Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatai senjorai Prezidentūroje
Montag, den 24. Januar 2011 um 20:11 Uhr
There are no translations available.

senjorai_prezidenturojeVilniečiai reformatai vėl apsilankė Prezidentūroje su ekskursija. Panašus renginys buvo vasarą, bet dėl karščių ne visi norintys galėjo dalyvauti. Šį kartą sniego pusnys nesukliudė...
Nors gyvename Vilniuje, dažnai praeiname Daukanto aikšte pro Prezidentūros rūmus, bet kada ir kam jie statyti, kas juose šeimininkavo per 600 metų, ne visi žinojome. Vadovas priminė daug istorinių detalių: 1387 m. Lietuvai priėmus krikštą, Jogaila įsteigė Vilniaus vyskupiją ir jai padovanojo sklypą, buvusį „prie Vilniaus miesto, prie Goštauto sodo". Rūmai daug kartų buvo perstatinėjami, nukentėjo nuo gaisrų, bet derybų salės kesoninės lubos išlikusios iš Vyskupų rūmų, statytų architekto L. Stuokos-Gucevičiaus, laikų ir yra labai įspūdingos, pačios gražiausios rūmuose.

Po trečiojo Žečpospolitos padalinimo (1795 m.) Lietuvai atsidūrus Rusijos sudėtyje, rūmai pateko generalgubernatoriaus žinion ir buvo perstatyti pagal Sankt Peterburgo dvaro architekto V. Stasovo projektą. Taip perstatyti rūmai sulaukė mūsų dienų.
Tarybiniais metais rūmai buvo paversti Karininkų namais, o vienoje iš ištaigingiausių -Baltojoje salėje - būdavo šokių vakarai. Kai kurie iš senjorų prisiminėme šiek tiek kitokį salės vaizdą, kai ateidavome pašokti...

Pritaikant rūmus Nepriklausomos Lietuvos Prezidento rezidencijai, buvo atkurtas svarbiausių reprezentacinių salių interjeras. Dabar rūmus puošia daugiausia vėlyvojo klasicizmo baldai bei jų kopijos, pagamintos Lietuvos ir Sankt Peterburgo baldininkų. Grožėjomės puikiu jų darbu, kilimais, paveikslais ar jų kopijomis, sukurtomis pagal žymių tarpukario dailininkų darbus. Apžiūrėjome Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Šarūno Saukos Lietuvos tūkstantmečio proga sukurtą paveikslą, kuris dengia beveik visą Prezidentės patarėjų salės sieną. Pasitarimų salės sienas puošia Lietuvos Respublikos Prezidentų portretai: Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Algirdo Brazausko ir Valdo Adamkaus. Pastarųjų dviejų portretus nutapė dailininkas Saulius Čižikas (mūsų parapijietės Aušrinės Bareikytės vyras).

Baltoji - pagrindinė rūmų salė. Joje vyksta kredencialų teikimas, apdovanojimai, visuomenės susitikimai su Prezidente. Šioje salėje prie nišoje esančios skulptoriaus Juozo Zikaro „Laisvės statulos" kopijos leidžiama fotografuotis ir renginių dalyviams. Nepraleidome progos, įsiamžinome ir mes - reformatai.

D.Gudliauskienė