Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pašaukta nauja Lietuvos Biblijos draugijos valdyba
Saturday, 16 March 2013 17:33
There are no translations available.

2013Jono Klėmano  nuotrauka m. lbd_logokovo 16 dieną Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos salėje įvyko Lietuvos Biblijos draugijos ataskaitinė - rinkiminė Generalinė asamblėja. Maldos žodžiu Asamblėją pradėjo Baptistų bažnyčios kunigas Albertas Latužis. Tylos minute buvo pagerbtas ilgamečio LBD  vykdomojo direktoriaus, vieno iš jos kūrėjų dr. Mykolo Mikalajūno šviesus atminimas. Klausėmės Stačiatikių bažnyčios litruginio ansamblio ypatingai gražaus, įkvėpto giedojimo.

Buvo parodytas filmas apie LBD 20-ties metų jubiliejaus šventę. Tikrai buvo malonu vėl išgyventi beveik lygiai prieš metus vykusios šventės akimirkas. Tik pernai buvo daug šilčiau ir Mykolą dar kalbantį matėme.

LBD vykdančioji direktorė p. Vilija Kalinauskienė papasakojo apie gausius nuveiktus darbus, vykdytus projektus, knygų leidybą. Išklausėme Revizijos komisijos ataskaitą.

Vėliau perėjome prie svarbiausio dienotvarkės klausimo - naujos Valdybos formavimo. V. Kalinauskienė perskaitė visų Lietuvos bažnyčių deleguotų atstovų pavardes. Visos protestantų bažnyčios ir stačiatikiai pasiūlė tuos pačius atstovus, pakeitimų buvo tik Katalikų bažnyčios deleguojamų atstovų sąraše. Dėl susilpnėjusios sveikatos pasitraukė ilgametis LBD tarybos Prezidentas kun. Vaclovas Aliulis MIC.

LBD valdybos Prezidentu antrai kadencijai išrinktas kun. Ramūnas Mizgiris. Naujovė -  išrinkti du viceprezidentai: pakartotinai Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir naujai Stačiatikių bažnyčios kun. Vitalijus Mockus.

Po renginio dar ilgai džiaugėmės vieni kitų bendryste prie gausaus Agapės stalo.

 

R. B.