Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lenkijos evangelikų reformatų Sinodo linkėjimai
Dienstag, den 18. November 2008 um 18:37 Uhr
There are no translations available.

Lenkijos evangelikų reformatų Sinodo linkėjimai

Image 2007 metų Lenkijos evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodas susirinko balandžio 14-15 dienomis Varšuvoje ir siunčia šilčiausius linkėjimus savo visoms seseriškoms Bažnyčioms ir jų vadovams, parapijoms ir jų ganytojams, bažnytinėms organizacijoms ir visiems bičiuliams.

 

Sinodo suvažiavimo metu buvo išrinkta Konsistorija naujai 3 metų kadencijai. Dr. Witold Brozinski buvo perrinktas Konsistorijos prezidentu. Buvo paskelbti metiniai pranešimai, bei po jų vyko diskusijos. Sinodas priėmė oficialią poziciją Liustracijos klausimu dokumente: „Gėda ir kančia". Šį dokumentą galima surasti internetiniame puslapyje www.reformowani.pl lenkų kalboje.

Naujai išrinktos Konsistorijos visos Lenkijos evangelikų reformatų vardu linkime Jums Viešpaties palaiminimo. Kun. Marek Izdebski, Lenkijos evangelikų reformatų vyskupas.

* * *

Lenkijos evangelikų reformatų Bažnyčia yra artimiausia reformatų Bažnyčia veikianti šalia Lietuvos. Taip pat ji artimiausia savo teologiniu, istoriniu ir kultūriniu paveldu. Šiuo metu dar Varšuvos evangelikų parapijoje tebegyvena Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui...

...priklausiusių iki 1944 metų Vilniaus lenkiškai kalbėjusių parapijiečių ir jų vaikų. XVI-XVII amžiuje bendroje Lietuvos- Lenkijos valstybėje susiformavo trys provinciniai Sinodai: Lietuvos, Didžiosios ir Mažosios Lenkijos. Veikę savarankiškai jie sudarė vieningą evangelikų reformatų Bažnyčios struktūrą per Generalinių Sinodų suvažiavimus. 1570 metais generaliniame Sinodo suvažiavime Sandomire buvo priimta pritaikyta Lietuvos-Lenkijos sąlygoms Antroji Šveicariškoji konfesija. Prie Lietuvos ir Lenkijos šveicariškojo išpažinimo prisijungė Čekų broliai (husitai), kurių palikuonys ir dabar savo evangeliškąjį tikėjimą išpažįsta Lenkijos evangelikų reformatų Bažnyčioje. Svarbiausia jų parapija yra Zeliow‘o  mieste.

Lietuvos ir Lenkijos evangelikai reformatai palaiko draugiškus kaimyninius santykius ir kartu priklauso pasaulio evangelikus reformatus vienijančiai Pasauliniam Reformuotų Bažnyčių Aljansui (WARC, www.warc.ch). Savo dvasininkus Lenkijos reformatai ruošia Varšuvos Krikščioniškoje Akademijoje, kuri tęsia prieškarinės dviejų: evangelikų ir stačiatikių teologijos fakultetų Varšuvoje tradicijas. Iš Lietuvos evangelikų reformatų dvasininkų prieškaryje Varšuvoje evangeliškos teologijos studijas buvo baigęs kun. Povilas Dilys, paskutinis generalinis superintendentas emigracijoje.

InfoRef.lt