Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Medininkų tragedija - laisvės simbolis, nepaveikus užmarščiai
Penktadienis, 02 Rugpjūtis 2013 12:27
Viktorija Liauškaitė

medininkai 2013_mKaip ir kasmet, liepos 31-ąją, minime Medininkų tragedijos metines ir pagerbiame jos aukas. Rodos, pati gamta tą rytmetį apraudojo Lietuvos didžiavyrius - neįprastai smarkiai pravirko dangus... Nors įprastai tą liūdną dieną praskaidrindavo vasaros saulė.

Visada paskutiniąją liepos dieną čia būna daug šurmulio. Dažnai dalyvauja pirmieji valstybės asmenys, sako graudžias kalbas. Minėjime dalyvavęs Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas tarė žodį minėjimo dalyviams: "Mielieji, 22-eji metai - ilgas laiko tarpas. Pripažinkime tai. O laikas turi savybę blukinti net pačius skaudžiausius prisiminimus. Taigi, Medininkų tragedija, kaip ir kitos kertinės kovos už Nepriklausomą Lietuvą žymės, negali išblukti. Tai - simboliai, nepaveikūs užmarščiai.

Tai - diena, kuri paliko mūsų širdyse baisius išgyvenimus, skausmą, netektį. Šios Lietuvai padarytos žaizdos niekuomet neužgis. Tikiu, kad tai suprantame ne tik mes, vyresnės kartos žmonės. Ne tik žuvusių ar sužalotų pareigūnų šeimos nariai, artimieji, giminės, draugai. Tai suvokia ir jauni žmonės, kurių tada dar nebuvo tarp mūsų. Jaunimas, kuris anksčiau ar vėliau, su derama pagarba ir pajauta, perims minėtų simbolių puoselėjimą ir globą. Tam, kad vėliau perduotų ją savo vaikams. Mieli žmonės, Dar kartą atiduokime pagarbą tiems, kurie atidavė savo gyvybes. Už savo Tėvynę. Už Lietuvą, kurioje gyvename šiandien. Tiek čia, Medininkuose - tiek ir kituose mūsų valstybės postuose ar už šalies ribų. Telaimina juos Dievas".

Minėjime taip pat dalyvavo negausus, bet tvirtas Vilniaus ev. reformatų būrelis, pagerbęs aukas ir vienintelį gyvą tos kraupios tragedijos liudininką gen.superintendentą kun. Tomą Šerną. Kažkada kun. T.Šernas yra pasakęs, jog nesigilina, kodėl tąnakt gyvas išliko būtent jis. Tiesiog žino, kad atsakymo vis tiek neras, o į Dievo planus jis nėra linkęs kištis.

Medininkų tragedijos 22-ųjų metinių minėjimo renginiai prasidėjo liepos 28-ąją, tradiciniu tarptautiniu estafetiniu bėgimu „Medininkai - Vilnius" Vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamento pereinamajai taurei ir prizams laimėti. Estafetinio bėgimo tikslas - pagerbti Medininkuose nužudytų muitinės, policijos ir Valstybės sienos apsaugos pareigūnų atminimą. Minėdami skaudžią mūsų tautos istorijos dieną, bėgimo dalyviai susirenka iš įvairių Lietuvos kampelių. Prie jų prisijungia ir žuvusių pareigūnų vaikai.

Liepos 29 - rugpjūčio 12 dienomis Seimo Sausio 13-osios memoriale eksponuojama paroda Medininkų tragedijai atminti. Pirmosios komandos finišavo prie Antakalnio kapinių ir ant kapų žuvusiesiems už Lietuvos laisvę padėjo iš Medininkų atneštą žemės saują ir gėlių.

Aurelijos Arlauskienės nuotraukoje: Kasmet, liepos 31-ąją, tragedijos aukų minėjime prie Medininkų memorialo kartu su Tomu Šernu yra ir reformatų būrelis.

Parengta pagal Seimo Ryšių su visuomene skyriaus, Vidaus reikalų ministerijos pranešimus