Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Diakoninės tarnystės įstatai
There are no translations available.

1. Preambulė.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, siekdamas Bažnyčioje plėtoti pašaukimą tarnauti savo artimui, remdamasis Šv. Raštu, Lietuvos ev. reformatų Sinodo teisiniais aktais, Gdansko Agenda bei J. Kalvino „Ženevos Bažnyčios tvarka" šiais įstatais įtvirtina diakono - bažnyčios socialinio tarnautojo veiklos sąlygas ir uždavinius.

Weiterlesen...
 
Home for the elderly
Donnerstag, den 07. Oktober 2010 um 18:12 Uhr
There are no translations available.

Nemunėlio Radviliškis ev. ref. congregation together with N.Radviliškis Roman Catholic parish formed the public institution "Onos Milienės senelių globos namai" (Mrs. Ona Miliene home for the elderly) on 27.06.1996. Identification code no 9317889, address Alytaus g. Nr.6, Nemunėlio Radviliškis, tel. (450) 55243 and managed by Liudvikas Pleškys. The home for the elderly looks after 25 elderly people and has a staff of 9.