Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Valstybės dieną nusilenkta reformatų globėjui kunigaikščiui Mikalojui Radvilai Rudajam
Antradienis, 10 Liepa 2012 07:34
Aurelija Arlauskienė

Nuostabiai gražią liepos 6-ąją į Dubingių piliavietę, vieną reikšmingiausių archeologinių, istorinių ir memorialinių kompleksų Lietuvoje, iš visos šalies rinkosi ir jauni, ir pagyvenę žmonės. Čia atšvęsta Valstybės diena, iškilmingai atidaryta Radvilų rūmų archeologinė ekspozicija ir paminėtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo kariuomenės vado Mikalojaus Radvilos Rudojo 500-osias gimimo metinės. Tarp žmonių gausos išsiskyrė nedidelis, tačiau labai santūrus būrelis, virš kurio plevėsavo Biržų vėliava. Kitaip ir būti negalėjo, nes Lietuvos evangelikus reformatus į Dubingius tądien traukė ne Viduramžių ir Renesanso laikotarpio amatų mugė, ne Dubingių miestelyje šurmuliavęs turgelis, o noras dar kartą pagerbti evangelinio tikėjimo kunigaikščius Radvilas.

dubingiai1_d_2012

Bene pirmą kartą tokio lygio renginio, kur kalbas sakė premjeras Andrius Kubilius, Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, kur dalyvavo daug garbingų svečių, tarp kurių buvo ir europarlamentaras Vytautas Landsbergis, scenarijuje garbinga vieta skirta ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovams.

Evangelikų reformatų globėjo Mikalojaus Radvilos Rudojo pagerbimo ceremoniją prie kunigaikščių Radvilų kapo pradėjo Biržų evangelikų reformatų choras Soli Deo gloria, kuriam jau beveik dešimt metų vadovauja vargonininkė, Biržų Vl.Jakubėno muzikos mokyklos pedagogė Jūratė Duderienė. Reformatų himną-giesmę „Tvirčiausia apsaugos pilis" kartu su choru giedojo visi tądien Dubingiuose buvę reformatai. Taip nuostabiai giedojo, kad galėjai pamanyti, jog aidi ne keliasdešimties žmonių, o tūkstantinio choro atliekama giesmė. Tiek į ją įdėjome jausmo, širdies ir pagarbos užmigusiems Viešpatyje savo tikėjimo broliams ir sesėms.

dubingiai2_d_2012

Giesmei pasibaigus Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas kun.Rimas Mikalauskas, perskaitęs 146 psalmę, padėkojo Dievui už jo malones, už tuos žmones, kurių kūnai ilsisi Dubingių evangelikų reformatų bažnyčios kriptoje. Dėkojo už Dievo dovaną - laisvą mūsų valstybę, meldė Dievo palaiminimo jos piliečiams ir vadovams. Pagerbimo ceremonija baigta krikščioniška malda „Tėve mūsų"...

dubingiai3_d_2012

Aurelijos  Arlauskienės nuotraukos

Skaitykite daugiau: siaures_rytu_logo