Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Jaunimo pamaldos
Monday, 07 February 2011 08:05
There are no translations available.

jaun_pam_vilVilniaus ev. reformatų parapija vasario mėnesį pradėjo jaunimo pamaldomis. Kartą per mėnesį rūpintis pamaldų paruošimu, skaityti Šventąjį Raštą taip, kad išgirstų ir suprastų bažnyčios gale sėdintys parapijiečiai, parinkti giesmes, groti pamaldoms - tapo tradicija Vilniaus jaunimui.

Vasario 6-ąją prie Dievo stalo (deja, improvizuoto liuteronų bažnyčioje) stojo visi Vilniaus parapijos dvasininkai: klebonas Tomas Šernas, kunigas Raimondas Stankevičius, lektorius Evaldas Tamariūnas. Vargonavo Muzikos akademijos studentė Aušra Pačegonytė. Jaunimo giedojimui vadovavo ir pianinu akompanavo Gabrielė Vasiliauskaitė, jai padėjo jaunasis „kantorius" Jonas Venckūnas.

Gražiai derėjo reformatų tradicinės giesmės su jaunimo pamėgtomis ir išmoktomis vasaros stovyklose. Senjorai džiaugėsi ir svajojo, kad tiek gražaus jaunimo galėtų ateiti ir kartu melstis ne tik kartą per mėnesį, bet kiekvieną... Tikime, kad suvažiavę studijuoti į sostinę iš įvairių Lietuvos kampelių reformatai ir jų draugai įsijungs į parapijos gyvenimą, kartu švęs Šventes, bus pavyzdžiu Sekmadieninės mokyklėlės vaikučiams, kurių šiose jaunimo pamaldose pasigedome.

Senjorų vardu - D.Gudliauskienė