Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilniuje lankėsi svečiai iš Vokietijos
Montag, den 02. Juli 2012 um 08:16 Uhr
There are no translations available.

Autorės nuotraukaViktorija Liauškaitė

Po Sinodo Biržuose birželio 26 dieną Vilniuje apsilankė iš broliškos reformatų Bažnyčios Vokietijoje atvykę svečiai - Brandenburgo superintendentas kun.Ulrich Barnicke, Lippes krašto reformatų bažnyčios kun.Miroslav Danys, Sinodo garbės kuratorius kun.Erhard Mische iš Bremeno.

Svečius ir Vilniaus parapijos kleboną kun.Raimondą Stankevičių bei parapijietę Viktoriją Liauškaitę priėmė Lietuvos žydų bendruomenės vykdantysis direktorius Simonas Gurevičius. Buvo pristatytas projektas „Žydų ir karaimų kapinių tvarkymas ir tolerancijos ugdymas" ir aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Rugpjūčio 6 - 13 dienomis Biržuose vyks „Aušros" vid. mokyklos Tolerancijos ugdymo centro projektas „Žydų ir karaimų kapinių tvarkymas ir tolerancijos ugdymas". Šio projekto metu tęsis prieš metus prasidėjęs „Aušros" vid. mokyklos moksleivių ir vokiečių bendradarbiavimas (Mariannne Weber gimnazija ir Vokietijos Lipės žemės krikščionių - žydų bendrija). Šio bendradarbiavimo metu pradėtos tvarkyti senosios Biržų karaimų-žydų kapinės.

2011 metų rūgpjūčio pabaigoje į Biržus atvyko aštuoniolikos asmenų grupė iš Vokietijos Lippės žemės. Daugiau nei 70 procentų šios Vokietijos žemės tikinčiųjų yra evangelikai reformatai. Lippėje veikia krikščionių - žydų draugija, kurios atstovai ir buvo atvykę į Biržus. Pagrindinis svečių tikslas - sutvarkyti senąsias karaimų - žydų kapines. Jiems talkino apie dešimt Biržų evangelikų reformatų bažnyčios atstovų su kunigu Rimu Mikalausku bei apie tris dešimtis „Aušros" mokyklos devintokų, vadovaujamų mokytojo Vidmanto Jukonio. Darbų metu sutvarkyti išvirtę paminklai, nuvalyti apsamanoję paminkliniai akmenys, iškirsti netvarkingai sužėlę medžiai ir krūmai.

Vėliau svečiai iš Vokietijos aplankė Vilniaus parapijiečius parapijos namuose. Vyko nuoširdus bendravimas aktualiausiais parapijos klausimais, pasidalinta džiaugsmais ir rūpesčiais. Svečiai džiaugėsi puikiomis parapijos patalpomis, palinkėjo Dievo palaimos ir konstruktyvaus darbo.

Po susitikimo parapijos namuose, svečiai pasigrožėjo Vilniaus senamiesčiu, apie kurį papasakojo šių eilučių autorė.