Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kunigaikščiai Radvilos - Radvilų rūmų muziejuje
Montag, den 02. Juli 2012 um 07:33 Uhr
There are no translations available.

LDM nuotr.  / Kunigaikščio titulo suteikimas Mikalojui Radvilai Juodajam 1547 m.Birželio 28 d. Radvilų rūmų muziejus pakvietė į ekspozicijos „Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos. Faktai, ikonografija, Dubingių piliavietės archeologiniai radiniai ir didikų atminimo įamžinimo projektai" atidarymą.

Susipažinti su ekspozicija atėjo gausus vilniečių reformatų būrys, atvažiavo Biržų Sėlos muziejaus darbuotojai, vadovaujami direktoriaus Gintaro Butkevičiaus, Kultūros vertybių apsaugos departamento (KVAD) direktorė Diana Varnaitė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos vadovas doc. dr. Sigitas Narbutas ir kiti istorikai, mokslininkai.

Renginį pradėjo Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Jis pabrėžė, kad šie metai yra Radvilų minėjimo metai, nes gruodžio mėnesį sukanka 400 metų, kai Papilio Radvilų dvare gimė Jonušas Radvila XI - šių rūmų, statytų XVII a. viduryje, savininkas.

Kunigaikštis Jonušas Radvila buvo viena ryškiausių savo epochos asmenybių, žymus politikas ir karvedys, kultūros mecenatas, išsilavinęs žmogus, evangelikų reformatų globėjas.

Per sunkius Lietuvos - Lenkijos valstybei 1654 - 1655 m. karus su Švedija ir Rusija vadovavo Lietuvos kariuomenei. 1655-10-20 Kėdainiuose J.Radvila su šalininkais didikais ir bajorais (iš viso 1134 žmonės) pasirašė sutartį su Švedija. Šia sutartimi nutraukta unija su Lenkija ir sudaryta su Švedija. Šis Jonušo poelgis yra skirtingai vertinamas Lenkijos ir Lietuvos istorikų. Lenkams - išdavikas, lietuviams - didvyris.

Paroda yra skirta Dubingių ir Biržų kunigaikščiams Radviloms - XVI a. faktiškiems Lietuvos valdovams. Lietuvos - Lenkijos valstybės valdovai daugiausia rezidavo Krokuvoje, Lietuva likdavo auksinių kunigaikščių Radvilų globoje. Buvo sakoma: nenoriu būti karaliumi, noriu būti Radvila.... Susigiminiavę su Žygimantu Augustu (jo antroji žmona buvo Barbora Radvilaitė) Radvilos buvo ne tik turtingiausia, bet ir įtakingiausia Lietuvos didikų giminė, aktyviai dalyvavusi Senosios Lietuvos valstybės gyvenime nuo XV a. pradžios iki pat jos sunaikinimo XVIII a. pabaigoje.

Radvilų rūmuose atidarytoje parodoje taip pat supažindinama su vertingiausiais muziejuje saugomais ir iki šiol mažai rodytais XVI-XIX a. Europos dailės grafikos kūriniais.

Lietuvos dailės muziejaus direktorius R.Budrys pristatė ekspozicijų autorius: archeologinės - prof. habil. dr. Albiną Kuncevičių ir XVI-XIX a. Vakarų Europos meistrų grafikos - Iloną Mažeikienę.

Kultūros paveldo akademijos projektų direktorius prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius svečius supažindino su pirmą kartą Lietuvoje rodomais Radvilų tėvonijos ir kapavietės - Dubingių piliakalnio - išskirtinės Lietuvos archeologijos, istorijos, architektūros, memorialinio paveldo vietovės - 2003-2011 m. vasaromis kasinėjimų metu surastais archeologiniais radiniais. Vitrinose, kurias įrengė istorikas Mindaugas Šapoka, vertingi radiniai: šachmatų figūrėlė iš XV-o amžiaus, stilius - rašymo ant vaško lentelės priemonė, kokliai, molinė lėkštė su lietuviškais ornamentais, moteriški papuošalai: auskarai, žiedai, sagės, diržo fragmentas ir kt.

Parodos stenduose taip pat Dubingių piliavietėje surastų bei perlaidotų garsiųjų Radvilų giminės atstovų atminimo įamžinimo projektai, atskleidžiantys XXI a. vykusių mokslinių tyrinėjimų mastą, jų išskirtinę vertę bei išreikštas noras Dubingių piliavietėje sukurti didikų Radvilų giminės memorialą. Prieš metus šiuose Radvilų rūmuose visuomenei pristatytas Dubingių reformatų bažnyčios maketas galėtų pasitarnauti išeities tašku, kuriant memorialą Radviloms. Muziejaus direktorius R.Budrys priminė susirinkusiems, kad už trejų metų minėsime pačių galingiausių Radvilų - pusbrolių Rudojo ir Juodojo Mikalojų, kurie perlaidoti Dubingiuose, 500 metų jubiliejų. Būtų gražu iki šios datos pastatyti Radvilų giminės mauzoliejų.

Ikonografinė medžiaga ekspozicijai pasiskolinta iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Nacionalinio muziejaus, Biržų krašto muziejaus „Sėla", Baltarusijos Respublikos nacionalinio dailės muziejaus. Archeologijos radinius paskolino Lietuvos etnokosmologijos muziejus.

D.Gudliauskienė