Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformed in World
PATNERS
PATNERS. Evangelical Reformed Church of Lithuania international partners. UL is a religious minority in Lithuania so it is very important to have international relations with Reformed Churches in Germany, The U.S.A, Scotland, Poland, Hungary, France, Switzerland, Sweden, The Netherlands and other countries.
The most partners are Churches:
1) The Lithuanian Evangelical Reformed Synod Collegium (U.S.A.) President Curate. Dr Paulius Slavėnas 675 Central Ave., Deerfield, IL 60015, U.S.A, +1847 405 0794
The Lithuanian Evangelical reformed Synod Collegium is a part of LU made up of Lithuanian immigrants who found themselves in Canada and The U.S.A after WWII. In essence it is of the same UL traditions and rights continued through emigration. It was thanks to this organization that UL membership of WARC (now WCRC) was not revoked during The Republic of Lithuania's annexation and occupation.
2) The Lippe Church (Lippische Landeskirche)
3) The German Reformed Union (Reformierte Bund in Deutschland)
4) The Presbyterian Church of the U.S.A Mission Presbytery
5) Mission Covenant Church of Sweden
6) The Reformed Church of Hungary, the Seniorat of Debrecen
7) Evangelical Church of Liechtenstein
Organizations:
1) Gustav Adolf Werk (Gemany)
2) Partnerhilfe (Germany)
IX. WARC MEMBERSHIP. The Reformed Church is a world wide community which is represented by the former World Alliance of Reformed Churches (WARC) www.warc.ch ; www.reformed-online.org , now World Communion of Reformed Churches.There is a General Assembly every 7 years. In the summer of 2004 the General Assemblies 24th congress was held in Accra and UL delegate, catechist Rev. G. Gasiūnaitė took part in the Assembly. In the Uniting General Assembly in Grand Rapids (MI), USA there were 2 delegates represented: Rev. R.Mikalauskas and Mrs. Dr. Renata Bareikienė. The Reformed Church regulates democratic Presbyterian-synodal or congregational self-government within its historical boundaries. However the Doctrinal or essential principle of the Reformation and its mission is in principle to combine in a free membership of one World organization. UL has been a member of World Reformed and Presbyterian international organization since 1925 and belongs to the European Region of WCRC (former -WARC). Gen. Superintendent Rimas Mikalauskas use to take part in the WARC Europe meetings in Oradea/Nagyvarat, Romania in 2002 in 2005 Bern, Switzerland; 2006 Budapest, Hungary, 2007 Paris, France and 2008 Wuppertal, Germany. According decision of General Superintendent Rev. Tomas Šernas, Rev. Rimas Mikalauskas, the vice-superintendent will continue to represent General Superintendent's office of UL in the Ecumenical and International relationships in the future.

 

Read more...
 
Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos reformatų Bažnyčių teologinės konsultacijos Vilniuje
Friday, 27 September 2013 09:15
brasta_1__mRugsėjo 19 - 22 d. Vilniaus ev. reformatų parapija priėmė svečius iš Vokietijos Lipės krašto, Lenkijos ir Baltarusijos, atvykusius į jau daugiau nei dvidešimt metų vis kitoje šalyje vykstančias reformatų tarpbažnytines Konsultacijas bei renginius, skirtus Heidelbergo katekizmo ir Brastos Biblijos 450 metų jubiliejų minėjimus.

Trijų reformatų Bažnyčių: Vokietijos Lipės krašto, Lenkijos ir Lietuvos teologinės konsultacijos vyksta kas antri metai: 2011 m. rugsėjį šių šalių reformatus priiminėjo lenkai, šiais metais turėjome parengti ir sukurti darbinę atmosferą mes - vilniečiai.

Read more...
 
Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija sveikina naujai išrinktą Popiežių
Friday, 15 March 2013 21:36
There are no translations available.

wcrc_1
Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija
Spaudos pareiškimas
2013 kovo 14

Pasaulinė reformatų organizacija sveikina naująjį Popiežių džiaugdamasi, kad jis yra kuklus žmogus, atsidavęs socialiniam teisingumui

Pasaulinės reformuotų bažnyčių unijos (PRBU) laiške Popiežiui Pranciškui siunčiami sveikinimai ir pagyrimai jo pasiryžimui spręsti socialinio teisingumo klausimus.

„Esame sujaudinti Jūsų kuklumo",- sakoma laiške, kurį pasirašė PRBU generalinis sekretorius Dr. Setri Nyomi. „Vardas, kurį Jūs pasirinkote, yra ženklas mums, kad Jums bus svarbu sunki skurdžiai gyvenančių žmonių padėtis ir teisingumas visų žmonių atžvilgiu".

Laiškas buvo parašytas vakar vakare iš karto po to, kai buvo paskelbta, kad Buenos Aires arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio (76) buvo išrinktas Popiežiumi kardinolų konklavoje Siksto koplyčioje Vatikane. Popiežius Pranciškus yra pirmasis Popiežius jėzuitas ir pirmasis Popiežius iš Amerikos žemyno.

Read more...
 
Naujienos iš Prancūzijos
Saturday, 26 January 2013 20:03
There are no translations available.

Naujos Prancūzijos jungtinės protestatų bažnyčios logo


2006 metų Europos WARC delegacijos foto Biržų ev. ref. bažnyčios zakristijoje: iš kairės į dešinę: pirmas – kun.Didier Crouzet (Prancūzija), kun.Semko Koroza (Lenkija), kun.Bertalan Tamas (Vengrija), kun.Ian W Alexander (Škotija), diak.Sigita Švambarienė bei kun.Rimas Mikalauskas.

2013 metų sausio 24 dieną Europos WCRC narių bažnyčių vadovybėms buvo išplatintas Prancūzijos reformatų bažnyčios užsienio reikalų vedėjo kun.Didier Crouzet pranešimas apie svarbius pokyčius Prancūzijos evangelikų pasaulyje. Žinia, kad 2007 metais tiek Prancūzijos reformatų, tiek Prancūzijos liuteronų bažnyčios savo Sinodų suvažiavimuose priėmė sprendimą dėl šių bažnyčių sujungimą į vieną bažnytinį administracinį vienetą - Prancūzijos jungtinę protestantų bažnyčią (originalus pavadinimas: Eglise protestante unie de France). Šis susijungimas vyksta palaipsniui. 2012 metais žemesnio administracinio lygmens bažnyčių vienetai šiuo klausimu priėmė 2007 metų Generalinių Sinodų sprendimų palaikymą, todėl nuo 2013 metų sausio 1 dienos Prancūzijoje pradėjo veikti Prancūzijos jungtinė protestantų bažnyčia (www.eglise-protestante-unie.fr).

Read more...
 
Vizitas Vengrijos ev. reformatų bažnyčios Sinode
Friday, 30 November 2012 13:47
There are no translations available.

vengrija_mGalime pasidžiaugti gana stipriais ir senais bendradarbiavimo saitais su Vengrijos ev. reformatų bažnyčia. Svarbu paminėti, kad ši partnerystė neapsiriboja formaliu bendravimu, bet duoda gražių vaisių. Pirmą kartą Vengrijos evangelikų reformatų bažnyčia į Sinodo suvažiavimą Budapešte pakvietė užsienio delegaciją, kurioje man teko garbė atstovauti Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią.  Sinode taip pat dalyvavo Prancūzijos, Korėjos, Amerikos, Čekijos, Olandijos ir Vokietijos Vestfalijos krašto atstovai.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4