Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kapinių šventė Dubingiuose
Wednesday, 18 September 2013 18:59
There are no translations available.

kapu svente dubing2013_mRugsėjo 7 d., šeštadienį, gausus evangelikų reformatų būrys ir jų draugai suvažiavo į Dubingius, į Kapų šventę,  paminėti maldoje ten perlaidotų  aštuonių LDK didikų Radvilų giminės atstovų: LDK kanclerio, Vilniaus vaivados bei Livonijos vietininko, Liublino unijos priešininko, faktiškai nevainikuoto Lietuvos karaliaus Mikalojaus Radvilos Juodojo, jo žmonos Elžbietos Šidlovieckos-Radvilienės, LDK kanclerio, Vilniaus vaivados ir didžiojo etmono Mikalojaus Radvilos Rudojo, jo sūnaus Mikalojaus Radvilos, Mikalojaus Radvilos žmonos Elenos Hlebovičaitės, Mikalojaus Radvilos (M. R. Rudojo vaikaičio), Jonušo VI Radvilos (rokošininko - maišininko) ir Anos Sobkovnos (Kristupo Radvilos Perkūno pirmosios žmonos) bei kitų tame kalnelyje atgulusių amžinam poilsiui reformatų.

Kunigaikščiai Radvilos, nors ir valdydami daugybę miestų ir rezidencijų, Dubingius pasirinko kaip savo laidojimo panteoną. 2004 metais buvo surasti, o 2004 - 2007 metais antropologų, istorikų, menotyrininkų ir archeologų bendromis pastangomis buvo  identifikuoti šie aštuoni Radvilų giminės atstovai.

Po iškilmingo Radvilų perlaidojimo 2009 m. rugsėjo 5 dieną, tokie minėjimai tapo visos Lietuvos evangelikų reformatų tradicija. Susiburiama pirmąjį rugsėjo šeštadienį. Šiais metais daugiausiai atstovų atvyko iš Vilniaus, Kauno, Biržų, Panevėžio evangelikų reformatų parapijų.

dubingiai2 2013_mSusipažinome su ekspozicija Asvejos regioninio parko lankytojų centre, esančiame restauruotame istoriniame, XIX a. pirmosios pusės užvažiuojamųjų namų su karčema pastate. Ežerų, salų, piliakalnių, viso kraštovaizdžio vaizdai, gyvosios gamtos - gyvūnų, retų augalų nuotraukos sukėlė susižavėjimą ir pasididžiavimą Lietuvos gamtos turtais.

Mediniais, gana stačiais laiptais pakilus į piliakalnį, kvapą užgniaužė nuostabus vaizdas - pro mirguliuojančius saulėje galingų medžių lapus plytintis Asvejos ežeras.

dubingiai3 2013_mDubingių piliavietėje tebėra išlikę XVI-XVII a. buvusių Radvilų rūmų griuvėsiai ir pažymėta buvusios evangelikų reformatų bažnyčios vieta. Yra žinoma, kad Dubingių kalne stovėjo trys bažnyčios - Vytauto funduota katalikų ir dvi evangelikų reformatų, kurias pastatė Mikalojus Radvila Rudasis bei Jonušas VI Radvila. Archeologinių tyrimų metu buvo aptikta nedaug Vytauto laikų bažnyčios radinių - tai koklio fragmentas, Vytauto laikų moneta, Kazimiero moneta, Aleksandro denarai bei ankstyvieji palaidojimai. Su antrąja bažnyčia sietinų radinių yra daugiau - rasti gan ilgi pamatų fragmentai, aptikta kripta, bažnyčios grindų fragmentas. Taip pat atidengtas visas III-osios, renesansinės bažnyčios, pamatų perimetras.

dubingiai1 2013_mApžiūrėję vaizduotę žadinančias  pilies griuvėsių liekanas, išklausę malonios gidės pasakojimo, pasukome link Radvilų palaidojimo vietos susikaupti pamaldoms po atviru dangumi. Prie Radvilų memorialinės kriptos panevėžiečiai padėjo gėlių krepšelį.

Pamaldos, kurias laikė kun. R. Stankevičius, praėjo susikaupime, rimtyje ir nuoširdžioje maldoje. Po jų, kun. R. Stankevičiui suteikus žodį, apie kunigaikščius Radvilas trumpai kalbėjo istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Deimantas Karvelis. Pamaldas filmavo režisieriaus Arūno Matelio, kuriančio apie gar­sią Lie­tu­vos di­di­kų Rad­vi­lų gi­mi­nę pa­sa­ko­sian­tį dokumentinį filmą „Rad­vi­lia­da. Sa­vas­ties pa­ieš­kos", kūrybinė grupė „Stu­di­ja No­mi­num".

dubingiai 2013_mPo pamaldų visi sugrįžome į Dubingių karčemą (regioninio parko lankytojų centrą) Agapei. Bendravo seni pažįstami, nepažįstami susipažino, prie atsivežtų vaišių šurmuliavo pokalbiai. Dažnai šis šurmulys buvo nutraukiamas tai biržiečių, tai vilniečių, tai panevėžiečių, norinčių visus pasveikinti susibūrimo proga, pranešti apie artėjančius turiningus, reformatams svarbius kultūrinius renginius (daugiausiai Vilniuje) ar kurią kitą informaciją. Visi buvo dėmesingai išklausyti, planuojant dalyvauti.

Tikėkimės, kad ir kitąmet per tradicinę Kapų šventę Dubingiuose bus toks pat puikus oras, dvasingos, nuoširdžios pamaldos ir gražus įvairių parapijų evangelikų reformatų bendravimas.

Irena Skiauterytė