Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatiškas požiūris į porystės klausimus - Dievo Žodis yra virš visko
Thursday, 02 May 2013 19:02
There are no translations available.

Džiaugiuosi, jog mūsų Bažnyčiai aktualūs teologiniai klausimai pristatomi, padedant ne vienam broliui ir sesei Kristuje. Šiuo metu peržiūrima santuokos sudarymo ir skyrybų tvarka. Diskutuojama dėl minėtų klausimų, kurie apima ir kitas plačias temas, pav., mūsų Bažnyčios požiūrį bei mokymą apie lytiškumą, krikščionišką santuoką, vaikų auklėjimą ir t.t. Verta įdėmiau pažvelgti į šimtametės reformatų istorijos bei teologijos lobyną ir iš jo iškelti tai, kas nepasensta kartu pasauliu. Apie santuokos ir skyrybų taisykles pasakoja reformatų Lietuvoje bei Lenkijoje priimta Gdansko agenda (1637), kuri apibrėžia įvairias evangelikų reformatų apeigas, bažnytinės disciplinos, dvasinės tarnystės atsakomybę. (Agenda albo Forma porządku usługi swiętey, w zborach ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, 1637, Gdańsk).
Tenka apgailestauti, jog turime dalinai išvertę tik kai kuriuos fragmentus iš Gdansko Agendos. Šis apeigynas parašytas senąja lenkų kalba, kuri skiriasi nuo moderniosios lenkų kalbos, joje yra archaiškų, nenaudojamų žodžių ir išsireiškimų. Apsidžiaugtume, jeigu kas nors prisidėtų prie vilniečio reformato Damian Finer (nuoširdi padėka jam!), verčiant ir redaguojant reikalingus skyrius iš Gdansko Agendos.

Pristatydamas Kevin DeYoung straipsnį - pamokslą "Skyrybos ir pakartotinos vedybos", noriu padėkoti visoms savanorėms vertėjoms ir redaktorėms. Straipsnio vertimas pagal Kevin DeYoung pamokslą yra pateikiamas kiek sutrumpintas, tačiau išlaikant teoginę mintį. Verta pastebėti, jog pasisekimo sulaukęs reformatiškas pamokslas buvo pasakytas gerai Bibliją išmanančioje krikščioniškoje bendruomenėje.

Pamokslininko mintis pateikiama tarsi diskutuojant su bendraminčiais teologais, nors tai yra pamokslas įvairiai parapijos auditorijai. Reikia turėti vilties, jog ateityje ir Lietuvos ev.reformatų bendruomenės dauguma pasieks panašų Šv.Rašto žinojimo lygį. Be abejo, vien biblinės žinios mūsų nepadarys gerais žmonėmis, tuo labiau gerais krikščionimis, greičiau - "Rašto žinovais", tačiau mūsų tikėjimas be intelektualaus pažinimo ir tobulėjimo teliks sentimentaliu įpročiu.

Mūsų mažos Bažnyčios krikščioniško gyvenimo kasdienybei, žmonių mąstymo būdui ir poelgiams, santuokų ir skyrybų bylų sprendimui įtakos gali turėti kelių šimtų metų žinios, pav., iš Gdansko agendos (1637). Tai kelia nuostabą ir net pagrįstą pasididžiavimą savo reformatišku konfesiniu identitetu. Kevin DeYoung pamoksle yra paminimas istorinis ir žymus reformuotosios bažnyčios britiškasis Vestminsterio išpažinimas (1646). Tačiau, beskaičiuodami teologinės reformacijos šimtmečius, neužmirškime, jog Šv.Rašto kanonas yra keletą tūkstančių metų senesnis už minimus teologinius reformatų raštus, bet išlieka tiek pat aktualus. Nes Dievo Žodis yra virš visko. Todėl nuoširdus Biblijos bei pamokslų nagrinėjimas yra garbingesnis už visas religines tradicijas, kuriomis mes iš savo tuštybės kartais linkę pasididžiuoti.

Kun. T.Šernas