Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Title Filter 
1 Amen
2 Angelai
3 APEIGOS
4 Apie santuokos teismus ir skyrybas Bažnyčioje (II)
5 Apie žmogaus lytiškumą, santuoką ir skyrybas (I)
6 APOLOGETIKA
7 Architektas Karolis Reisonas (1894-1981)
8 Balčiauskas Aleksandras, kun. (1907-1952)
9 Barnėlis Fridrichas jaunesnysis, kun.(1905-1982)
10 Barnėlis Fridrichas vyresnysis, kun. (1871-1930)
11 Bitneris Samuelis, kun., superintendentas (1632-1710)
12 Božimovskis Jonas vyr., kun. superintendentas (1610-1673)
13 Burbulys Kostas, kun. (metodistų)
14 Ceraskis Mykolas, kun., superintendentas (1753-1823)
15 Chilinskis Samuelis Boguslavas, kun. (1631-1668)
16 Cumftas Adomas, kun. (1860-1911)
17 Cumftas Martynas, kun., superintendentas (1832-1895)
18 Dagilis Stanislovas (1843-1915)
19 Dagys Jokūbas
20 DEKALOGAS
21 Diakonas
22 Dilys Jonas, kuratorius (1887-1973)
23 Dilys Povilas, kun., gen. superintendentas (1905-1995)
24 DISTRIKTAS
25 Dubingiai
26 Evangelikų aljansas
27 Evangelizacija
28 Frankas Mykolas, kun. (1914-1968)
29 Fundamentalizmas (protestantų)
30 Gerulis Eugenijus, kun. dr. (1922-2009)
31 Grytė Vilius, kuratorius (1883-1953)
32 Helvetijos simbolis
33 Hermanas Peteris Rombergas
34 Hugenotai
35 Huguenot Cross
36 Jakubėnas Povilas, kun., gen. superintendentas (1871-1953)
37 Jastržembskis Mykolas, kun. gen. superint. (1859-1938)
38 Jaunius Januševičius Petras, garb. kuratorius (1913-2010)
39 Jašinskas Povilas, kun. gen. superintendentas (1889-1982)
40 Jonas Yčas, kuratorius (1880-1931)
41 Jurgis Jašinskas - rašęs apie Julių Janonį
42 Jurėnas Algirdas (1919-2007)
43 Kadaras Andrius, kun. gen. superintendenas (1831-1902)
44 Kalvinizmas
45 Kapinių šventės
46 Konarskis Simonas (1808- 1839)
47 KONFIRMACIJA
48 KONSISTORIJA
49 Kovo 11-osios ekumeninė šventė Čikagoje
50 Kregždė Martynas, garb. kuratorius (1922-2004)
51 Krosnevičius Baltazaras, kun.dr., superint. (apie 1580-1624)
52 Kuyperis Abraomas, Nyderlandų ev. ref. teologas (1837-1920)
53 Kurnatauskas Konstantinas, kun.dr., gen. superint. (1878 -1966)
54 Kurnatauskas Oskaras, kun. vice-superint. (1834-1911)
55 Kutra Jurgis, kuratorius (1891-1943)
56 Leuenbergo konkordija (sutarimas)
57 Melanchtonas Pilypas, Vokietijos ev. liut. teologas (1497-1560)
58 Mikelėnas Jokūbas
59 Mizaras Jonas
60 Mykolas Mikalajūnas 1936 12 15 - 2012 10 19
61 Mokytojui, gimnazijos ir muziejaus direktoriui Viliui Grytei - 120
62 Mokslas ir tikėjimas
63 Moterų ordinacija
64 Močiulskis Albertas Konstantinas
65 Nastopka Martynas - reformatų Bažnyčios kuratorius 1879 - 1963 m.
66 Neimanaitė Aleksandra
67 Neimanas Adolfas
68 Neimanas Stasys
69 Parapija
70 Plepys Mykolas
71 Povilui Jakubėnui - 140
72 Presbiterionai
73 Protestantai - kas jie tokie?
74 Rasijus Adomas
75 Reformacija ir Lietuvos švietimo sistemos raida (I dalis)
76 Reformacija – kas tai yra?
77 Sentikiai
78 Sigitas Kregždė: Per gyvenimą - su reformatiška dvasia
79 SINODAS
80 Stott, John XX a. protestantų teologas, anglikonas
81 Tamošauskas Samuelis
82 Tamulėnas Motiejus, kuratorius, snj. 1891 - 1980
83 Tartu universitetas
84 Viklifas Džonas
85 Vyskupas kun. Mečislovas Čiešliaras (Mieczysław Cieślar)
86 Volanas Andrius
87 Čepas Petras Ernestas kunigas senjoras
88 Šepetienė Klara
89 Šepetys Jonas
90 Šernas Adomas
91 Šiluva
92 Šlikas Alfredas. Nepelnytai užmirštas