Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Motinos diena Vilniaus bažnyčioje
Donnerstag, den 09. Mai 2013 um 18:02 Uhr
There are no translations available.

motinos diena vilnius_mPirmas gegužės sekmadienis - Motinos diena, taip skelbia Kalendorius. Vilniaus reformatų bažnyčioje - dar ir jaunimo pamaldų sekmadienis. Įžengus į bažnyčią, šventiškai nuteikė pavasariškai gėlių puokštelėmis papuoštos lonkos (bažnyčios suolai) ir ant Dievo stalo pražydę narcizai. Jaunimo pamaldos, kaip jau įprasta, buvo pradėtos jaunimo giesme. Prie jaunimo gražiai pritapo ir sekmadieninės mokyklėlės uolūs lankytojai Rokas su Morta bei abu Nojai, savo balseliais darniai įsiliedami į Donaldos suburtos giesmių mokymosi grupelės giedojimą.

Parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius pamokslo pagrindu pasirinko jauniems krikščionims, ir ne tik jiems, svarbiausią maldą „Tėve mūsų...".

Gen.superint. kun.Tomas Šernas, sveikindamas susirinkusias mamytes, močiutes, mergaites, pasidžiaugė, kad, galbūt, mes esame paskutinė karta, kuri turime ir Mamas, ir Tėvus. Pasaulietinės visuomenės tendencijos rodo, kad ateityje į šį pasaulį bus ateinama ir nenatūraliu būdu, taip pat, šeimose gali būti vien tėvai ar vien tik mamos... Kartais kyla ginčų - ar Motinos, Tėvo šventės yra bažnytinės, ar minėtinos bažnyčioje? Neužmirškime, jog vienas iš esmingiausių Dievo įsakymų skamba taip: Gerbk savo tėvą ir motiną, kaip Viešpats, tavo Dievas, įsakė, kad ilgai gyventum ir tau gerai sektųsi žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda." Įst.5, 16 Todėl pagarba motinai ir tėvui yra Dievo įpareigojimas kiekvienam iš mūsų. O mes, pagerbdami gyvąsias ir su pagarba atmindami jau išėjusias mamas, ne tik graudinamės, bet vykdome Dievo įsakymą.

Po Motinos dienos pamaldų parapijiečių laukė net keli muzikiniai sveikinimai -prisijungus Kotrynai, vaikai kartu su jaunimu padainavo visiems taip gerai žinomą dainą „Žibuoklėm pražydo". Po jos pavasarinių gėlių žiedais pasveikino savo ir visas pamaldose buvusias mamytes, močiutes, senjores...  Jaunimas sudainavo ilgai repetuotą kanoną.

Šių šventinių pamaldų vargonininkė  Rasa pabaigai buvo paruošusi siurprizą: paprašė senjorą Henriką padainuoti keletą širdžiai mielų Mamoms skirtų dainų. Prieš porą savaičių parapija Henriką sveikino 85-čio proga. Šį sekmadienį jis įrodė, kad jo balsas dar skambus ir pilnas jėgos.Jo ypatingas muzikalumas ir reto grožio tembras palietė kiekvieno širdį. Parapijiečiai jo klausėsi pagarbiai atsistoję,daugelio -tiek vyresnių, tiek ir jaunesnių klausytojų-akyse sužibo ašaros...

Henrikui vargonais akompanavo žmona Birutė. Dainuojant paskutines dainas prie jų prisijungė, atsitiktinai užsukusi pažiūrėti reformatų bažnyčios, Birutės bendradarbė, solistė Eugenija.Taip pamaldas, pradėtas jaunimo giesmėmis, užbaigė darnus duetas.

Kad taip jaukiai, širdingai paminėta Motinos diena bažnyčioje, esame dėkingi Viešpačiui, leidusiam vėl džiaugtis buvimu kartu savuose maldos namuose.

Dalija Gudliauskienė

Foto: camera