Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Švedų ir lietuvių evangelikų konsultacijos Biržuose
Sunday, 02 June 2013 03:45
Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

sved_kons2013_m

Gegužės 29-30 dienomis Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose įvyko Švedijos suvienytos evangelikų bažnyčios (angl. - United Evangelical Church of Sweden, šved. - Equmeniakyrka) ir  Lietuvos ev. Reformatų, taip pat Lietuvos Jungtinės metodistų bei Lietuvos baptistų sąjungos Bažnyčių konsultacijos.

Švedijoje iki 2000 metų tradicinės ir valstybinės Bažnyčios teisinį pripažinimą turėjo vienintelė Liuteronų Bažnyčia, vadinama Švedijos Bažnyčia. Pasikeitus teisinei situacijai, kitos, nevalstybinės evangelikų, taip pat Romos katalikų ir Stačiatikių Bažnyčios šioje šalyje įgijo vienodas valstybinio pripažinimo teises. Tas leido Bažnyčioms laisvai tvarkyti tiek tarpusavio, tiek ir savo santykius su  valstybe. 2011 metais trys Švedijos evangelikų Bažnyčios: Misijos sandoros (Missionskyrka), Baptistų bei Metodistų, nusprendė susivienyti į vieną bažnytinį administracinį vienetą.

2012 m. liepos 11 d.tai buvo įteisinta. Visos iki tol veikusios atskiros trys Bažnyčios turėjo tarptautinius ryšius su užsienio evangelikų Bažnyčiomis. Susijungus šie ryšiai turėjo būti peržiūrėti.  Lietuva naujai bažnytinei vadovybei tapo išskirtine ir svarbia šalimi, nes joje vienintelėje visos iki tol atskirai veikusios Bažnyčios turėjo savo užsienio ryšius. Todėl nutarta konsultacijoms sukviesti naujus Suvienytos Bažnyčios vadovus, atsakingus už tarptautinius ryšius, taip pat Lietuvoje buvusių atskirų Bažnyčių vadovybę ar atsakingus asmenis užsienio ryšiams. Pagrindinė konsultacijų užduotis - susipažinti bei numatyti galimas tolimesnes bendradarbiavimo galimybes. Konsultacijoms pasirinkti Biržai, kur visus svečius evangelikų reformatų parapijos namuose  pasitiko Lietuvos ev. ref. seniorato atsakingi asmenys.

Susitikime Švedijos suvienytai  evangelikų Bažnyčiai atstovavo kun. dr. Gerard  Willemsen,  užsienio ryšių Europai ir Artimiesiems Rytams koordinatorius;  taip pat Arne Sjöberg, kartu su juo  Misijos sandoros Bažnyčios įgaliotas kuravęs ryšius su Lietuvos ev. ref. Bažnyčia, buvęs Vaksjo parapijos vyresniųjų tarybos pirmininkas; Sven Sporre, šios parapijos dabartinis pasaulietinis vadovas; kun.Lars Kallfors, buvusios Misijos sandoros Bažnyčios bažnytinių skautų vadovas.

Švedų delegacijoje buvo atstovai iš buvusios Baptistų  - kun.Christer Daelander bei metodistų -  kun.Walla Karlson bažnyčių. Lietuvos ev. ref. Bažnyčiai atstovavo koordinatorius užsienio ryšiams, vice-superintendentas kun.Rimas Mikalauskas ir Lietuvos ev. reformatų bažnyčios įsteigtų vaikų globos namų „Vaiko užuovėja", esančių Biržų rajono Medeikių kaime, kapelionė kun.Sigita Švambarienė. Su svečiais taip pat susitiko minėtų globos namų direktorė Daiva Janonienė. Lietuvos Baptistų Sąjungai atstovavo dvasininkai: Baptistų Sajungos pirmininkas Irmantas Pinkoraitis bei Henrikas Žukauskas su žmona Gilija. Lietuvos Jungtinei Metodisų Bažnyčiai - Lietuvos Jungtinės Metodistų Bažnyčios superintendentas kun.Bill Lovelace su žmona Helen bei Biržų metodistų „Pagalbos centro" direktorė Regina Židonienė.

birz_baz_mSusitikime apžvelgta kiekvienos Bažnyčios veikla per  pastaruosius 20 metų tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje, diskutuota , kaip, pasikeitus sąlygoms Švedijoje, būtų galima toliau tęsti bendradarbiavimą. Nutarta, jog pokyčiai tik dar labiau suartins evangelikų Bažnyčias Lietuvoje, nes visos jos jau turi tą patį tarptautinį partnerį. Kai kuriose srityse įžvelgta naujų galimybių veikti kartu, t.y. dar labiau suaktyvinti  reformatų  ir metodistų bendradarbiavimą vaikų globos namų ir diakonijos srityje.

Vieningai nutarta, kad dvasinio darbo, ypač diakoninėje tarnystėje, Lietuvoje yra labai daug, todėl tikslinga atskirų evangelikų Bažnyčių vadovybėms ir tikintiesiems vieni kitus labiau pažinti, savo tarnystę koordinuoti, pagelbėti vieni kitiems. Todėl sutarta ateityje organizuoti konkrečių darbo grupių susitikimus, juose numatyti konkrečias bendros diakoninės tarnystės kryptis, galimybes.

Konsultacijose pastebėta, jog vienos šalies bažnytinis gyvenimas, esminiai pokyčiai gali turėti nemažos įtakos kitos šalies partnerės Bažnyčiai - Švedijos evangelikų susivienijimas skatina Lietuvos evangelikus bendradarbiauti diakoninėje srityje.

InfoRef.lt