Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilniuje paminėtas Biblijos draugijos 20-metis
Trečiadienis, 28 Kovas 2012 07:41

bernardinai_logo

2012 m. kovo 24 d. Vilniaus universitete ir Šv. Jonų bažnyčioje vyko Lietuvos Biblijos draugijos veiklos 20-mečio renginiai.

Viešpaties žodis išlieka per amžius (1 Pt 1,25).

Minėjimas prasidėjo universiteto Auloje vykusia konferencija, kurią sveikinimo žodžiu ir malda pradėjo Draugijos prezidentas kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Konferenciją vedė Lietuvos liuteronų bažnyčios vysk. Mindaugas Sabutis. Lietuvos Biblijos draugijos narius LR Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus vardu sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, šiltai pasidalinęs ir asmenine gyvenimo patirtimi.

Sveikindami Biblijos draugijos veikla pasidžiaugė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, Septintosios Dienos adventistų vyskupas Bertoldsa Hibneris, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos pirmininkas past. Irmantas Pinkoraitis. Kartu bendrystėje buvo Romos katalikų vysk. Gintaras Grušas ir vysk. Arūnas Poniškaitis, Reformatų bažnyčiai atstovavęs kun. Raimondas Stankevičius, Sekmininkų vysk. Rimantas Kupstys, Sentikių Aukščiausiosios tarybos pirmininko pav. Jevgenijus Grigorjevas. Vysk. M.Sabutis perskaitė vysk. Juozo Preikšo bei vysk. Jono Ivanausko sveikinimus. Pasidžiaugta gautais Jungtinių Biblijos draugijų Generalinio sekretoriaus Michaelio Perreau bei Europos Vidurio Rytų regiono sekretoriaus Alexanderio M. Schweitzerio sveikinimo laiškais. Taip pat sveikinimo žodį tarė kolegos ir bičiuliai iš Estijos (vad. Jaanas Barensonas) bei Latvijos (vad. Valdis Teraudkalnis) Biblijos draugijų.

Ilgametis LBD vadovas dr. Mykolas Mikalajūnas supažindino su Draugijos kūrimosi ir veiklos pradžios istorija, dabartinė direktorė Vilhelmina Kalinauskienė pristatė įvairiapusę LBD veiklą.

Dr. Ingrida Gudauskienė ir vysk. Mindaugas Sabutis perskaitė bendrą pranešimą Kodėl Biblija yra skaitoma.

Susirinkusieji išgirdo jautrų baptistės gydytojos Nijolės Latužienės liudijimą Su Biblija - į Sibirą bei katalikės aktorės Dalios Michelevičiūtės įtaigiai skaitytą Evangelijos pagal Joną Prologo fragmentą senąja graikų kalba bei Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo „Lektūrų" fragmentą.

Giedojo Liudas Mikalauskas, vargonavo Renata Marcinkutė Lesieur ir Renata Moraitė. Svečiams vertėjavo Kęstutis Pulokas, visos dienos renginius įamžino fotogr. Vidas Girskis.

Vėliau šventinėse padėkos pamaldose Šv. Jonų bažnyčioje į bendrą maldą jungėsi Romos katalikų, Stačiatikių, Liuteronų, Baptistų, Reformatų, Sekmininkų, Septintosios Dienos adventistų ir Laisvųjų krikščionių Bažnyčių atstovai. Po bažnyčios skliautais skambėjo visų pamaldų dalyvių giedotos bendros giesmės. Susirinkusius tikinčiuosius su ekumenine Biblija palaimino kardinolas A.J.Bačkis.

Giedojo Bernardinų bažnyčios choras LANGAS (vad. Rita Kraucevičiūtė), Liuteronų bažnyčios ansamblis ADOREMUS (vad. ir pamaldų vargonininkė Renata Moraitė), Liuteronų bažnyčios choras (vad. Asta Saldukienė), Reformatų choras GIESMĖ (vad. Janina Pamarnackienė), Stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno choro ansamblis SKITOS (vad. diak. Viktoras Miniotas). Po pamaldų žmonės dar pabendravo prie kavos, pasidalijo įspūdžiais, pabaigai kartu su Adoremus sugiedojo Airišką ramybės palinkėjimą.

Lietuvos Biblijos draugiją (LBD) 1992 m. įkūrė aštuonios krikščionių Bažnyčios: Romos katalikų, Stačiatikių, Liuteronų, Baptistų, Reformatų, Sekmininkų, Septintosios Dienos adventistų ir Sentikių. Nuo 2011 m. asocijuota narė - Laisvųjų krikščionių Bažnyčia.

Draugijos tikslas ir veikla - Šventojo Rašto ir susijusios literatūros vertimas, redagavimas, leidimas bei platinimas, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija.

Pirmoji Biblijos draugija buvo įkurta Didžiojoje Britanijoje 1804 m.

Per 20 Biblijos draugijos veiklos metų Lietuvoje išleista 60-65 tūkst. Šventojo Rašto knygų, o atskirai Naujojo Testamento - dar kelis kartus daugiau. Biblijos draugija veikia Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 16-117 (darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais 9.30-17.30 (be pertraukos). Tinklalapis: www.biblijosdraugija.lt, internetinis knygynas: www.biblijatau.lt, facebooke - Lietuvos Biblijos draugija.

Lietuvos Biblijos draugija - turbūt vienintelė taip aktyviai, praktiškai, apčiuopiamai veikianti ekumeninė organizacija Lietuvoje. Akivaizdu, kad Šventasis Raštas vienija, sutelkia Bažnyčias bendrai veiklai, maldai ir bendrystei.

Foto:camera

Lietuvos Biblijos draugijos inf.