Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilniaus evangelikų reformatų parapijos sesija
Mardi, 23 Mars 2010 15:17
There are no translations available.

vln_sesija.mŠ. m. kovo 17 d. Vilniaus evangelikų reformatų parapijiečiai rinkosi į Mokytojų namų auditoriją išklausyti ataskaitos apie parapijos veiklą bei jos finansinę padėtį bei išrinkti revizijos komisiją ir delegatus į šių metų Sinodą.

Nors buvo darbo dienos vakaras, į sesiją susirinko apie 40 parapijiečių. Posėdis prasidėjo malda, prašant Dievo išminties, geranoriškumo, konstruktyvumo ir sveikatos sergančiam parapijos klebonui. Ypatingą atmosferą sukūrė parapijos choras „Giesmė", muzika primindamas amžinybėn išėjusius parapijiečius.

Apie parapijos dvasinę tarnystę papasakojo kun. Raimondas Stankevičius. Vėliau parapijos seniūnų tarybos pirmininkė Vida Cupreva pristatė išsamią veiklos ir finansinę ataskaitą, o parapijos finansų tvarkymo reviziją atliko ir rezultatus išdėstė Sinodo revizijos komisijos narė Danguolė Juršienė.

Vykstant sklandžiam sesijos darbui, pirmininkaujant Mykolui Mykalajūnui ir sekretoriaujant Eglei Mekaitei, atėjo rinkimų laikas. Visi parapijiečiai pasirengė kelti balsavimo korteles. Netrukus paaiškėjo rinkimų rezultatai.

Į revizijos komisiją buvo išrinktos parapijietės Valdonė Pažūsienė, Ingrida Ramšienė, Edita Stakionytė.

Kadangi Vilniaus parapijai Sinode turi atstovauti du delegatai, kandidatais pasiūlomi Šarūnas Liekis, Eglė Mekaitė, Vida Cupreva ir Evaldas Tamariūnas. Po diskusijų ir balsavimo delegatais į Sinodą išrenkami Evaldas Tamariūnas ir Eglė Mekaitė, o kandidatais - Šarūnas Liekis ir Vida Cupreva.

Taip pat buvo priminta, kad šiais metais Sinodas vyks anksčiau, nei įprasta, todėl ir priešsinodinė sesija vyks jau balandžio 10 d. 11 val. Biržuose.

Keli parapijiečiai, pasinaudodami gausiu susibūrimu, pasidalino kūrybiniais planais. Alfredas Naktinis pasiūlė pateikti mūsų parapijos dokumentų kopijas Mokslų akademijos bibliotekai, kad žmonėms būtų prieinama įvairiapusė informacija apie Vilniaus evangelikų reformatų parapijos gyvenimą. Baigdamas savo pasisakymą Alfredas linkėjo „siekti tarpusavio artumo ir be pykčio, ir be dūmų".

Parapijietės Aurelijos Arlauskienės planuose - kasmetinis almanacho išleidimas.
Jurga Gluskinienė, pasidalijo informacija, kad Gitanos Gasiūnaitės projekto lėšos gali būti panaudotos reprezentacinėms bažnyčios jaunimo išlaidoms. Ketinama išleisti CD, brošiūras, giesmynus, galbūt sukurti filmą, pristatantį reformatų bažnyčią, DVD formatu. Buvo prašoma įvairios pagalbos: dėl tekstų sudarymo, redagavimo, vertėjavimo, apipavidalinimo...

Pagal sumanymą, visas nuotraukas, straipsnius, choro veiklą ir kt. svarbią medžiagą planuojama surinkti į vieną vietą. Visa turi būti įgyvendinta šiais metais. Šis projektas apjungs visos Lietuvos evangelikų reformatų parapijas.
Parapijos sesija pabaigta malda ir Agape.

Daugiau Dalijos Gudliauskienės nuotraukų žiūrėkite čia.

Parapijos Tarybos pirmininkė
Vida Cupreva