Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatų bažnyčių šeima žengia platų žingsnį vienybės link
Dienstag, den 18. November 2008 um 16:37 Uhr
There are no translations available.

Reformatų bažnyčių šeima žengia platų žingsnį vienybės link

"Platus žingsnis vienybės link" - taip 87 milijonus protestantų vienijančių dviejų pasaulinio masto bažnytinių organizacijų vadovai apibūdino raginimą įkurti naują pasaulinę organizaciją, pavadintą Pasaulinė reformatų bendrija. Vasrio 1 d. baigėsi dvi dienas Grand Rapids mieste, JAV, vykęs Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso (the World Alliance of Reformed Churches (WARC)) ir Reformatų ekumeninės tarybos (Reformed Ecumenical Council (REC)) susitikimas, kuriame vienbalsiai buvo pritarta rekomendacijai įkurti minėtą organizaciją.

WARC presidentas Clifordas Kirkpatrickas ir REC prezidentas Douwe Visseris bendrame laiške rašo: "Džiaugiamės Šventosios Dvasios veikimu, tikime, kad jos vedami pateikėme rekomendaciją suvienyti Pasaulio reformuotų bažnyčių aljansą ir Reformatų ekumeninę tarybą į vieną organizaciją, kuri sustiprins reformatų vienybę ir jų liudijimą. Mes taip pat tikime, kad šį nauja, vieninga reformatų organizacija bus palaima platesniam ekumeniniam judėjimui bei pasaulio suvienijimui".
WARC generalinis sekretorius Setris Nyomis apibūdino šią rekomendaciją kaip istorinę: "Šloviname Dievą už šį istorinį įvykį. Šiame susiskaldžiusiame pasaulyje reformatų šeima savo vienijimosi pasiūlymu skelbia, kad esame pasiruošę peržengti mus skiriančias sienas.

Šis žingsnis - tarsi aidas tiesai, kad per mūsų vienybę pasaulis tikės. Be to, vienijimusi neabejotinai svariai prisidedame prie tebevykstančios paieškos, kaip suteikti ekumeninio judėjimo kaitai daugiau darnos, - pratęsė S. Nyomis
Jo komentarams pritarė REC generalinis sekretorius Richardas van Houtenas: "Manau, esame palaiminti tuo, kad radome kelią į atvirą bendrystę - stiprią liudytoją - perimsiančią Reformatų ekumeninės tarybos narių puoselėjamas vertybes.
"Maldose prašau, kad naujoji Pasaulinė reformatų Bendrija dar geriau perteiktų pasauliui mūsų meilę, rūpestį vienas kitu bei dar geriau liudytų tikėjimą nei mūsų organizacijos atskirai," - tęsė R. van Houtenas.

Priimtą rekomendaciją dar turi patvirtinti WARC ir REC valdantieji organai.
WARC jungia 75 milijonus tikinčiųjų, priklausoančių 218 bažnyčių 107 valstybėse.
REC - 12 milijonų tikinčiųjų, priklausančių 40 bažnyčių 25 valstybėse. 27 bažnyčios narės priklauso abiems organizacijoms, nuo 1998 m. vedusioms dvišales derybas.
Grand Rapids vykusiame susitikime buvo priimtas dokumentas, pavadintas "Pasaulinė reformatų bendrija: Pasiūlymas įkurti naują pasaulinę reformuotų krikščionių organizaciją (perimsiančią tęstinumą iš Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso ir Reformatų ekumeninės tarybos)."

Dokumente siūloma, kad visos šiuo metu abiem organizacijoms priklausančios bažnyčios taptų Pasaulio reformatų bendrystės narėmis. Taip pat rekomeduojama į organizaviją pakviesti kitas kongregacines, reformatų, presbiterionų, valdensų, iki reformacinės (husitų), jungtines bažnyčias, kurios pritars naujosios organizacijos pagrindui.

Dokumente taip pat siūloma pakviesti kitus reformatų judėjimo darinius bei teologines organizacijas aktyviai bendradarbiauti su Pasauline reformatų bendrija. Vadovai rekomendavo naujajai pasaulinei organizacijai užsibrėžti tokius siekius: ugdyti reformatų konfesijos identitetą ir reformatų bažnyčių bendrystę; skatinti socialinį teisingumą bei teisingumą apskritai, siekti santaikos pasaulyje; skatinti atsinaujinimą reformatų pamaldose ir dvasiniame gyvenime suprantant, kad priklausome vienai pasaulinei Dievo tautai; padėti ugdyti lyderius bei sandoros bendruomenę; skatinti visavertį moterų bei jaunimo dalyvavimą visose bažnytinio gyvenimo sferose; iš naujo įžiebtį reformatų aistrą vykdyti Dievo pašaukimą per liudijimą ir tarnystę bendradrabiavimo ir vienybės dvasioje.

John P. Asling
Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso
Vykdantysis sekretorius žiniasklaidai

Vertė: A.Gužauskaitė