Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bažnyčios misija - vaikų namai
Mardi, 07 Février 2012 16:04
There are no translations available.

medeikiai_2012_mTuomet teisieji klaus: „Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme?‘" (Mt 25,37).

2012 m. vasario 17-18 dienomis Klaipėdoje LCC tarptautiniame universitete vyks konferencija "Bažnyčia kaip misijinė bendruomenė Lietuvos kontekste: Ką tai reiškia ir kaip tai įgyvendinti?". Šioje konferencijoje dalyvaus ir pranešimą „Bažnyčios misija- vaikų namai" skaitys Biržų rajono vaikų globos namų VšĮ „Vaiko užuovėja" direktorė Daiva Janonienė.

Šiame renginyje turėtų realiai atsispindėti ir šių dienų iššūkis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai - kaip išgyventi bažnyčios įsteigtiems vaikų globos namams, jei savivaldybė nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų ir pilnai finansuoti veiklos programos? Ar reformatų bažnyčiai atsisakyti šios misijos, pasiteisinant visiems sunkia materialine padėtimi, ar suremti pečius ir padėti vaikų namams išgyventi?

Biržų rajono savivaldybė vasario pradžioje informavo, kad vaikų globos funkcijai vykdyti iš savivaldybės biudžeto 2012 metais „Vaiko užuovėjai" bus skirta 10 procentų mažesnė suma, nei 2011 metais. Atsižvelgiant į tai, kad jau ir 2011 metais įstaiga sunkiai išgyveno, o visos prekės ir paslaugos pastaruoju metu gana smarkiai pabrango, vaikų globos namų laukia nelengvi finansiniai metai. Jau dabar aišku, kad trūks lėšų arba šildymui ir komunaliniams mokesčiams, arba, jei nenorėsime įsiskolinti ir mokėti delspinigius - būtiniausiems vaikų poreikiams: rūbams, mokyklinėms prekėms, higienos prekėms, kurui, buitinių prietaisų ir kitos įrangos priežiūrai ir remontui .

Vaikų globos namams skubiai reikalinga materialinė parama įvairiais aukščiau išvardintais daiktais, negendančiais maisto produktais arba aukojant lėšas ir pervedant jas į VšĮ „Vaiko užuovėja" paramos sąskaitą SEB banke sąskaitos Nr. LT537044060003909505.
Smulkesnę informaciją galite gauti tel. 8 450 58414, 867877122

Lietuvos evangelikų reformatų
generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas