Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2012 metų vasaros kapinių šventės
Friday, 11 May 2012 06:25
There are no translations available.

 Algirdo Garbausko nuotr.„Biržiečių žodis“ Vasaros pamaldos kapinėse, dar vadinamos kapinių šventėmis yra savita, tik Baltijos šalyse gyvenančių protestantų tradicija. Kitur tokios tradicijos nėra tekę aptikti. Biržų „reformatiškame" ir Tauragės bei Klaipėdos „liuteroniškame" kraštuose įprasta vasarą evangelikams kartu susiburti kapinėse, pasimelsti, pagarbinti Dievą ir jam padėkoti už malonės dovanas patirtas per tėvus, motinas ir protėvius. Po tokių pamaldų, prie daugelio Biržų jaukių kaimiškų reformatų kapinaičių išlikusioje artimiausioje sodyboje ar, jei jau tokių nebėra, tiesiog netoli kapinių, kur pavėsyje padengiami stalai ir sudedamos suneštuvių vaišės. Giminės, artimieji - išnykusių ar tebegyvuojančių kaimų palikuonys susėda bendrystei, dalinasi prisiminimais, aptaria gyvenimo nūdienos klausimus. Evangelikams artimųjų kapinės - nėra niūri betonu nudengta mirusiųjų vieta, bet žalias, ramybės kampelis. Bažnytėlė po atviru dangumi, su savo ištikimais „parapijiečiais" jau savo vargelį išvargusius, ir tais „kurie juos lydi" (plg. Apr 14,13) - vaikais ir vaikaičiais, tebekovojančiais savo tikėjimo kovą. Kapinių švenčių metu yra skelbiamas Dievo Žodis, maldose artimieji mini savo artimuosius ir dėkoja Dievui, meldžia Dievo palaiminimo gyviesiems. Aukoja dvasinės tarnystės išlaikymui. Per vasaros kapinių šventes apytiksliai surenkama ketvirtadalis visų reikalingų dvasininkų tarnystei išlaikyti metinių aukų. Dešimtoji šių aukų dalis dar skiriama parapijų vargonininkų tarnystei paremti.

Kiekvienos evangelikų reformatų kapinaitės skirtingos, o sykiu ir panašios. Skirtingos, nes vienos - didesnės, kitos - mažesnės. Vienos - senos, kitos dar „gyvos", kasmet vis pagausėjančios. Dėl to kapinių švenčių pamaldos vienose vyksta kasmet, kitose kas antri metai, o trečiose - dar rečiau. Kur ir kada vyks kapinių šventės, nusprendžia parapijos dvasininkas, pasitaręs su parapijiečiais. Arba pačiose kapinaitėse palaidotųjų artimieji kreipiasi į kunigą ir pakviečia jį. Kapinių švenčių grafikas paskelbiamas iš anksto, kad būtų galima pasiruošti, suplanuoti kelionę. Per paskutinius 50-70 metų mūsų sėslūs žemdirbiai valstiečiai pajudėjo į Lietuvos ir užsienio miestus, o jų vaikai bei vaikaičiai, jau miestų gyventojai, atvyksta aplankyti savo gimtųjų vietų kartą per metus ar rečiau.
Skelbiame šių metų kapinių šventes ir kviečiame vėl susitikti savo tikėjimo brolius ir seses, prisiminti savo artimuosius, gamtoje pašlovinti Dievą, padėkoti už didžią gyvenimo dovaną- mūsų artimuosius čia ir amžinybėje, išlaikyti evangelinę Dievo Žodžio tarnystę.
Numatytos kapinių šventės 2012 metų vasarą:


Gegužės 27d, sekmadienį , 14 val. Gajūnų
Birželio 02 d., šeštadienį, 14 val. Biržų Valantiškių
Birželio 03d. , sekmadienį , 14 val. Dukurnių
Birželio 09d., šeštadienį, 14 val. Parovėjos ir Žvirblių
Birželio 10d., sekmadienį , 14 val. Šimpeliškių ir Legailių
Birželio 16d., šeštadienį, 14 val. Beržinių ir Semeniškių, bei 12 val.  Vilniaus Rokantiškių
Birželio 17 d., sekmadienį , 14 val. Satkūnų
Birželio 30 d., šeštadienį, 14 val. Raščiūnų ir Koldūnų

Liepos 01d., sekmadienį, 14 val. Biržų Liepų
Liepos 07 d., šeštadienį, 14 val. Drąseikių
Liepos 08 d., sekmadienį, 14 val. Dirvonakių
Liepos 14 d., šeštadienį, 14 val. Biržų Nastopkos ir Švobiškio (Pasvalio r.) ir Panevėžio Ramygalos g.
Liepos 15 d., sekmadienį, 14 val. Klausučių ir Melaišių
Liepos 21 d., šeštadienį, 14 val. Kilučių
Liepos 22 d., sekmadienį, 14 val. Užušilių ir Panevėžio Šilaičių
Liepos 28 d., šeštadienį, 14 val. Šlepščių ir Lyglaukių

Rugpjūčio 04 d., šeštadienį, 14 val. Nausėdžių ir Svidžių
Rugpjūčio 05 d., sekmadienį , 14 val ir Šilagalės
Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 14 val. Vinkšninių ir Rinkuškių
Rugpjūčio 12 d., sekmadienį , 14 val. Iškonių ir Nemunėlio Radivliškio
Rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 14 val. Mikeliškių ir Šleideriškių
Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 14 val. Tauniūnų
Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 14 val. Juodžionių, Kubilių ir 17 val. Papilio partizanų

Šis sąrašas dar gali būti papildytas. Dėl kapinių šventės įtraukimo į šių metų grafiką, prašome kreiptis į savo parapijos dvasininką arba vice-superintendentą kun. Rimą Mikalauską. Informacija bus atnaujinama ir skelbiama Bažnyčios internetinėje svetainėje www.ref.lt informacijose apie parapijas

Kun. Tomas Šernas,
Lietuvos ev. ref. gen. superintendentas