Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
„KELIAS“ laidai – 20
Tuesday, 20 November 2012 08:06
There are no translations available.

kelias1-1_mVilniaus liuteronų bendruomenė lapkričio 18 d. po pamaldų „Liuteronų namų" salėje šventė parapijos atsikūrimo dieną. Žurnalistė Ina Drąsutienė ta proga iš LTV laidos „Kelias" archyve esamos medžiagos sumontavo juostą apie Vilniaus liuteronų parapijos svarbiausius įvykius 2000-2012 metais.

LTV laidos evangelikams „Kelias" autorę, TV žurnalistę Iną Drąsutienę laidos dvidešimtmečio proga reformatų vardu sveikino LERB kuratorė Renata Bareikienė. Laida „KELIAS" pasirodė 1992 metų liepos pradžioje, jai pavadinimą davė ir palaimino žurnalistę Iną šiam kilniam darbui liuteronų vyskupas Jonas Kalvanas senj. Nuo tada, su pertrauka 1998- 2003 metais, kai buvo palikta vos šešios originalios laidos per metus, žiemos sezono metu nauja laida transliuojama kas antrą savaitę (dabar sekmadieniais), vasarą - kartojama. Kartojama ir kiekviena nauja laida: šiais metais - šeštadieniais per Kultūros kanalą.

Galime tik džiaugtis, kad vis dar evangelikams tebėra suteikta galimybė TV eteryje viešai prabilti apie save, savo buvimą, apie tikėjimą, išsaugotą per visus suspaudimų laikus, apie savo tapatybę, garbingą praeitį ir tradicijas, apie liuteronų ir reformatų Bažnyčių, atskirų parapijų gyvenimą, jų senimą ir jaunimą, kasdienybę ir šventes, viltis ir išsipildymus, patvirtinti, kad buvome ir esame neatskiriama Lietuvos visuomenės, Lietuvos istorijos bei kultūros dalis.Žurnalistės Inos Drąsutienės dėka LTV archyve yra išsaugotos istorijai, ateities kartoms ir Lietuvos reformatų gyvenimo svarbiausios akimirkos: kunigų, superintendentų ordinacijos, 450 metų nuo pirmojo Lietuvos reformatų Bažnyčios Sinodo Jubiliejaus konferencija, įamžintos kunigų P.Čepo, R. Mikalausko, R. Stankevičiaus mintys, parengta reformatų periodinei spaudai ir raštijai skirta laida.

Nuotraukoje: kurt.R.Bareikienė sveikina LTV laidos „Kelias" autorę I.Drąsutienę

„V.r.ž."inf.