Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dubingiuose istorija susilieja su dabartimi
Monday, 17 September 2012 16:53
There are no translations available.


Viktorija Liauškaitė
dubingiai_2012_09_08 _mEvangelikams reformatams jau tapo gražia tradicija, prasidėjus rudeniui susirinkti Dubingiuose. Rugsėjo 8 dieną ev. reformatai iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Kauno parapijų susirinko į paskutinę šių metų kapinių šventę Dubingiuose. Ja paminėti kunigaikščiai Radvilos. 2009 m. rugsėjo 5 d. Dubingių evangelikų reformatų bažnyčios kriptoje atgulė didikų Radvilų palaikai. Šiose perlaidojimo iškilmėse dalyvavo gausus evangelikų reformatų būrys iš visos Lietuvos, svečiai iš broliškų bažnyčių Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, JAV. Po metų reformatai vėl rinkosi į pamaldas prie Dubingių evangelikų reformatų bažnyčios kriptos paminėti Lietuvos didikų Radvilų atminimo.

Radvilų minėjimo pamaldas laikė generalinis superintendetas kun. Tomas Šernas ir Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius. Pamaldos prasidėjo šiais gen. superintendento T.Šerno žodžiais: "Šioje ypatingoje vietoje, kur istorija susilieja su dabartimi yra gera vieta patikrinti kokie esame krikščionys, kokie esame reformatai. Savo kasdienybėje turime gyventi su Dievo žodžiu. Ką bedarytume turime prisiminti didžiąsias šaknis, kurios kyla iš Dievo Žodžio ir ateina per reformaciją, per didžiuosius Radvilas".

Ne retam ev. reformatui Dubingiai yra ne vien tik kvapą gniaužiantis piliakalnis, bet ir įstabi vieta kurioje gyveno mūsų tikėjimo broliai ir seserys.

"Šiandien susirinkome į paskutinę šiais metais ev. reformatų kapinių šventę. Jau tapo gražia tradicija kasmet vykti mums visiems į Dubingius ir prisiminti didžius valstybės vyrus ir moteris, mūsų tikėjimo brolius ir seseris, faktinius Lietuvos valdovus didikus Radvilas. Minime juos, tačiau nepamirštame ir tų, kurie yra palaidoti šiame piliakalnyje. Minime kiekvieną dorą Viešpaties amžinybėn iškeliavusį tikėjimo brolį ir seserį. Viešpaties akyse svarbiausi ne žemiški žygiai, turtai, ne jų kiekis, bet tikėjimo tyrumas. Šiandien pirmiausia minime didikus Radvilas, kurie daugumos sąmonėje tapatinami su didžiausiais dvarais, begale turtų, karo žygiais. Tačiau norėčiau pabrėžti žymiai svarbesnes Radvilų vertybes. Tai yra tikėjimo tvirtumas ir dvasios stiprybė. Savo gyvenime jie vadovavosi Dievo žodžiu. Taip jie tapo didžiu pavyzdžiu kiekvieno doro reformato širdyje", - tarė Vilniaus parapijos klebonas, kun. R. Stankevičius.

Piliakalnyje ilsisi ne tik didikai Radvilos, bet ir apie 200 žmonių palaikų, kurie buvo rasti archeologinių tyrimų metu. Minėjime taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto archeologai prof.habil.dr.Albinas Kuncevičius ir doc.dr.Rimvydas Laužikas. Specialistai visus susirinkusius pakvietė į šiais metais liepos 6 dieną duris atvėrusį Radvilų rūmų muziejų. Archeologai papasakojo su kokiais iššūkiais jiems teko susidurti atliekant archeologinius tyrinėjimus, ką pavyko jų metu rasti. Radvilų rūmuose gyveno viena gražiausių to meto Europos moterų Barbora Radvilaitė, kuri siuntė ilgesio kupinus laiškus savo mylimąjam Žygimantui Augustui.

Joks reformatų susitikimas neįsivaizduojamas be Agapės. Šis bendravimas persikėlė prie arbatos ir suneštinių vaišių į Asvejos regioninio parko direkcijos patalpas (Dubingių smuklė). Taip pat nepamirštas liko ir Radvilų ąžuolynas, kurį 2011 metų pavasarį reformatai pasodino. Ne vienas ten apsilankęs stebėjosi, kokie dailūs ir tvirti užaugo medeliai, kurie ilgus amžius garsins didikų Radvilų vardą.

(Dalijos Gudliauskienės, Damian Finer ir Palmyros Griciūnienės nuotraukos)