Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Derybos ministerijoje neįvyko
Dienstag, den 18. November 2008 um 16:51 Uhr
There are no translations available.

Derybos ministerijoje neįvyko

Šių metų spalio 26 dieną teisingumo ministerijos iniciatyva antrą kartą (pirmas susitikimas įvyko rugpjūčio 22 dieną, apie jį plačiai aprašyta "Apžvalgos" 9-ajame numeryje) prie bendro stalo sėdo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae atstovai bei jų oponentai.

Šįkart dalyvavo teisingumo ministras Petras Baguška, ministerijos valstybės sekretorius Paulius Koverovas bei Religijų valdymo tarybos vedėjas Donatas Glodenis, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae - superintendentas kun.Rimas Mikalauskas, Konsistorijos prezidentas krt. Donatas Balčiauskas ir vicesuperintendentas kun.Tomas Šernas, Vilniaus parapijos seniūnų tarybos pirmininkė dr.Renata Bareikienė, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - jaunimo draugijos "Radvila" valdybos pirmininkas Ignas Skudrickas, keli Vilniaus parapijos nariai.

Mūsų oponentams atstovavo Robertas Jakubėnas ir dr.advokatas Kęstutis Stungys. Susirinkimą stebėjo ir Seimo narys Viktoras Rinkevičius, taip pat Seimo nario Artūro Paulausko padėjėja, sekretoriato vadovė Inona Brasiūnienė.

Deja, konstruktyvus pokalbis neįvyko, nes oponuojanti mūsų Bažnyčiai pusė atsiuntė vos du žmones, iš kurių vienas - žinomas advokatas, apie kurio dalyvavimą susitikime net ministerijos darbuotojams nebuvo pranešta. Todėl kun. Tomas Šernas, ministerijai padėkojęs už gerą valią, pripažino, kad, deja, vaisingo pokalbio tarp dviejų pusių negali būti. "Nes pamačius, kad į susitikimą atsiųstas teisės žinovas ir vos vienas parapijos atstovas, leidžia daryti prielaidas, kad kita pusė ne ieško sąlyčio taškų, bet rengiasi naujiems teismo posėdžiams, - sakė jis. - Mes buvome pasiruošę kalbėtis su anos pusės žmonėmis, bet ne su advokatu, tuo labiau, kad čia nedalyvauja mūsų advokatas".

Jam pritarė ir kun. R.Mikalauskas, pabrėždamas, kad buvo siūlyta susitikti tik bažnyčios atstovams. "Štai šiandien ir atėjome: ir Sinodo prezidentas, ir parapijos pirmininkė ir jaunimo atstovas, aš pats atvažiavau nutraukęs atostogas, nes gerbiu unikalų ministerijos siekį. Mes tik vienintelio troškome, kad būtų tik bažnyčios žmonės. Mes per vėlai sužinojome, kad dalyvaus jų advokatas. Nebuvome perspėti, tik neoficialiai sužinojome. Norėtume matyti žmones, kurie jus palaiko", - teigė superintendentas.

Į ministro P.Baguškos klausimą: "Kokie kiti žingsniai?", kun. T.Šernas atsakė: "Esame pasiruošę rimtom derybom. Mes nenorime laimėti - mes norime tartis. Deja, kita pusė bando spręsti konfliktą per civilinės teisės prizmę". Kun. R. Mikalauskas priminė, kad yra sukurta Vienybės (Santarvės) komisija. "Laukiame, kol mūsų oponentai atsiųs savo atstovaujančių toje komisijoje sąrašą. Tegul ta komisija susitinka be pirmųjų asmenų, tegul viską aptaria".