Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Konfirmacijos šventė Vilniuje
Dienstag, den 29. Mai 2012 um 10:08 Uhr
There are no translations available.

Viktorija Liauškaitė

konf2012_m

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. (Jn 15,5)

Gegužės 27 d. Vilniaus reformatams išaušo džiugi diena. Viešai tikėjimą patvirtino ir šios parapijos tikinčiųjų gretas papildė septyni žmonės. Šventinėse Sekminių ir Konfirmacijos pamaldose į pilnateisių reformatų bažnyčios narių gretas žengė Rasa Šernienė, Vaidotas Ickys, Mantas ir Ignas Ruplėnai bei Klimaševskių šeima - Lina, Zigmas ir Tadas.

Pamaldoms vadovavo generalinis superintendentas ir parapijos klebonas kun.Tomas Šernas bei kun.Raimondas Stankevičius. Šioje visiems reformatams ir ne tik jiems įsimintinoje šventėje dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos Prezidentas kuratorius dr. Mykolas Mikalajūnas, gausus Vilniaus ev. reformatų parapijos ir svečių būrys. Susirinkusiųjų ausis bei sielas savo atliekamomis giesmėmis džiugino Vilniaus ev. reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas Janinos Pamarnackienės.

Po Konfirmacijos Zigmas ir Tadas Klimaševskiai dar paliudijo savo tikėjimą ir pakvietė visus susimąstyti bei nustebino atlikdami savos kūrybos repo stiliaus krikščionišką kūrinį Dievo garbei. Pamaldoms pasibaigus sveikinimai ir palinkėjimai konfirmantams persikėlė į Vilniaus parapijos namus.

Daugiau šventės akimirkų: picasa