Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2009 metai „Vaiko užuovėjoje"
Lundi, 01 Mars 2010 12:50
There are no translations available.

vaiku_namai_m

2009 metai Biržų rajono vaikų globos namams viešajai įstaigai „Vaiko užuovėja" jau buvo šeštieji veiklos metai. Kokie gi pokyčiai įstaigos veikloje įvyko per 2009 metus?

2009 metų pradžioje mūsų įstaigoje gyveno 35 vaikai, iš kurių 15 buvo nustatyta nuolatinė globa. Per metus ilgesniam ar trumpesniam laikui nameliuose apsigyveno 12 laikinai tėvų globos netekusių vaikų . Išvyko gyventi pas tėvus, globėjus arba buvo įvaikinti - 22 vaikai. Per 2009 metus 1 mūsų berniukas buvo paimtas globoti į globėjų šeimą, o 1 mergytė buvo įvaikinta Švedijos piliečių šeimoje. Galime pasidžiaugti, o gal apgailestauti, kad tai yra antras vaikas iš mūsų globos namų įvaikintas į užsienio šalį. Iš įtėvių ateinančios ataskaitos liudija, kad įvaikinimai sėkmingi, vaikai ir naujieji tėveliai yra laimingi suradę vieni kitus. Gaila, kad tokiam žingsniui ryžtasi labai mažai šeimų Lietuvoje ir nemažas būrys vaikų kasmet išvyksta iš Lietuvos ir tampa kitų valstybių piliečiais.

Metų pradžioje įstaiga vaikus globojo trijų šeimynų principu, kiekvienoje gyveno po 10-12 vaikų. Vaikais rūpinosi toks pat kiekis darbuotojų, kaip ir 2008 metais - iš viso 24 žmonės, iš jų 18 dirbo tiesiogiai su vaikais. Socialiniai darbuotojai nuolat kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose ir kursuose. Keturios socialinės darbuotojos neakivaizdiniu būdu siekė aukštojo mokslo išsilavinimo socialinės pedagogikos, pedagogikos ir socialinio darbo srityse.

2008 m. sausio 31 dieną buvo pakeista Biržų rajono savivaldybės ir mūsų įstaigos bendradarbiavimo sutartis ir įstaigos finansavimas iš savivaldybės biudžeto padidintas iki 10,5 minimalių gyvenimo lygių dydžio mokesčio , t.y. 1365 Lt. už vieną vietą globotiniui. Finansavimas tikrai buvo pakankamas sklandžiai ir kokybiškai įstaigos veiklai užtikrinti.

Deja, balandžio mėnesį Biržų rajono savivaldybė informavo, kad ryšium su šalį užklupusia ekonomine ir finansine krize mūsų veiklos programos finansavimas bus smarkiai sumažintas. Ėmėmės drastiškų taupymo metodų. Taip sutapo, kad sumažėjus vaikų skaičiui, nuo gegužės mėnesio buvo uždaryta viena šeimyna. Buvo sumažintas socialinių darbuotojų etatų skaičius, žmonėms labai sumažėjo darbo krūvis. Naktimis vaikų namuose paliko dirbti tik po vieną naktinį socialinį darbuotoją. Atsisakyta vairuotojo, ūkvedžio padėjėjo, skalbėjos etato, sumažinti valytojos ir slaugytojos etatai. Dėl sunkmečio nuo rugpjūčio mėnesio iki 2009 metų pabaigos visiems įstaigos darbuotojams buvo sumažintas ir suvienodintas pareiginės algos koeficientas iki 7,5 bazinės algos dydžių vienam etatui. Taupant lėšas buvo atsisakyta šilto vandens vaikų vasaros atostogų metu, maksimaliai apribotas visų prekių ir paslaugų pirkimas, nevyko patalpų remontai. Vaikų socialinių pašalpų lėšos, likusios nuo būtiniausių vaikų poreikių (maitinimo, medikamentų, kuro), buvo naudojamos komunaliniams mokesčiams sumokėti. Nuo rugsėjo mėnesio socialinių darbuotojų darbo krūvis buvo dar labiau sumažintas. Įstaigoje liko tik 12,65 darbuotojų etatų. Taip pat laikinai buvo sumažintos lėšos vaikų maitinimui ir maitinimo norma vienam vaikui per parą buvo sumažinta nuo 9,0 iki 8,5 Lt. Tokia galimybė atsirado dėl to, kad rudenį turėjome nemažai paramos daržovėmis tiek iš savo pačių darbuotojų, tiek iš draugų ir pažįstamų rato.

Smagu pasidžiaugti, kad šiuo sunkiu laikotarpiu sulaukėme kaip niekada daug paramos iš įvairių organizacijų ir privačių asmenų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio šalių. Pirmiausia pradėjo eiti piniginė parama iš Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios parapijų Vilniuje, Panevėžyje , Kėdainiuose, Biržuose, kur žmonės rinko aukas mūsų vaikams pamaldų metu. Kai kurie mūsų tikėjimo broliai ir seserys didesnes ar mažesnes sumas pervedė tiesiogiai į mūsų paramos sąskaitą.

Ypatinga šiluma ir gerumu sušildė Biržų „Radvilos" jaunimo iniciatyva surengta paramos akcija „Rudeniški gerumo spinduliai", kurios metu Biržų prekybos centruose žmonės pirko ir mūsų vaikų namams aukojo įvairiausius maisto produktus ir higienos prekes. Iš viso buvo suaukota prekių už 5 tūkstančius litų. Tai buvo labai didelė ne tik materialinė, bet ir moralinė parama mums tuo laiku, nes pajutome, kad žmonės, patys sunkiai gyvendami , remia ir palaiko mūsų įstaigą ir mūsų vaikus.

Norisi išvardinti kiekvieną žmogų, aukojusį pinigų, nupirkusį mokyklinių prekių, atnešusį krepšį obuolių, maišą bulvių ar keletą stiklainių uogienės. Gal ne kiekvieną smulkesnį daiktelį suskaičiavome ir surašėme, tačiau kiekviena parama, nesvarbu maža, ar didelė - buvo labai reikalinga ir padėjo mums išgyventi, neįklimpti į nepakeliamas skolas. Kiekvieno žmogaus ar organizacijos auka liudijo, kad mes rūpime, apie mus galvoja, mes nesame vieniši. Sąrašas bus tikrai ilgas:

UAB „Tolinkelis" kompiuteriai, puodai, kilimai ir kt. daiktai už 4872,54 Lt.
„Lions" klubas , Švedija - įvairūs dėvėti rūbai ir daiktai
UAB „Actavis Baltija" - vitaminai už 216,84 Lt.
LERB Vilniaus parapija - rūbai , žaislai, mokyklinės, higienos prekės ir kt.
Labdaros fondas „Vienybė" - ekskursija į Vilnių ir vaikų vasaros poilsio stovykla
Švedijos organizacija „ Draugas draugui" - rūbai vaikams
A.Jankausko įmonė - žurnalo „Aviacijos pasaulis" prenumerata
Biržų pagalbos centras - stalinės lempos, šampūnas
Viešosios policijos apsaugos tarnyba - nemokamos apsaugos paslaugos
Pabiržės mokyklos moksleiviai - maisto produktai bei higienos ir mokyklinės prekės
Paramos akcija „Rudeniški gerumo spinduliai" - maisto produktai, higienos prekės už 5007,68 Lt.
B.Rinkevičienės ūkis - obuoliai
Georg Ruchti - nauji žieminiai batai visiems vaikams, dėvėti rūbai, žaislai, saldumynai
Katalikių moterų organizacija - megztos pirštinės ir kojinės
UAB „Šviesa" - knygos
UAB „Alma litera" - knygos už 1316,17 Lt.
R.Misevičiaus šeima - fotoaparatas „Kodak" ir Naujųjų metų sutikimo šventė kaimo turizmo sodyboje
Vokietijos lietuvių Kelno-Bonos bendruomenė - televizoriai, elektrinė viryklė, saldumynai už 1334,82 Lt.
UAB „Žydruva" - tapetai
Stankevičių ūkis - šviežias pienas pagal poreikį
Statistikos departamentas - higienos priemonės, mokyklinės prekės
LERB Sinodo konsistorija - kuras transportui už 253,49 Lt.
Nemažai aukojo ir privatūs asmenys: higienos ir mokyklinių prekių, maisto produktų, daržovių, obuolių, medaus, megztų šlepečių ir pirštinių, fotoaparatą , dėvėtų rūbų ir kt.
Iš viso paaukota materialinėmis vertybėmis įvairių daiktų už 17795,16 Lt.

Piniginės aukos:
Ev.Ref. Kirhengemeinde Horn - 9687,7 Lt
Lions klubas (Švedija) - 1035,84 Lt
Kėdainių ev.reformatų parapija - 200 Lt.
UAB „Transritas" - 2500 Lt tikslinė parama išvykai į Jūrmalos vandens atrakcionų parką
Labdaros vakaro Biržų katalikų bažnyčioje lėšos - 1237,50 Lt.
Švedijos organizacija „"Vaner Femelan" - 350 Lt.
Kanados „Parama Lietuvos vaikams" komiteto parama - 3193,95 Lt.
Labdaros fondas „Vienybė" - 1300 Lt.
Vilniaus ev. reformatų parapija - 660,1 Lt.
Biržų ev. reformatų parapija - 313 Lt.
Ž.Ū.kooperatyvas „Šilauogė" - 170 Lt.
Panevėžio ev.reformatų parapija - 190 Lt.
VMI ( 2 % parama) - 514,18 Lt.

Ir dar ilgas sąrašas žmonių, asmeniškai pervedusių pinigines aukas į mūsų paramos sąskaitą. Iš viso paaukota 43363,29 Lt. Nuoširdus ačiū visiems aukojusiems.

Piniginės lėšos buvo naudojamos maisto produktų sąskaitoms lapkričio ir gruodžio mėnesį apmokėti, vaikų kelionei į Jūrmalos Akvaparką (kalėdinė dovana iš „Transrito"), baldams, mikrobangų krosnelėms, radijo imtuvams, spausdinimo-kopijavimo aparatui įsigyti, vaikų mokyklos rinkliavoms ir kitiems smulkesniems vaikų pirkiniams . 2010 metų sausio pirmai dienai įstaigos paramos sąskaitoje buvo 21 000 Lt. Šie sutaupyti pinigai bus didelė parama 2010 metais, nes mūsų įstaigos veiklos finansavimas iš Biržų rajono savivaldybės lėšų sumažėjo dar apie 17 %.

Labai gaila, kad dėl lėšų stygiaus 2009 metais buvo nepalyginamai mažiau įvairių smagių išvykų ar ekskursijų, tačiau visgi stengėmės pradžiuginti savo vaikus. Sausio mėnesį 16 vaikų buvo išvykę į Jūrmalos vandens atrakcionų parką. Vaikai už sveikatinimo programos lėšas keturis kartus važiavo į Pasvalio baseiną. Už TV3 „Išsipildymo akcijos" lėšas visi vaikai važiavo į Vilnių, lankėsi TV bokšte, Katedros požemiuose bei Gedimino bokšte. 9 vaikai stovyklavo Nemunėlio Radviliškio vaikų vasaros stovykloje. 7 vaikai važiavo į Vilniuje vykusį „Pasivaikščiojimą su dinozaurais‘, kiti 7 - į cirką „Aga-boom". Metus , kaip ir pradėjome, vėl užbaigėme puikia kalėdine dovana - maudynėmis Jūrmalos vandens atrakcionų parke bei įsimintinu Naujųjų metų sutikimu Romualdo ir Astos Misevičių kaimo turizmo sodyboje.

Šie metai parodė, kad mūsų globojami vaikai yra jautrūs, neabejingi vaikų namų likimui ir geram vardui. Vaikai pergyveno, ar dėl pinigų stygiaus nebūsime uždaryti, ar neišsklaidys jų po kitus vaikų namus. Vaikai stengėsi taupyti, nereikalavo didinti laikinai sumažintų maitinimo normų, šilčiau prišildyti vėsius kambarius ar vasaros metu įjungti karštą vandenį. Visi suprato, kad kiekvienas sutaupytas litas bus panaudotas jų pačių namų išlaikymui: elektros, vandens ar telefono sąskaitoms apmokėti. Geri mūsų vaikai. Mūsų vaikai jautrūs. Jie mus myli. Galiu tai tvirtai pasakyti. Tik, ypač mūsų paaugliukai, ne visada drįsta parodyti švelnius savo jausmus. Nes jie įskaudinti suaugusiųjų, palikti artimųjų, užsidėję abejingumo kaukę, kurią nuimti nuo vaiko veido ir širdies gali tik gilus pasitikėjimas ir artima draugystė. Tokia yra realybė: jei vaikas neturi tikros šeimos ir tikrų namų, o tik vaikų namus, jam labai reikia gero Draugo. Suaugusio ir patyrusio, autoritetingo ir atlaidaus. Gebančio išklausyti ar tiesiog pabūti kartu. Atvažiuojančio į svečius būtent pas jį, o ne pas visus. Tesinčio pažadus. Parašančio būtent Jam laišką. Pasveikinančio su gimtadieniu. Nusivedančio į gerą koncertą ar spektaklį kartu su savo vaikais. Pasikviečiančio į svečius savaitgaliui. Tai yra savanoriška globa, įsipareigojimas draugauti su tuo vienišu vaiku. Ir tai beveik nieko nekainuoja, bet labai daug duoda tiek duodančiam, tiek gaunančiam. O ši draugystė su vaiku išaugina Meilės žiedą ir tai yra tikroji Dievo Meilė. Mes, evangelikų reformatų bažnyčios nariai, labiausiai esame atsakingi už šiuos vaikus, nes LERB Sinodas yra „Vaiko užuovėjos" steigėjas ir visų mūsų kartu ir kiekvieno atskirai pareiga yra ne formaliai, o realiai rūpintis šiais vaikais. Puikų pavyzdį kaip gera ir nesunku tai daryti mums rodo kunigo Tomo Šerno, žurnalisto Evaldo Tamariūno ir Palmyros Taučikienės šeimos, savanoriškai globojančios ir draugaujančios su Ugne, Titu ir Šarūne. Gera matyti pagyvėjusias vaikų akis, nes jie turi ko laukti : susitikimo, kelionės į svečius, laiško, dovanėlės, telefono skambučio.

Vaikai nėra nuosavybė, jų nesisavina nei reformatų bažnyčia, nei „Vaiko užuovėja". Mums tik patikėta atsakomybė ir rūpinimasis. Mielieji visi geros valios žmonės, prašau jūsų - nelikite abejingi šitiems vaikams. Jie yra mūsų visų. Paraginkite, padrąsinkite vienas kitą , prisiminkite: vaikų namuose yra mažutėlių, kurių kiekvienam labai reikia meilės ir dėmesio. Vaiko globa turi daug formų. Viena iš jų ir yra savanoriška globa, kuriai nereikia specialių sąlygų ar didelių formalumų. Tai tiesiog šeimos draugystė su vaiku, kai vaikas retkarčiais ar nuolatos aplankomas, pakviečiamas paviešėti ilgesniam ar trumpesniam laikui. Ir tegu tai nebūna auka, tebūnie tai tikroji Dievo meilė.

Daiva Janonienė
VšĮ „Vaiko užuovėja" direktorė