Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Istorinė knyga apie Biržus
Dienstag, den 18. November 2008 um 16:55 Uhr
There are no translations available.

Istorinė knyga apie Biržus

Biržiečių muziejininkų iniciatyva 1000 egzempliorių tiražu išleista solidi knyga „Biržų istorijos apybraižos".

Šios knygos sudarytojas ir nemažos dalies apybraižų autorius - „Sėlos" muziejaus Istorinių tyrimų skyriaus vedėjas Antanas Seibutis. Vienas iš tikslų, pasak muziejininko, buvo suburti autoritetingą komandą, kuri sugebėtų parengti Biržus galintį reprezentuoti rimtą leidinį. Daugelio nuomone, tai tikrai pavyko. Net keletą knygos skyrių parašė garsus istorikas Deimantas Karvelis, nušvietęs Biržų kunigaikštystės susiformavimo, pilies istorijos, Radvilų santykių su Biržų miestu klausimus.
Daktaras Valdas Rakutis, tvirtovės maketo autorius, knygoje nagrinėja jos karinę reikšmę ir efektyvumą. Menotyrininkė, dailės istorikė Aldona Snitkuvienė pateikia išsamius grafų Tiškevičių portretus. Muziejininkas Algimantas Baublys parašė skyrių „Protestantizmas ir Biržai".
Laima Rumbavičienė knygoje pasakoja apie Biržų krašto knygnešius, Deimantė Prunskienė - apie religines konfesijas, jų istoriją iki dabar. Roma Songailaitė pateikia Biržų miesto istorinę apžvalgą ir kartu su jai talkinusia Savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja Nijole Taujanskiene pristato tikrai įdomią medžiagą iš Biržų dvarų istorijos. Literatūrinę Biržų krašto panoramą knygai parengė Algirdas Butkevičius. Vilnietis Borisas Januševičius - apie Biržus 1941 - 44 metais. Iliustracijoms panaudotos nuotraukos tarpukaryje žymių Biržų fotografų: P. Ločerio, B.Michelsono.
Įvairiomis epochomis apie Biržus buvo parašyta tik keletas kapitalinių veikalų. Vienas iš pirmųjų - Eustachijaus Tiškevičiaus „Biržai. Žvilgsnis į miesto, pilies ir majorato praeitį". Buvusio muziejaus direktoriaus Algimanto Baublio dėka šią knygą galima perskaityti ir lietuviškai. 1931 metais buvo išleista profesoriaus, LERB kuratoriaus Jono Yčo monografija „Biržai. Tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė". Iš tarybiniais metais apie Biržus parašytų knygų paminėtina Vytauto Rudeliūno „Biržų dvaro teismo knygos" bei Stasio Pinkaus „Biržų pilis". Ką tik pasirodžiusios „Biržų istorijos apybraižos" turėtų užimti deramą vietą biržiečių ir Biržus mylinčių skaitytojų knygų lentynose.