Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kuratorių kolegija
Kuratorių nuostatai PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Kanonas VI - 2012, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratorių nuostatai. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, vadovaudamasis Šventojo Rašto mokymu, atsižvelgdamas į šimtametes Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės tradicijas ir įvertindamas esamo laikmečio iššūkius bažnytinei savivaldai, siekdamas ištikimai vykdyti Dievo valią ir deramai valdyti patikėtą Kristaus surinkimą, papildo kan. II-2002 ir priima šiuos Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratorių nuostatus:
Read more...
 
Sinodo kuratorių kolegija
There are no translations available.

Įvadas (atnaujinta 2013 03 25)

Sinodo kuratoriai - dvasininkai ir pasauliečiai yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausiosios vadovybės - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nariai. Lygiomis dalimis (5:5) dvasininkai ir pasauliečiai, pačių išrinkti į Kuratorių kolegiją, sprendžiamuoju balsu Sinode priima bažnytinės teisės aktus. Likusieji, nepatetę į Kuratorių kolegiją, Sinode privalo dalyvauti pasisakymo teise, įskaitant uždarus Sinodo posėdžius, gali pasisakymo teise dalyvauti Konsistorijos posėdžiuose, sprendžiamojo balso teise dalyvauja vietinio surinkimo (kuriam priklauso) valdymo institucijose,  gauti visą su Bažnyčia susijusią informaciją. Tik iš Konsistorijos narių pasauliečių yra renkamas Konsistorijos prezidentas. Vice-prezidentas - pagal pareigas (ex officio) generalinis superintendentas, jam atsisakius - renkamas iš kitų dvasininkų Sinodo kuratorių.

Read more...