Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
the Newsletter “Revue”


Reformatų metai 2012
Friday, 19 April 2013 10:54
There are no translations available.

 

Reformatų metai 2012

2012-ieji - viena įsimintiniausių dabarties laiko atkarpų Lietuvos evangelikams reformatams: minėtos Evangelinio tikėjimo globėjų kunigaikščių Radvilų - Mikalojaus Radvilos Rudojo (500-osios) ir Jonušo Radvilos (400-osios) - gimimo metinės; sutikta reformatų šimtmečių knyga Antrasis šveicariškasis išpažinimas; bene pirmą kartą oficialioje valstybės renginio ceremonijoje - Valstybės dienos minėjime - žodis maldai buvo suteiktas Lietuvos evangelikų reformatų atstovams; Vilniuje duris atvėrė Evangelinis Biblijos institutas - Lietuvos evangelinė akademinė institucija, teikianti teologinį ir biblinį išsilavinimą.

2012 metais buvo ir spalio 23-oji. Diena, kada teismo nutartimi ir antstolio patvarkymu neteisėtai pasisavintos Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sugrąžintos Lietuvos evangelikų reformatų -Unitas Lithuaniae- Sinodui saugoti. Nerimas ir džiaugsmas, apmaudas ir tikėjimas, meilė ir viltis - tokie jausmai tądien krito į emocijų skrynelę tų, kurie matėme, kaip po ilgų aštuonerių metų mums vėl atsiveria Vilniaus šventovės durys...

Skaitykite visą leidinį...

 
Reformatų metai 2011
Friday, 19 April 2013 10:40
There are no translations available.

Reformatų metai 2011 2011-ieji Lietuvos evangelikams reformatams - išbandymų metai. Per Jonines, eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo metu, pasamdytos privačios apsaugos firmos atstovai, remdamiesi sutartimi su Lietuvos evangelikų reformatų sinodo kolegija, bandė užplombuoti Biržų evangelikų reformatų bažnyčios duris. Bendruomenės nariai - senjorai, jaunimas - dieną naktį nesitraukė iš bažnyčios. Meldėsi, skaitė Šventąjį
Raštą, giedojo giesmes, dažnas čia pat, ant suolo, numigdavo ir vėl stodavo į maldos postą. Bažnyčioje vyko iš anksto numatyti dvasiniai patarnavimai - sutuoktuvės, krikštynos, pirmosios Komunijos - Konfirmacijos šventė, vasaros kapinių šventės. Biržų bažnyčioje budėta daugiau kaip tris mėnesius. Arba 2320 valandų - iki Biržų rajono apylinkės teismo sprendimo skirti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus išspręstas pastato - maldos namų - nuosavybės klausimas.

Skaitykite visą leidinį (PDF)

 
Reformatų metai 2010
Friday, 19 April 2013 10:18
There are no translations available.

Reformatų metai 2010
 
Reformatų metai 2009
Saturday, 27 August 2011 13:08
There are no translations available.

Reformatų metai 2009

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai -Unitas Lithuaniae- 2009-ieji buvo dosnūs įvykių (Kalvino metai, Radvilų palaikų iškilmingas perlaidojimas Dubingiuose, evangelikų reformatų tikėjimą išpažinusio Simono Konarskio 170-osios mirties metinės, dr. Dainoros Pociūtės monografijos Maištininkų katedros: ankstyvoji Reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai sutiktuvės ir kt.). Šie įvykiai vienaip ar kitaip buvo nušviesti internetiniame tinklalapyje www.ref.lt ir kas mėnesį išeinančiame leidinyje Vilniaus reformatų žinios. Tačiau ne visi mūsų Bažnyčios nariai naudojasi internetu, ne visi turi galimybių skaityti ir Vilniaus parapijos leidžiamą laikraštį. Todėl šių metų vasario
mėn. Konsistorija apsvarstė ir pritarė siūlymui kasmet leisti LERB almanachą Reformatų metai. Tikime, kad leidinys ne tik fiksuos Bažnyčiai svarbias datas ir įvykius - tai darė kelerius metus (2001-2007) ėjęs leidinys Apžvalga, - bet atliks ir šviečiamąją bei reprezentacinę funkciją: Refomatų metai bus ne tik tikėjimo sesių ir brolių laukiamas leidinys, bet ir geriausia dovana mūsų svečiams, liudijimas, kad esame visavertė, gyvybinga krikščioniška bendruomenė.

Skaitykite visą leidini (PDF): Reformatų metai 2009 1,    Reformatų metai 2009 2,    Reformatų metai 2009 3

 

 
Reformatų metai - Biržai
Monday, 11 July 2011 22:00
There are no translations available.

Specialus "Reformatų metų" leidinys apie įvykius Biržuose.
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3