Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sveiki sulaukę šv. Kalėdų !
Dienstag, den 18. November 2008 um 17:39 Uhr
There are no translations available.

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų !

„Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? Net per dykumą tęsiu kelią, net tyruose atveriu upes." (Iz.43,19)

Keistai suskamba šie pranašo Izaijo žodžiai Kalėdų šventės belaukiant ir jos sulaukus? Juk Kalėdos tarsi prisiminimas to kas seniai įvyko. Evangelija skelbia vaikelio Jėzaus gimimą ir tvirtina, kad tai tas, kuris turi išgelbėti pasaulį. Mesijas arba Kristus atėjo. Du tūkstančiai metų pakankamas laikas tai pamiršti. Jei ne puiki proga vidury tamsios žiemos užžiebti daug lempučių, pasidabinti blizgučiais, kažin ar Kalėdos būtų tokios svarbios? O dabar vis tik kalendorinė švenčių diena, kaip ir kitos šventinės dienos, kurių laukiam, nes turėsim laisvų dienų pramogoms.

Mieli broliai ir sesės, Kristuje, meldžiu pamiršti tai už ką neverta Dievui dėkoti. Tai buvo ir praeis. Atminti tai, kas niekuomet nepraeina ir amžinai yra naujas dalykas žmoguje - Jėzus Kristus. Gyvybė, kuri neturi pabaigos. Nes iš Dievo ir jo šlovei. Lai Dievo Žodis ir Viešpaties šventi ženklai maitina Jūsų sielas per ateinančius Viešpaties 2007 metus!

Kun. Rimas Mikalauskas

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas