Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kai kilnūs darbai traiškomi valdininkų ambicijų
Monday, 21 May 2012 06:27
There are no translations available.

liuteronai


kun. Virginijus Kelertas
Tai, ką patyrė Šakių evangelikų liuteronų parapijos klebonas Virginijus Kelertas, septynerius metus vadovaujantis VšĮ Šakių vaikų globos namams, iliustruoja kone su juodu humoru tariamą sparnuotą frazę: jei darysi gera, būsi puldinėjamas, šmeižiamas, net teisiamas. Keisčiausia šioje istorijoje tai, jog tikrų tėvų meilės ir rūpesčio netekusių vaikų interesais rūpintis ėmęsis dvasininkas, pats ir inicijavęs minėtų globos namų įkūrimą, suteikęs įstaigai būstą, buvo įsuktas į kelerius metus trukusį nepagrįstų kaltinimų maratoną, kuriam „dirigavo"... Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos. Paradoksas: įstaigų, kurių paskirtis - rūpintis vaiku, darbuotojos šioje istorijoje veikė būtent prieš jį...
Read more...
 
Senjorai - meno dirbinių „ligoninėje"
Monday, 21 May 2012 06:33
There are no translations available.

Vilniaus reformatų senjorai, pakviesti Radvilų rūmų Meno pažinimo centro programų koordinatorės Nidetos, gegužės 16d. lankėsi Prano Gudyno restauravimo centre. Ekskursijos vadovės žodžiais - pabuvojome meno dirbinių ligoninėje, kur, kaip tikroje gydymo įstaigoje, iš pradžių atliekami visapusiški meno kūrinio būklės tyrimai, po to skelbiama diagnozė ir tik po išsamių diskusijų prasideda restauravimas - prikėlimas naujam gyvenimui.

Kaip tikri ligoniai, meno kūriniai yra peršviečiami rentgeno spinduliais, tiriami įvairiais cheminiais reagentais, plaunami, ypatingu būdu džiovinami ir tik po to patenka į tam tikro restauravimo skyriaus dirbtuves.

Read more...
 
2012 metų vasaros kapinių šventės
Friday, 11 May 2012 06:25
There are no translations available.

 Algirdo Garbausko nuotr.„Biržiečių žodis“ Vasaros pamaldos kapinėse, dar vadinamos kapinių šventėmis yra savita, tik Baltijos šalyse gyvenančių protestantų tradicija. Kitur tokios tradicijos nėra tekę aptikti. Biržų „reformatiškame" ir Tauragės bei Klaipėdos „liuteroniškame" kraštuose įprasta vasarą evangelikams kartu susiburti kapinėse, pasimelsti, pagarbinti Dievą ir jam padėkoti už malonės dovanas patirtas per tėvus, motinas ir protėvius. Po tokių pamaldų, prie daugelio Biržų jaukių kaimiškų reformatų kapinaičių išlikusioje artimiausioje sodyboje ar, jei jau tokių nebėra, tiesiog netoli kapinių, kur pavėsyje padengiami stalai ir sudedamos suneštuvių vaišės.
Read more...
 
Vilniuje paminėta ev. reformatų kunigo dr. E. Gerulio sukaktis
Monday, 30 April 2012 14:36
There are no translations available.

bernardinai_logo

Kun.dr.E.Gerulio gyvenimą ir įvairiapusę veiklą išsamiai apžvelgė publicistas inž.Algirdas Žemaitaitis
Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija balandžio 29 d. pakvietė prisiminti išeivijos evangelikų reformatų kunigą dr.Eugenijų Gerulį-Snarskį (1922-04-28 Alytuje - 2009-12-28 Naperville, Ilinojuje, JAV), kuriam šiemet būtų sukakę devyniasdešimt metų. Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos „Liuteronų namų" salėje kunigo gyvenimą ir įvairiapusę veiklą išsamiai apžvelgė publicistas inž.Algirdas Žemaitaitis. Kun.dr.E.Gerulis aktyviai dalyvavo JAV visuomenės bei išeivijos gyvenime, artimai bendravo su įvairių konfesijų išeiviais - ev.liuteronais, metodistais, baptistais, R.katalikais, skatino ekumeninę lietuvių bendrystę.
Read more...
 
Evangelikų tapatybės dokumentas
Wednesday, 25 April 2012 06:33
There are no translations available.

Holger Lahayne
h.bullinger"Kas tu esi?"
Visi Lietuvos mokiniai žino, kad pirmojilksb_logo lietuvių kalba parašyta knyga yra Martyno Mažvydo katekizmas. Išspausdintas jis buvo, tiesa, Prūsijoje. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje lietuviškai spausdinti raštai pasirodė tik vėliau. Pirmoji evangelikų reformatų knyga lietuvių kalba Lietuvoje yra Merkelio Petkevičiaus katekizmas, išleistas 1598 m. lenkiškai ir lietuviškai. Pirmasis jo klausimas skirtas žmogaus tapatybei ir skamba taip: "Kas tu esi?"

Tai bene pats esmingiausias klausimas. Atsakyti į jį galima, žinoma, visaip. Antai asmens tapatybės kortelė skelbia apie žmogaus priklausymą kuriai nors valstybei, pateikia jo pilietybę. Turime ir daugiau mūsų tapatybės elementų kaip kalba, kilmė, šeima, profesija, gyvenamoji vieta.

Read more...
 
Reformatai: mitai ir tikrovė ( 3 )
Saturday, 14 April 2012 19:14
There are no translations available.

Tikėjimo gynėjas ir reformatų ortodoksas
Tikėjimas kiekviename žmoguje turi ypatingą vietą. Intymią, tarsi žmogaus miegamojo kambarį. Jei gali su žmogumi melstis, gali su juo palaimintai gyventi po vienu stogu. Ginti savo tikėjimą nuo nekviesto įsibrovėlio - sveikas tikinčiojo veiksmas. Jėzus mokina, kad jo mokiniai saugotųsi tų, kurie nepaklūsta Dievo surinkimui, taip kaip būtina saugotis stabmeldžių, suktų šventeivų ar korumpuotų tarnautojų, valdininkų. (Mt 18, 17) Tokie prisidengia arba religija, arba valstybine tarnyba, bet iš tiesų - siekia savo naudos tikinčiojo arba piliečio sąskaita (Ef 3, 18-19) Mūsų sielų jaukūs tikėjimo kambariai ypač tokius šventeivas ar valdininkus traukia. Įsibrovėliai nėra kvaili - pasirūpina sau avies kailiukų, imituoja nuoširdžius tikinčiuosius. Geidžiamiausia jų vieta tuose tikėjimo kambariuose - tikėjimo sargo... Kas Dievo bažnyčioje atsakingas už tikėjimo apsaugą? Pirmiausia - Dievo žodžio tarnai. Dvasininkai.
Read more...
 
„Neteisingai nuteistas“
Thursday, 05 April 2012 17:53
There are no translations available.

Holger Lahayne
Teisiojo priešai - dvi ,pranašystės'
Teisingumo klausimas svarbus visiems visų laikų žmonėms. lksb_logoKą tik, kovo 18 d., Vilniuje greta Seimo įvyko pilietinė akcija "Už teisingumą!"; prieš daugiau nei 2000 metų Platonas parašė vieną iš svarbiausių filosofijos veikalų, Valstybę (apie 370 m. pr. Kr.), iš esmės taip pat paskirtą teisingumo temai.

Ne taip kaip mitinguotojai prie Seimo, Platonas savo mintis dėsto fiktyvių dialogų forma. Antai antroje knygoje patį autorių įkūnijantis Sokratas diskutuoja su Glaukonu. Šis pradžioje kelia intriguojančią tezę, teigdamas, kad žmogus, jeigu visai galėtų gyventi pagal savo norą, visuomet rinktųsi beatodairiško neteisuolio gyvenimą. Esą teisingumo principas žmonių sugalvotas tik dėl grynai praktinių tikslų. Čia pat Glaukonas pasiūlo vaizduotės eksperimentą: įsivaizduoti "patį neteisingiausią ir patį teisingiausią" žmogų (360e). Pirmasis, "nedorėlis", veikia pagal šūkį: kad tik kas nepagautų. Ir šitaip, darydamas "didžiausius nusikaltimus", jis šluojasi sau "didžiausią teisingumo šlovę" (361a).

Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 36