Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Iškilmingai atidengta atminimo lenta pirmajam Lietuvos kariuomenės vadui gen. S. Žukauskui
Tuesday, 27 November 2012 10:34
There are no translations available.

s. ukauskas 008_mLapkričio 23 d. prie Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto vyko atminimo lentos, skirtos pirmajam Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui atminti, atidengimo ceremonija. Atminimo lentą atidengė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius ir Vilniaus universiteto rektorius prof. habil. dr. Jūras Banys. Garbės sargybą vykdė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai, paminklinę lentą palaimino kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas.

Generolo S.Žukausko, kuris priklausė Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenei, atminimą pagerbė renginyje dalyvavę Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas.

Ceremonijoje taip pat dalyvavo krašto apsaugos sistemos ir VU bendruomenės nariai, kiti svečiai.

Gen. S. Žukauskas karo žinių sėmėsi šioje, tuometinėje Vilniaus karo mokykloje, kurią būsimasis Lietuvos kariuomenės vadas baigė 1887 metų gegužės 17 d.

XX amžiaus Lietuvos istorijoje gen. S. Žukauskas paliko neišdildomą pėdsaką – jam teko būti istorinių įvykių sūkuryje, kurie lėmė Lietuvos Respublikos likimą. Nuo 1920 m. spalio 1 d. generolas Silvestras Žukauskas buvo paskirtas Vyriausiuoju kariuomenės vadu, jam suteiktas generolo laipsnis. Vyriausiuoju kariuomenės vadu generolas tarnavo iki 1928 metų.

Karininkas vadovavo Lietuvos kariuomenei, kuri sunkiose kovose apgynė nelengvai iškovotą šalies nepriklausomybę.

Tuometinės Vilniaus karo mokyklos auklėtiniai dalyvavo trijų Baltijos valstybių nepriklausomybės kovose. Daugelis iš jų tapo kariuomenių, divizijų vadais, gynybos ministrais, parlamentarais, ir kitais svarbiais politiniais ir visuomenės veikėjais.

Daugiau nuotraukų pamatysite paspaudę šią nuorodą.

Krašto apsaugos ministerijos informacija