Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Detmoldiečiai prisideda įgyvendinant projektą Lietuvoje
Wednesday, 13 June 2012 15:30
There are no translations available.

Draugijos pirmininkas Joergas Ehrlicher (pirmas iš kairės) ir Wilhelmas Augustas Kaemper (trečias iš kairės) džiaugsmingai priima iš Ralf Hillert (viduryje) dovaną, skirtą Biržų  projekto įgyvendinimui.Žydų ir krikščionių bendradarbiavimą remianti draugija skatina neužmiršti praeities

Detmoldas
Lipės krašto žydų ir krikščionių bendradarbiavimą remianti draugija prisideda įgyvendinant vieną iš projektų Lietuvoje. Ten tvarkomos žydų kapinės.

Jos yra Biržuose ir po 1941 metų buvo visiškai užmirštos. Jau 2011 metais į šį mažą Lietuvos miestelį buvo atvykę Draugijos savanoriai padėti tvarkyti žydų kapines ir atgaivinti kadaise čia egzistavusios didžiulės Biržų bendruomenės atminimą.

„Lig šiol mes atkasėme apie 500 antkapių ir nurovėme žoles", - prisimena Kraemeris. Tai, kad kadaise čia buvo didžiulė žydų bendruomenė nesunku paaiškinti remiantis krašto istorija - Reformacijos laikotarpiu tuometinė kunigaikštystė atsiskyrė nuo Katalikų bažnyčios ir traukė žydų pirklius čia apsistoti.

Po vokiečių Vermachto įžygiavimo 1941 metais, kapinės buvo visiškai užmirštos. Net dabartiniai miesto gyventojai apie jas nieko nebežinojo. „Kai kur ten tikros džiunglės", -pasakoja Ehrlicher.

Savanorius pagalbininkus iš Lipės parėmė miesto gyventojai. Ypač entuziastingai prie kapinių tvarkymo prisideda vietinės gimnazijos istorijos mokytojas su savo mokiniais. Šio bendradarbiavimo išdava - pasikeitimas jaunimo grupėmis tarp Lipės krašto ir Biržų.
Detmoldo statybinių medžiagų parduotuvė „toom" perdavė žydų ir krikščionių bendradarbiavimą remiančiai Draugijai elektrinį pjūklą.

Iš vokiečių kalbos vertė Rasa Jasiukėnaitė Oesterwinter