Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
VAIKO UŽUOVĖJA
Jeudi, 23 Octobre 2008 18:34
There are no translations available.

VIEŠOJI ĮSTAIGA “VAIKO UŽUOVĖJA” Įmonės kodas 155324419
Adresas : Medeikių kaimas, Biržų rajonas, LT-41456
Kontaktinis telefonas 8 450 58414
Direktorė Daiva Janonienė, tel.:+370 687 27057
Kapelionė kun. Sigita Švambarienė, tel.: +370 681 66661
El. paštas vaikouzuoveja @ zebra.lt 

Trumpa istorija

2003 m. rugsėjo mėn. 21 dieną Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodo konsistorijos posėdyje po ilgų svarstymų buvo priimtas sprendimas steigti vaikų globos namus. Tuo metu buvo susidariusi palanki situacija tokiai veiklai pradėti, kadangi Biržų rajono savivaldybės administracija pasiūlė Bažnyčiai perimti savivaldybės vaikų globos namus savo žinion. Buvo nutarta įsteigti viešąją įstaigą ir pavadinti ją “Vaiko užuovėja”, bei pasirašyti su Biržų rajono savivaldybės administracija bendradarbiavimo ir veiklos finansavimo sutartį.

“Vaiko užuovėja” pradėjo savo veiklą 2004-02-04. Tuo metu vaikų namuose gyveno 18 tėvų globos netekusių vaikų iš Biržų rajono. Vaikai glaudėsi viename seno vaikų darželio pastato korpuse, susispaudę 4 kambariuose. Pastatas buvo apleistas, vienas jo korpusas buvo negyvenamas, buitinės vaikų gyvenimo sąlygos neatitiko higienos normų. Veiklos pradžioje “Vaiko užuovėjoje” dirbo 15 darbuotojų, 6 iš jų – tiesiogiai su vaikais

Tuo metu labai svarbu buvo kuo skubiau sutvarkyti patalpas , kad vaikams namuose būtų šilta ir jauku. Jau 2004 metų pabaigoje Bažnyčios partnerių iš Vokietijos reformatų bažnyčios bei Vokietijos – Olandijos Rotary klubo lėšomis buvo pakeisti visi vaikų namų langai ir durys, sutvarkyta kanalizacijos sistema., įrengtas izoliatorius. Taip pat buvo įrengtas ir apgyvendintas antrasis pastato korpusas . Čia taip pat buvo sutvarkyta kanalizacijos ir vandentiekio sistema, elektros instaliacija, nupirkti baldai. .

2005 metais dalyvavome socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros ir gyvenimo sąlygų kokybės gerinimo projektų konkurse . Projektui įgyvendinti socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 100 tūkst. Lt. Už šias lėšas buvo suremontuotos pirmame aukšte esantys vaikų žaidimo kambariai, biblioteka, valgomasis, koridorius, laiptinės, įrengti socialinių darbuotojų kabinetai ir sandelis.

2005 metų pradžioje “Vaiko užuovėjoje” jau gyveno 30 vaikų. 2005 m. birželio mėnesį globojamų vaikų skaičius padidėjo iki 39. Jautėme, kad esamas kolektyvas yra nepakankamas norint pilnavertiškai ugdyti visapusiškai, fiziškai ir dvasiškai pažeistus vaikus. Susikaupusi darbo padėtis leido spręsti, kad nepakanka užtikrinti vaikų fiziologinių poreikių patenkinimą ir saugumą. Turėjome pripažinti, kad buvo gana prastas vaikų laisvalaikio užimtumas, o kiekvienas globojamas vaikas nepakankamai gaudavo individualaus dėmesio, kurio tėvų šeimose dažnai visai neturėjo. Priėmėme į darbą socialinę pedagogę, bendros praktikos slaugytoją ir socialinę-dvasinę darbuotoją (diakonę). Šie pokyčiai labai pagerino globos kokybę. Pagerėjo vaikų laisvalaikio užimtumas

2006 metais vaikais jau rūpinosi 19 darbuotojų. Tiesiogiai su vaikais dirbo 4 dieninės auklėtojos, 2 auklėtojų padėjėjos ir 3 naktinės auklės, socialinė pedagogė, diakonė, bendrosios praktikos slaugytoja-dietistė. Dar, be direktorės, įstaigoje dirbo ūkvedys, kuris kartu yra ir direktorės pavaduotojas ir vairuotojas, pagalbinis darbininkas, 2 virėjos, skalbėja-sandėlininkė ir buhalterė.

2006 metais įstaigos finansinė situacija buvo sudėtinga. Iš Biržų rajono savivaldybės administracijos įstaigos išlaikymui gaunamų lėšų nepakako. Tokia situacija susidarė dėl to, kad kolektyvas buvo suformuotas globoti 30 vaikų, kaip numato įstaigos veiklos programa, tačiau globojamų vaikų skaičius visus 2006 metus buvo mažesnis (21 – 26 vaikai). Be to nuolat augo įvairių prekių ir paslaugų kainos, kilo minimalus atlyginimas. Gaunamos lėšos, kurios buvo susietos su globojamų vaikų skaičiumi, buvo nepakankamos “Vaiko užuovėjos” veiklai užtikrinti. Vaikų namai buvo įsiskolinę šilumos bei vandens tiekėjams, turėjo neapmokėtų sąskaitų už atliktus remonto darbus, pramonines ir ūkines prekes.

2006 metų pabaigoje Biržų rajono savivaldybė paskelbė socialinių paslaugų kokybės gerinimo projektų konkursą. Mūsų įstaigos projekto “Vaikai nori gyventi geriau” įgyvendinimui Biržų rajono savivaldybė skyrė 160 000 Lt. Tai buvo išsigelbėjimas iš grėsmingos situacijos. Įgyvendintos programos rezultatai akivaizdūs: panaikinus įsiskolinimus bei avansu apmokėjus šilumą, pagerėjo įstaigos finansinė situacija, buvo išspręsta opi įstaigos transporto problema – įsigytas beveik naujas mikroautobusas Ford Transit. Įrengus 2 papildomus miegamuosius kambarius, bei kambarį kūdikiams, pagerėjo vaikų gyvenimo ir mokymosi sąlygos . Taip pat sudaryta galimybė taupyti lėšas šildymui (šilumos reguliavimo sistema) bei skalbimui ir valymui (vandens minkštinimo sistema). Įsigijus kompiuterinę ir organizacinę techniką, pagerėjo raštvedybos kokybė, organizacinis ir auklėjamasis darbas. Įrengus rūbų džiovyklą išsisprendė opi rūbų džiovinimo problema, kada nepalankiu oru rūbų būdavo pridžiauta visose patalpose. Taip pat buvo įsigyta reikalinga buitinė technika, baldai, įvairūs žaislai ir kt. Visi šie pokyčiai tikrai džiugino tiek vaikus, tiek darbuotojus ir mes visi pajutome, kad vaikai “Vaiko užuovėjoje” tikrai pradėjo gyventi geriau.

Geranoriško ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su Biržų rajono savivaldybe deka nuo 2007 kovo mėnesio buvo pakeista įstaigos finansavimo sistema. Finansavimas buvo atsietas nuo kintančio vaikų skaičiaus ir susietas su įstaigoje esančiu vietų skaičiumi (35). Tokiu būdu atsirado galimybė priimti į darbą papildomus naktinius socialinius darbuotojus. Iki tol naktį su būriu vaikų likdavo tik vienas darbuotojas, kuris turėdavo sugebėti prižiūrėti kūdikius ir suvaldyti paauglius. Dabar vaikus naktį jau prižiūri socialinė darbuotoja nakčiai ir jos padėjėja. Taip pat nuo 2007 m. kovo mėnesio 0,25 etato įdarbintas psichologas.

Įstaiga visą parą pasiruošusi suteikti socialinės globos paslaugas 35 vaikams netekusiems tėvų globos. Vaikų skaičius nuolat kinta. Vieni vaikai atvyksta, kiti – išvyksta, grįžta į savo šeimas, arba pas globėjus ar įtėvius. Nuolatinėje įstaigos globoje yra 15 vaikų , t.y. šių vaikų tėvams teismo keliu yra apribota tėvų valdžia . Kiti vaikai – laikinai globojami, kol pasikeis susidariusi situacija jų biologinėse šeimose, arba kol teismo keliu bus apribota tėvų valdžia. Vaikų amžius - nuo gimimo iki pilnametystės.

“Vaiko užuovėjoje” dirba 23 darbuotojai, 16 iš jų – tiesiogiai su vaikais. Net 8 mūsų darbuotojai yra evangelikai reformatai.

Šiuo metu “Vaiko užuovėjoje” jau veikia Konsistorijos komisija, arba “Vaiko užuovėjos” Taryba. Ši Taryba sudaryta Konsistorijos sprendimu iš 6 narių: Tarybos pirmininkė – kun. Sigita Švambarienė, nariai: Daiva Janonienė, Vytautas Variakojis (kuratorius), Danguolė Kairienė (konsistorijos narė) . Rasa Gudeikienė ( Parovėjos seniūnijos socialinio darbo organizatorė) ir Giedra Gedvilienė. (VTAS vedėja). Taryba veikia visuomeniniais pagrindais ir yra atsakinga už “Vaiko užuovėjos” darbo priežiūrą, investicijų ir atnaujinimo darbų patvirtinimą, darbuotojų samdymo ir atleidimo priežiūrą. Taryba turi patariamąjį balsą sprendžiant visas svarbiausias ir sudėtingiausias „Vaiko užuovėjos“ problemas , padeda direktoriui priimti teisingus sprendimus. Pagal patvirtintus nuostatus, Taryba turi atsiskaityti už savo veiklą LERB UL Sinodo suvažiavimui 1 kartą per metus.

Šiuo metu “Vaiko užuovėjoje” – permainų metas. Gyvenimas viename 35 vaikų būryje su vienu valgomuoju, bendru poilsio kambariu yra varginantis tiek vaikams, tiek darbuotojams. Todėl nuo 2008 m. gruodžio mėnesio nameliuose steigiamos trys šeimynos, kuriuose gyvens po 11-12 vaikų. Vienoje šeimynoje dirbs 4 socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Kiekviena šeimyna turės atskirą virtuvę – valgomąjį, prausyklą-skalbyklą , tualetus, poilso kambarį ir miegamuosius. Kol kas maistas bus gaminamas bendroje virtuvėje . Pagaminti patiekalai bus išsinešami į šeimynas . Nesuvalgyto maisto nereikės išmesti, vaikai galės jį pasidėti į šaldytuvus, vėliau pasišildys. Paprastesnius patiekalus savaitgaliais ar vakarais vaikai galės mokytis gamintis patys padedant socialiniams darbuotojams. Šeimyna bus kaip atskiras butas, kurį vaikai su suaugusiais kartu prižiūrės ir saugos, puoselės švarą ir jaukumą, mokysis ne tik tvarkytis, bet ir išlaikyti tvarką, tausoti šeimynos daiktus. Šiuo metu jau montuojami virtuvės baldai, santechnika ir elektros instaliacija. Vaikai labai laukia šio pasikeitimo ir nekantrauja kuo greičiau gyventi šeimynomis.

Vaikų globos namus galite paremti pervedę lėšas į įstaigos paramos sąskaitą AB SEB banke, sąskaitos Nr. LT537044060003909505

Nuotraukos ir tekstas Daivos Janonienės