Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninė savaitė Biržuose
Dienstag, den 18. November 2008 um 16:34 Uhr
There are no translations available.

Prasidėjo maldos už krikščionių savatė. Jau tapo gražia tradicija Biržuose, kai sausio antrąją savaitę skirtingų denominacijų krikščionis lankosi ekumeninėse pamaldose reformatų, sekmininkų, metodistų ir katalikų bažnyčiose. Kartu meldžiasi už krikščionių vienybę, šlovina Dievą ir klauso Dievo Žodžio. Pamaldos vyksta vakarais, 18:00 valandą. Ekumeninės savaitės pirmos pamaldos įvyko Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Pirmieji jos žodžiai: „Tebūna Dievas mums maloningas ir telaimina mus! Tešviečia mums jo veidas, kad tavo kelias būtų žinomas žemėje, o tavo išgelbėjimas tautose. Tegarbina tave tautos, visos tautos tave tešlovina!" (Ps.67,2-4). Kiekvienos bendruomenės liturginiai ypatumai, kiekviną vakarą nauja aplinka ir po pamaldų tikinčiųjų bendravimas prie  bendruomenės-šeiminikės paruoštos arbatos, kavos ir užkandžių palieka šiltas krikščioniško bendravimo akymirkas. Dvasininkų pamoksluose ir prakalbose šiemet girdime mintis apie Dievo malonės veikimą. Apie tai, kad krikščionių vienybė yra ne mūsų, bet Kristaus veikimas. Džiaugsmas, kad Viešpaties veikimas apsireiškia pas mus. Pažindami vieni kitus nebijome prarasti savęs. Nepastebėjome, kaip greit pralėkė metai ir mes vėl svečiuose vieni pas kitus. Įdomu pamatyti, kas gera nuveikta per metus pas kaimyną. Kokios svajonės ir darbai laukia ateičiai. Šiemet reformatų bažnyčioje šalčio išbandymą išlaikę tikintieji buvo priimti šiltose, dar teberemontuojamuose parapijos namuose. Sekmininkų bendruomenėje- vyresnieji džiaugėsi taip pat per metus Kristuje nuveiktais darbais. Šiemet jų bendruomenės vienas svarbiausių pradėtų darbų - vaikų dienos centro atidarymas bažnyčioje. Smagu kartu buvo pasidžiaugti Biržus išgarsia šios bendruomenės krikščioniška muzikos grupe GIL (God is Love). Pavyzdys visiems sergantiems „žvaigždlige"- jaunimas vyko šlovinti Dievą, o grįžo- netikėtai pripažinti geriausia krikščioniška grupe. Metodistai, matyt, jau paskutinį kartą mus priima savo mažutėliame maldos namelyje, prie senosios geležinkelio stoties. Daug dirbama remontuojant didelius maldos namus netoliese. Katalikų bažnyčioje labai pastebimos permainos, ypač paspaudus sausio šaltukui- vasarą įrengtas bažnyčios šildymas.
Keičiantis ir gerėjant mūsų bendruomenių buičiai išlieka pats aktualiausias ir svarbiausias mūsų visų pašaukimas- Kristaus misija šiame krašte. Krašte, kuris kaip Galilėja yra toli nuo sostinės. Provincija, kurioje vis daugiau senų žmonių ir kuri šimtus jaunų, stiprių ir gabių žmonių pavieniui ir su šeimomis išleidžia į Airija, D.Britaniją ir Norvegiją. Dvasininkai tarpusavyje bendraudami dalinasi tais pačiais sielovados iššūkiais, bet savita patirtimi, kaip į juos su Kristaus jėga atsiliepti. Yra gera proga pakilti aukščiau savo „parapijos" bėdų. Įkvėpti šviežaus krikščioniško suvokimo apie Kristaus veikimo universaluma, atsigauti nuo kasdieninių rūpesčių. Tolimesniame gyvenimo kelyje jausti paramą šalia esančios kitokios, bet krikščioniškos bendruomenės.