Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Po pamaldu Vilniuje...
Freitag, den 17. September 2010 um 07:59 Uhr
There are no translations available.

Vilniaus parapijos renginių apžvalga

perziura_mRugsėjo 12 d. vilniečiai po pamaldų dar neskubėjo skirstytis: naujai įsigytu projektoriumi dideliame ekrane žiūrėjome nuotraukose įamžintus parapijos šių metų įspūdingiausių renginių vaizdus: konfirmaciją, gandrų palydėtuves Buikose, kunigaikščių Radvilų minėjimą Dubingiuose, vilniečių vaikų Kalėdų eglutės Gamtininkų stotyje akimirkas. Užbaigėme peržiūrą liūdna gaida. Kun.Raimondas Stankevičius parodė vaizdo įrašą apie rugsėjo 11-ąją Dvynių bokštų susprogdinimą Niujorke, JAV, nusinešusią daugybę aukų. Tragediją, kurią kas metai mini ir prisimena ne tik amerikiečiai, bet ir viso pasaulio žmonės.

Naujuoju projektoriumi galėsime dažniau peržiūrėti buvusių renginių vaizdus. Tokios peržiūros taps tradicija ir pagyvins mūsų parapijos gyvenimą. Supažindins negalėjusius (ar nenorėjusius) dalyvauti renginiuose, paskatins parapijiečius, jų artimuosius, draugus keliauti su mumis kartu, džiaugtis bendryste.

Turėsim raštinę

Vilniečiai reformatai pradėjo remonto darbus išsinuomotose gen.superintendento - parapijos raštinei patalpose. Atlikti išorės darbai: tinkavimas, dažymas. Pradėsime vidaus darbus. Kviečiami talkininkai nekvalifikuotam darbui: valyti, nuiminėti senus dažus ir kt.
Jau keletas sekmadienių po pamaldų renkamos tikslinės aukos raštinės remontui. Prašome visus norinčius ir galinčius prisidėti aukomis ir darbu, kad greičiau turėtume patalpas, kur galėtų dirbti dabar jau Vilniuje reziduojantis gen.superintendentas, jo padėjėjai, vakarais susiburti jaunimas, ateiti pasėdėti prie arbatos ar kavos puodelio senjorai..