Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Evangelinis Biblijos institutas - pažinti, atrasti, tarnauti
Saturday, 09 June 2012 17:55
There are no translations available.

tikejimozodis

ebi_foto1Siūlome išsamiau susipažinti su bene vienintele Lietuvos evangeline akademine institucija, teikiančia teologinį ir biblinį išsilavinimą. Evangelinis Biblijos institutas (EBI), iki šiol turėjęs mokymo centrą Šiauliuose, nuo šių metų pradės veikti ir Vilniuje.

Apie šio instituto paskirtį, tikslus, studijų programas kalbamės su Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis" vyr. pastoriumi, EBI Vilniaus mokymo centro dekanu dr. Giedriumi Saulyčiu.

Kokia Evangelinio Biblijos instituto paskirtis ir apskritai kodėl reikalingas teologinis išsilavinimas?

Evangelikai, norintys gilintis į Dievo žodį ir susipažinti su krikščioniška teologija, Lietuvoje neturi daug pasirinkimų. Klaipėdos universitete yra Teologijos katedra, kuri šiuo metu išgyvena ne geriausius laikus ir teturi keletą neakivaizdininkų, panaši situacija ir LCC tarptautiniame universitete, kuriame sprendžiamas klausimas galbūt naikinti teologijos programą, na, ir Evangelinis Biblijos institutas, kuris, priešingai, plečiasi ir šiais metais atidaro centrą Vilniuje. Be šių pagrindinių trijų evangeliškų institucijų dar yra kelios Biblijos mokyklos, turinčios labai ribotas, dažniausiai į vienos denominacijos poreikius nukreiptas, kompetencijas. Tad pagrindinė EBI paskirtis būtų padėti įvairioms evangelinėms bažnyčioms dvasiškai ugdyti tikinčiuosius.

Biblinis ir teologinis išsilavinimas padeda krikščionims bręsti Kristuje ir suteikia reikalingų įgūdžių tarnaujant savo bendruomenėse bei skelbiant ir ginant Evangeliją postmodernioje kultūroje. Esu įsitikinęs, jog sistemingos biblinės ir teologinės studijos labai reikalingos visiems krikščionims, o ypač bažnyčių pastoriams bei tarnautojams. Teologinis mąstymas ugdo evangelinę savimonę ir padeda kritiškai vertinti įvairius reiškinius bažnyčioje bei kultūroje, kitaip tariant, - atsijoti pelus nuo grūdų ir pasirinkti tai, kas vertingiausia. Viliamės, jog studijos šiame institute padės geriau pažinti Dievo žodį, atrasti savo pašaukimą ir tarnauti bendruomenėje bei postmodernioje kultūroje, adekvačiai skelbti Evangeliją.

EBI šiais metais tapo savarankiška akademine institucija, prasiplėtė ir sustiprino akademinį sektorių. Kaip tai įvyko ir kieno iniciatyva?

Visų pirma reikia paminėti, jog tokios rekomendacijos - tapti nepriklausoma institucija - EBI susilaukė iš Eurazijos teologijos mokyklų akreditacijos asociacijos (EAAA - Euro-Asian Accrediting Association), kai 2006 metais gavo „kandidato akreditacijai" statusą. Tačiau tokį poreikį įžvelgė ir dabartiniai EBI steigėjai bei dalininkai, kurie, mąstydami apie EBI ateitį, nusprendė institutą stiprinti iš vidaus ir plėsti.

Gal galėtumėte įvardinti instituto dalininkus ir kaip jis bus valdomas?

Taip, be abejo. Instituto dalininkai yra septynios Lietuvos ir užsienio bendruomenės bei organizacijos: Krikščionių bendrija Tikėjimo žodis, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Sinodas, Lietuvos krikščioniškas fondas, Menonitų brolijos misija (Mennonite Brethren Mission), Kontaktmisija (Kontaktmission), Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (Eastern Mennonite Board of Missions and Charities),

Institutą valdo rektorius ir Instituto taryba, renkama 4 metams. Šiuo metu ją sudaro 11 narių, atstovaujančių įvairioms veiklos ir visuomeninėms sritims.

Kokias studijų programas dabar siūlo EBI? Trumpai pristatykite jas.

Nuo 2012 m. rudens EBI pasiūlys naujas trijų pakopų studijų programas: Biblinių studijų sertifikato programą, skirtą norintiems susipažinti su teologijos pagrindais; Tarnystės diplomo programą, kuri norintiems vaisingai tarnauti savo bažnyčioje suteikia reikiamus Šv. Rašto pažinimo ir praktinės teologijos pamatus; bei Teologijos bakalauro programą, kurią baigusieji įgyja biblinį ir teologinį išsilavinimą pastoracinei ir Dievo žodžio tarnystei.

Baigusieji Biblinių studijų sertifikato programą galės tęsti studijas Tarnystės diplomo programoje, o baigus pastarąją - tęsti studijas Teologijos bakalauro programoje. Kreditai, surinkti žemesnėje studijų programoje, bus užskaitomi pasirinkus aukštesnę studijų programą. O jau studijuojantys EBI galės tęsti iki 2012 m. rudens pradėtas Krikščioniškos tarnystės ir Pastoracinės tarnystės programas.

Kokie studijų EBI privalumai? Koks yra studijų modelis? Šis institutas, kiek žinau, siūlo ne dienines studijas?

Pirmas privalumas yra toks, kad studentai gali derinti studijas su darbu, tarnyste ar šeiminiu gyvenimu ir pasirinkti sau tinkamą studijų intensyvumą ir krūvį. Kadangi daugelis tų, kurie siekia įgyti biblinį ir teologinį išsilavinimą, jau tarnauja savo bendruomenėse, dirba ar dėl kitų priežasčių negali atsidėti dieninėms studijoms, EBI siūlo nuotolinį - modulinį studijų modelį, kuriame dera savarankiškos studijos ir intensyvios dėstytojų vedamos sesijos. Toks studijų pobūdis leidžia įgytas žinias išsyk praktiškai pritaikyti savo bendruomenėse.

Ketinantiems ar svarstantiems studijuoti EBI tikriausiai būtų įdomu sužinoti, kokius dalykus teks mokytis?

Pirmais metais pasiūlysime įvadą į teologiją ir į Senąjį bei Naująjį Testamentą. Siekdami studentams suteikti įgūdžių tolimesnėms studijoms, programos pradžioje numatėme Šv. Rašto skaitymo ir interpretavimo bei akademinio rašymo kursus. Nemažiau dėmesio skirsime ir krikščionybės istorijai bei teologinės minties raidai, planuojame pasiūlyti iki šiol dar nedėstytus Šv. Rašto vertimų į lietuvių kalbą bei praktinio pobūdžio Asmens pažinimo kursus.

Kokia yra studentų priėmimo į EBI tvarka? Ar jau galima pateikti stojimo dokumentus 2012-2013 mokslo metams?

Studentų priėmimas 2012 metų rudens semestrui jau prasidėjo ir tęsis iki rugpjūčio 20 d. Studentai gali registruotis studijoms Vilniaus arba Šiaulių centre. Gera naujiena, jog stojančiųjų paraiškos priimamos interaktyviai naujoje EBI interneto svetainėje www.ebinstitutas.lt, kurioje besidomintys studijomis suras dar daug vertingos informacijos.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Valdas Bačkulis