Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
"Visagalybė slypi jumyse"
Samstag, den 07. Juli 2012 um 10:00 Uhr
There are no translations available.

Holger Lahayne
samones_galiaTikėjimas yra pasitikėjimas pažadais. logost1Tai galioja bibliniam tikėjimui, paremtam paties Dievo savo žodyje išdėstytais pasižadėjimais. Tačiau neretai susiduriame ir su kitokiais pažadais, apeliuojančiais į mūsų tikėjimą. Antai dauguma būsime skaitę visų laikų tiražų karalienę - J. Murphy'io knygą Jūsų pasąmonės galia. Tiesiai nuo viršelio autorius duoda patarimą su pažadu: "Atraskite savo pasąmonės galias ir gyvenkite sveiki, turtingi ir laimingi". Pirmame puslapyje dar prideda: "Pasinaudokite stebuklinga savo pasąmonės galia, tada stebuklai neaplenks ir jūsų", o tolesniuose - daugeriopai varijuoja šia mintimi.
Weiterlesen...
 
Dievo įsakymai krikščionims ir liberalams
Dienstag, den 03. Juli 2012 um 12:11 Uhr
There are no translations available.

kriksc_liberHolger Lahayne

"Tikintieji kovoja prieš laisvę, o laisvėslogost1 šalininkai puola tikėjimą," - taip Alexis de Tocqueville'is knygos Apie demokratiją Amerikoje įžangoje aprašė savo epochą (XIX amžiaus pirmoji pusė). Bet kam kovoti, kai, anot šio prancūzų teisininko, istoriko ir politiko, tikėjimas ir laisvė yra neatskiriami dalykai. "Laisvas [žmogus] turi būti tikintis" - šitokią dabarties skaitytojui neįprastai dogmatiškai skambančią mintį Tocqueville'is dėsto antrame savo didžiojo veikalo tome. Tocqueville'is laikė savo pašaukimu tiesti tiltus tarp moralės ir politikos, tarp krikščionybės ir liberalizmo. Jis laikėsi įsitikinimo, "kad neįmanoma sukurti laisvės karalystės, nesukūrus doros karalystės, nei įtvirtinti doros, neturint tvirtų įsitikinimų" (prancūziškame originale žodis "įsitikinimai" išreikštas sąvoka croyances, bylojančia apie religinio tikėjimo įsitikinimus).

Weiterlesen...
 
Ką reiškia siekti teisingumo? (V)
Donnerstag, den 21. Juni 2012 um 09:23 Uhr
There are no translations available.

(Pabaiga, skaitykite nuo pradžios)logost1act_justly

Holger Lahayne
B. Populiarios Biblijos ištraukos apie "socialinį teisingumą"

7. Michėjo 6, 8

Senojo Testamento pranašas Michėjas tikriausiai veikė tarp 735 ir 700 metų pr. Kr. Judo karalystėje. Tai kitų dviejų pranašų, Izaijo ir Ozėjo, bendraamžis, tik, kitaip nei pirmasis, kuris užaugo Jeruzalėje, Michėjas buvo kilęs iš kaimo. Šio pranašo knygos 6 skyriuje yra ir garsioji eilutė, tapusi savotišku biblinės etikos apibrėžimu: "Žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS: tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu."

Weiterlesen...
 
Ką reiškia siekti teisingumo? (IV)
Donnerstag, den 14. Juni 2012 um 10:41 Uhr
There are no translations available.

(Tęsinys, skaitykite nuo pradžios)logost1
Kevin DeYoung

yongB. Populiarios Biblijos ištraukos apie "socialinį teisingumą"

(1) Izaijo 1
Pirmasis Izaijo pranašystės skyrius prasideda geliančiu Viešpaties priekaištu Judui ir Jeruzalei (1 eil.). Jie - sukilę vaikai (2), stokojantys supratimo (3). Judas yra "nuodėminga tauta, žmonės, apsikrovę nedorybėmis" (4). Už savo maištavimą Dievo žmonės mušami, aptekę mėlynėmis, žaizdomis ir yra lyg priešų apgultas miestas (5-8). Žinoma, Dievas siūlo atleidimo ir apvalymo viltį (10), bet dominuojanti šio skyriaus tema - nusivylimas. Dievo tauta ištvirko.

Weiterlesen...
 
Detmolder helfen bei Projekt in Litauen
Mittwoch, den 13. Juni 2012 um 15:30 Uhr

Detmolder helfen bei Projekt bei Litauen (PDF)

 

Weiterlesen...
 
Ką reiškia siekti teisingumo? (III)
Montag, den 11. Juni 2012 um 19:28 Uhr
There are no translations available.

Holger Lahayne
(Tęsinys, skaitykite nuo pradžios)logost1

hayekas3. Hayekas: laisvė ar savivalė

Friedrichą Augustą von Hayeką (1899-1992), be jokios abejonės, galima laikyti vienu iš svarbiausių XX a. laisvės mąstytojų. Kaip ir Popperis, jis taip pat kilęs iš Vienos, kur studijavo teisę ir ekonomiką bei su savo mokytoju L. von Misesu po I pasaulinio karo įkūrė tyrimų institutą. 1929 m. išleido pirmąją knygą apie pinigų teoriją ir netrukus po to pradėjo dėstyti Londono ekonomikos ir politinių mokslų mokykloje (LSE). Hayekui tarpininkaujant 1946 m. šioje mokykloje atsidūrė ir jo draugas Popperis.

Weiterlesen...
 
Evangelinis Biblijos institutas - pažinti, atrasti, tarnauti
Samstag, den 09. Juni 2012 um 17:55 Uhr
There are no translations available.

tikejimozodis

ebi_foto1Siūlome išsamiau susipažinti su bene vienintele Lietuvos evangeline akademine institucija, teikiančia teologinį ir biblinį išsilavinimą. Evangelinis Biblijos institutas (EBI), iki šiol turėjęs mokymo centrą Šiauliuose, nuo šių metų pradės veikti ir Vilniuje.

Apie šio instituto paskirtį, tikslus, studijų programas kalbamės su Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis" vyr. pastoriumi, EBI Vilniaus mokymo centro dekanu dr. Giedriumi Saulyčiu.

Kokia Evangelinio Biblijos instituto paskirtis ir apskritai kodėl reikalingas teologinis išsilavinimas?

Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 10 von 36