Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Salamiestis
Salamiestis
Salamiesčio bažnyčia
Kun. Rimas Mikalauskas
Mob.: tel.: + 370 686 66383
El. paštas: birzai @ ref.lt
2013 metų vasario 16 dieną Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlėje įvykusiame Salamiesčio evangelikų reformatų parapijos sesijoje- visuotiniame susirinkime buvo išrinka šios parapijos vietinė atstovybė - seniūnų Valdyba, susidedanti iš 3 narių: pirmininkas Jonas Naktinis, parapijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas ir narys Rimantas Ajutis. Delegatu nuo šiosparapijos į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Neeilinį suvažiavmą 2013 03 23 Vilniuje, bei eilinį suvažiavimą 2013 06 22-24 Biržuose išrinktas Jonas Naktinis.
Istorijos štrichas
Senovė
Salamiestis - istorinė ev. ref. lietuviška parapija jau esanti Kupiškio rajone. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapyje Salamiestis iš tiesų buvo pati piečiausia kunigaikštystės salele ir, matyt, nemaža gyvenvietė su ev. ref. bažnyčia. Evangelikų reformatų parapiją esant mini istoriniai šaltiniai apie 1583-sius metus. Čia taip pat veikė parapijinė mokykla. Parapija pergyveno ir išsilaikė sunkiausią XVIII a. vidurio kontrreformacijos laikotarpį ir išliko šalia kitų Biržų krašto ev. ref. parapijų, buvo mažiausia iš jų.
Skaityti daugiau...
 
Salamiestis: praeities ir dabarties akistata
Ketvirtadienis, 05 Gruodis 2013 10:35
Auksė Skiparytė

Iš kairės: Salamiesčio ev.reformatų seniūnų valdybos pirmininkas Jonas Naktinis, Vilniaus ev.reformatų parapijos klebonas Raimondas Stankevičius, Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos dvasininkas adm. mgr. Justas Jasėnas, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, vicesuperintendentas kun.Rimas MikalauskasLapkričio 30-ąją, gan niūrų šeštadienį, mažutėje Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlėje, kur tądien tilpo visa Lietuva, buvo itin šviesu, jauku ir gera. Gal todėl, kad kiekvienas - tiek kunigas, tiek seimo narys, tiek savivaldybės meras, tiek amžių baigianti čia nugyventi kaimo moteris ir jos vos pakrutantis vyras, tiek daugiavaikė mama ir gausus jos tikėjimo brolių ar sesių būrys iš kitų parapijų - čia rado kažką sau. Istorijos detalę, psalmės posmą, pamokslo žodį... Ir dvasios šilumą, vadinamą bendryste.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2