Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kalėdos Alytuje
Sonntag, den 08. Januar 2012 um 19:27 Uhr
There are no translations available.

alytus3_dv_mJau kuris laikas žinojome apie nedidelę grupelę reformatų, susibūrusių Alytuje, kuriuos iki šiol lankė kunigas Raimondas Stankevičius. Sinodui paskyrus administratoriumi gen. superintendentą kunigą Tomą Šerną, parapijos tarybos posėdyje nutarėme Kalėdų šventėms nuvažiuoti į Alytų ir kartu su vietos reformatais švęsti Viešpaties Vakarienę.

Antrąją Kalėdų dieną vilniečių, sutikusių palikti šeimas, nebuvo daug. Tačiau alytiškius reformatus nustebino atvažiavę ir pamaldas laikę net trys Vilniaus dvasininkai: Lietuvos evangelikų reformatų gen. superintendentas, kun.Tomas Šernas, Konsistorijos viceprezidentas kun.Raimondas Stankevičius ir katechetas Evaldas Tamariūnas.

Buvo smagu girdėti, kaip kartu su vilniečiais iš savų giesmynų nedrąsiai gieda žmonės, kurie tik retkarčiais galėjo lankytis reformatų pamaldose vienos iš alytiškių namuose, Kaune ar Švobiškyje, Biržuose, ar atvykę pas gimines.

Kunigas Tomas pasakė įsimintiną, prasmingą pamokslą pagal 1 Jon 3, 1-6: apie Dievo meilę mums ir mūsų nuodėmes, - kad mes įpratę per Kalėdas šnekėti apie gimusį Mesiją mielame fone, šventąją šeimą, vaizduotėje matome kvapaus šieno kupinas ėdžias, kuriose guli kudikėlis Jėzus, angelus ir piemenėlius. Šį kartą į širdį priimkime žodžius iš 1 Jon 3, 4-6.
„Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė - tai įstatymo laužymas.
Jūs žinote, jog Jis pasirodė, kad sunaikintų mūsų nuodėmes, ir Jame nėra nuodėmės.
Kas pasilieka Jame, tas nenusideda. Kiekvienas nuodėmiaujantis Jo neregėjo ir nepažino"...
Kiekvienas žinome, jog atgailos maldoje atgailaujame už savo nuodėmes. Žinome, kad dažnai esame silpni ir nepatikimi, tad Dievo Žodis priverčia mus sunerimti ir susimąstyti. Dėkingumo ir vilties mums suteikia Dievo Žodis iš 1 Jon 4, 8-10:
„Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė.
O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad gyventume per Jį. Meilė - ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes."

Svarbu nesupainioti sąvokų „Dievas yra meilė" ir „Meilė yra Dievas". Antruoju atveju žmogaus kilnūs jausmai ir emocijos padaromos dievu. Pirmuoju atveju sakoma, kad iš Dievo kyla meilė. Iš Jo įstatymo, iš Sandoros pažado. Meilė kyla iš Dievo, kuris duoda mums savo Žodį, ir savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Švęsdami Kalėdas prisiminkime skausmingą Dievo meilę mums - ėdžiose gulintis kūdikis jau yra paskirtas savo žygiui, kankinimui ir mirčiai. Per Šv. Vakarienės sakramento liturgiją giedame 39 giesmę: „Dievo Avinėli, Kurs pasaulio nuodėmę neši, pasigailėk mūsų". Džiaugsmingai prisimename Jėzaus gimimą, prisiminkime ir Jo skausmus nešti pasaulio ir mūsų asmenines nuodėmes. Prisiminkime Dievo meilę ir mūsų pačių atsakomybę, - sakė kunigas Tomas Šernas.

Viešpaties Vakarienėje dalyvavo visi, gražiai sustoję pusračiu apie improvizuotą Dievo stalą. Po palaiminimo pamaldas užbaigėme tradicine Kalėdų giesme „O džiaugsminga, išganinga ta Kalėdų žinia...".

alytus2011kaledos_mToje pat patalpoje už gražiai padengtų stalų likome švęsti Agapės, pabendrauti, planuoti ateities darbų. Savo patirtais išgyvenimais pasidalino ponia Olga, į tokį tolimą reformatams Alytaus kraštą atsikėlusi gyventi su vyru dzūku po ištrėmimo į Komiją, Intą.

Skaidra Užalienė papasakojo kaip jos tėvai Pavinkšniai - Veterinarijos akademijos dėstytojas ir pedagogė - tarybinio ateizmo laikais stengėsi įdiegti vaikams tikėjimo tiesas, auklėjo reformatų pasaulėžiūroje ir dukters gimimo dieną - Vasario 14-ąją paversdavo protestantiško jaunimo susibūrimo diena. Į tuos „susipažinimo" gimtadienius suvažiuodavo tauragiškiai, klaipėdiečiai, vilniečiai. Pavinkšnių pavyzdžiu pasisvečiuoti pas save jaunimą pasikviesdavo ir kiti kauniečiai reformatai: Snarskiai, Tuomai... Nuo tų laikų išliko malonūs prisiminimai ir šilti jausmai Kalvanams, Pavinkšniams...

Ar Alytaus reformatai išaugs nors į nedidelę parapijėlę, priklausys ne tik nuo kunigų, pačių alytiškių, bet ir nuo mūsų - Vilniaus reformatų...

D.Gudliauskienė