Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vaikų vasaros stovykla „Tu esi palaimintas mylėti"
Dienstag, den 18. November 2008 um 17:24 Uhr
There are no translations available.

Vaikų vasaros stovykla „Tu esi palaimintas mylėti"

Stovykla jau tryliktus metus vyko mūsų visų pamėgtame Nemunėlio Radviliškyje, Biržų rajone, mokyklos patalpose, netoli dviejų upių- Nemunėlio ir Apaščios santakos. Stovyklos organizatoriai, vadovai, pusvadoviai ir pagalbinis personalas dirbo savanoriškai, be jokio darbo užmokesčio.

Būriai buvo sudaromi atsižvelgiant į tuos pačius vaikų gimimo metus, lytį ir skirtingas gyvenamąsias vietoves. Taip buvo stengiamasi išvengti to „pirmojo baimės jausmo" taip gerai pažįstamo ir didžiajai daugumai vadovų bei kitų stovykloje dirbančių savanorių, nes jie patys yra užaugę šiose stovyklose. Vaikas neturėtų bijoti kitų vaikų ar vadovų, o kai esi tarp savo bendraamžių viskas atrodo kiek paprasčiau ir ne taip baugina.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais LERJD „Radvila" organizuojama vaikų vasaros stovykla buvo orientuota į dvasinį vaiko ugdymą. Atsižvelgiant į dalyvių amžių bei jų pomėgius buvo stengiamasi įvairias Biblijos istorijas perteikti kiek įmanoma įdomiau ir suprantamiau tiek septynerių, tiek ir keturiolikos metų stovyklautojui. Tam kiekvienas vadovas turėjo Diak. Sigitos Švambarienės paruoštą medžiagą. Jos pateikimui ir išdėstymui buvo naudojami ne tik pokalbiai grupelėse, bet taip pat kasdieninė medžiaga buvo perteikiama per vaidybą, šokį ir giesmę.

Taip pat nebuvo pamiršta vykdyti ir kryptingo vaikų vasaros užimtumo, socialinių įgūdžių bei saviraiškos ugdymo per meninius, sportinius ir socialinius sugebėjimus skatinančius užsiėmimus: dailę, šokį, muziką, vaidybą, oregami, rankdarbius, žurnalistiką ir poeziją, sportines varžybas, pokalbius grupelėse dominančiomis temomis, talentų pasirodymus, beždžioniukų šou, judriuosius lauko bei stalo žaidimus, grupių prisitatymus.

Bene didžiausią įspūdį šiemet paliko vadovų surengtas Aqua parkas (Vandens parkas) mažiesiems vaikams, kurio metu niekeno netrukdomi jie galėjo šėlti, laistytis vandeniu, mėtytis balionais, dayvauti rungtyse bei čiužinėti slidžiaisiais vandens takeliais. Tuo metu, kai mažieji šėlo su vandeniu vidiniame mokyklos kieme, didesnieji miestelio apylinkėse žaidė visų seniai pamėgtą žaidimą „Kazokai ir plėšikai." Diena buvo kupina „šlapių" įspūdžių, tykojimo ir gaudymo nerimo, pergalės džiaugsmo ir to nepamirštamo jausmo, kai esami visi kartu laimingi.

Tiek kartu skaitydami ir nagrinėdami Bibliją, tiek visi kartu žaisdami mes mokėmės mylėti ir pažinti Dievo meilę. „Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė- šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė". 1 Kor. 13.13

Vika Statauskaitė