Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ugdyk mus savo malone ir mokyk savosios santaikos
Dienstag, den 18. November 2008 um 17:49 Uhr
There are no translations available.

Sausio 18-25 dienomis vyko Krikščionių vienybės savaitė. Įvairiose Lietuvos bažnyčiose krikščionys rinkosi į ekumenines pamaldas, šiemet sutelktas liudijimu "Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba" (Mk 7, 37).

Sostinėje kasmetinė krikščionių vienybės savaitė prasidėjo Vilniaus bažnyčioje Tikėjimo žodis. Susikibę už rankų bendruomenių dvasininkai - Tikėjimo žodžio vyr.pastorius Giedrius Saulytis, pastorius Andrius Bernotas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Vilniaus parapijos kunigas Tomas Šernas, Vilniaus Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Bernardas Augaitis, Vilniaus šv.Jonų bažnyčios

rektorius tėvas Stasys Kazėnas SJ, Vilniaus jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Herbertas Lange, Kėdainių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Alvydas Malinauskas, Visų Šventųjų bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis - meldėsi, dėkojo ir garbino Dievą. "Turime būti vienybėje, dirbti kartu, nepaisydami tarp konfesijų esančių skirtumų, juk esame viena Bažnyčia Jėzuje Kristuje", - modernios bažnyčios tylą skrodė žodžiai, lydimi Tikėjimo žodžio atstovų giedamų giesmių.

"Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, todė kaip vieno kūno nariai negalime vienas kitam sakyti: "Man tavęs nereikia". Pasiekti vienybės Kristuje, kuriai pašaukti visi krikščionys, trukdo ne doktrininiai skirtumai, o žmogiškasis išdidumas ir meilės stoka", - kalbėjo vyr.pastorius G.Saulytis. Tuo tarpu kunigas B.Augaitis garsiai meldėsi už tai, kad "Dievas mus gausintų savo karalystėje". Tėvas St.Kazėnas sakė, kad "kai mūsų širdyse yra Kristus, mes esame viena". Kunigas H.Lange, jau 45 metus tarnaujantis pašaukimui, meldėsi, kad "Dievas suteiktų mums viziją, kaip išgelbėti klystkeliais einančius". Kunigas A.Malinauskas prašė Viešpats, kad jis "savo "Šventąją Dvasia atgimdytų mus", o klebonas V.Rapalis - kad "Viešpats darytų stebuklus čia ir dabar. Mūsų pačių rankomis".

Kunigas T.Šernas apgailestavo, kad dažnai mes nematome, ką Dievas mums duoda, ką Dievas mums sako. "Mes jo prašome to, ko norime, net nebandydami pažinti tikrovės, kurioje esame. Esame juridiškai susiskirstę, tačiau de fakto mes- viena. Esame viena Kristuje. Ir kaip Dievo bendradarbiai negalime švaistyti Jo malonės veltui. O Dievo malonė yra tai, kad esame čia, kad tylą nutraukėme. Taip, mes turime skirtingas liturgijas, bet esame toje pačioje Kristaus kariuomenėje", - liudijo kunigas.

Ekumeninės maldos, sutvirtinamos labai gražiomis giesmėmis, skambėjo ir Vilniaus evangelikų liuteronų bei Vilniaus Šv.Jonų bažnyčiose. Pastarojoje kartu su jau minėtais pastoriais ir kunigais, taip pat dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, stačiatikių kunigas S.Neifach, Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Artūras Rulinskas. Po maldų, psalmių, vyskupo M.Sabučio pamokslo apie vienybę ir kunigo T.Šerno liudijimo gausiai susirinkę tikintieji, atstovaujantys įvairioms bendruomenėms, pakilo bendrai maldai. "...Padaryk, kad Tave, savo vienintelį Išganytoją, liudytume/ vis labiau vienijami vieno tikėjimo ir vieno krikšto./Ugdyk mus savo malone ir mokyk savosios santaikos,/pranokstančios mūsų žmogiškąjį supratimą./Tavojo vardo garbei. Amen", - tokiais žodžiais baigėsi dar viena ekumeninė savaitė Vilniuje.

Aurelija Arlauskienė