Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Krikščionių forumo konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietins apsisprendimas“ Seime
Dienstag, den 14. Januar 2014 um 08:50 Uhr
There are no translations available.

konferencija_1Sausio 11 d. Seimo Konstitucijos salėje vyko Krikščionių forumo konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas", kurią sudarė 3 dalys: 1)teorinė, 2)darbas grupėse ir 3)darbo grupių rezultatų pristatymas, diskusija, įsipareigojimai. Konferenciją organizavo Krikščioniško pilietinio veikimo forumo nariai vilniečiai, dalyvavo daugiau nei  100 žmonių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio.

koferencija 2Konferenciją vedė Forumo koordinatorius Bernardinai.lt vyr. redaktorius Andrius Navickas, pirmoje dalyje pasisakė Andrius Navickas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas, Lietuvos stačiatikių kunigas Eugenijus Rudenko, Tikėjimo žodžio bendruomenės atstovė, 4 vaikų mama Sonata Aleksandravičienė, kunigas Pranciškonas Arūnas Peškaitis, Europarlamentaras Algirdas Saudargas, krikščionių bendruomenės Panevėžio Vynuogynas pastorius Žilvinas Škulevičius, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, SJ, Gerosios Naujienos centro direktorius Remigijus Jucevičius. II dalyje konferencijos dalyviai pasiskirstė į 4 darbines grupes: 1) gyvybės kultūros ugdymo, 2) teisinės gyvybės apsaugos, 3) pagalbos į krizę patekusiems, 4) mokslininkų.

Didžiausia I grupė po valandos darbo išsiskirstė į dar 4 grupeles: 1)žiniasklaidos, 2)politikų ugdymo ir atstovavimo, 3)mokinių lytiškumo ugdymo, 4) nevyriausybinių organizacijų.

Po pusantros valandos darbinės grupės vėl susitiko Konstitucijos salėje ir aptarė, diskusijose apibendrino rezultatus. Iškelta daug uždavinių: padėti tiek mokytojams, tiek kitiems suprasti skirtumą tarp lytinio švietimo ir ugdymo (pastebėta, kad 2007 metais parengta lytinio ugdymo programa neveikia, o yra „padėta į stalčius"). Įtraukti tėvus kalbant apie lytiškumą, kalbėti apie Jono Pauliaus II kūno teologiją. Kurti tarpusavio informavimo tinklus, reaguoti į iškilusias aktualijas (mažosios informacijos priemonės, jei jų daug veikia išvien, yra efektyvios), domėtis krikščionišku socialiniu mokymu, aktyviai reaguoti į politikų pasisakymus apie gyvybės kultūrą. Pažymėta, kad yra didelis NVO naudingumas, ir diskriminavimas skiriant joms lėšas. Reikėtų pradėti tai viešinti.

Daugiau kalbėti apie priklausomybių pavojus ir būdus padėti jose atsidūrusiems žmonėms, būtinybė šia tema kalbėtis su teisininkais ir sulaukti jų pagalbos. Turėtume patys įvairių bendruomenių atstovai sužinoti apie vieni kitų iniciatyvas (apie daug iniciatyvų čia sužinojome). Šeimos temai gerai būtų suorganizuoti dar kitą susitikimą konkretiems sprendimams.

Teisinės gyvybės apsaugos  grupė atkreipė dėmesį į artėjančius Europos Parlamento rinkimus.  Didžiausia grėsmė dabar - Lygių galimybių įstatymas, nes jį priėmus valstybė negalėtų teikti jokių pozityvių skatinimų šeimai - čia reikia mobilizacijos. Taip pat reikėtų reaguoti į Vaikų teisų apsaugos įstatymo pakeitimus (galbūt surenkant žymesnių žmonių parašus). Prenatalinės apsaugos įstatymas - čia reikėtų mūsų pagalbos. Dar reikės šiais metais atkreipti dėmesį į Civilinio kodekso pakeitimus dėl partnerystės įteisinimo.

Priimti konkretūs sprendimai: įkurti būrelį „Tikintys mokslininkai"; KPVF viešųjų ryšių grupę;  ES iniciatyvų stebėsenos grupę (tai žada daryti Laisvosios visuomenės institutas. Ši grupė ieškos bendravimo su tokia stebėsena užsiimančomis institucijomis Europoje). Vilniečių grupė su br. Arūnu Peškaičiu įsipareigojo apsilankyti Panevėžio moterų kalėjime. Forumo dalyviai gaus vieni kitų adresus.

Konferencijos dalyviai paraginti pasirašyti po peticija, prieštaraujančia Estrelos rezoliucijai, dėl kurios ir gali vykti balsavimas sausio 16 d. Jie gaus tam skirtas nuorodas.

Įvairius pasiūlymus išsakė konferencijoje dalyvavę Seimo nariai Vilija Aleknaitė - Abramikienė, Rimantas Dagys ir Povilas Urbšys.

Dr. A. Navickas perskaitė prof. Vytauto Landsbergio tekstą apie tikėjimo persekiojimo ir laisvės apraiškas bei krikščionių solidarumą.

Pabaigoje dalyviai susirinko Seimo Jono Paulius II koplyčioje, kur gen. superintend. Tomas Šernas pravedė maldą ir visi susikibę rankomis meldėsi „Tėve mūsų..."

Lina Kiršaitė

Nuotraukos Elonos Stasiūnaitės