Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kalėdų sveikinimas
Trečiadienis, 24 Gruodis 2008 23:10

"Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!" (Ps.96, 2)

Garbiname Tave, amžinos šlovės karaliau, Dievo Sūnau, už tavo neišpasakytą meilę, jog teikeisi tapti žmogumi. Apdovanok mūsų sielas tikros padėkos dvasia; uždek mūsų širdyse karštos meilės ugnį už Tavo didelę malonę, apreikštą mums nuodėmingiems per Tavo atėjimą. Tau atsiduodame ir Tavimi pasitikime. Duok mums vien Tave sekti, Tau tarnauti ir vien Tavo malone ramintis. Pastiprink mus Savo Dvasia Šventa. Tu esi Savo bažnyčios Viešpačiu ir Galva, Ganytoju ir Valdytoju, Globėju ir Išganytoju, tarpininku ir tobulu užtarėju. Išlaikyk mus visus savo dieviškoje apvaizdoje dabar ir per amžius. Amen.

(Kalėdų malda 58 iš Giesmyno su maldų priedu Lietuvos ev. ref. parapijų vartojimui, 1910)

Sveiki sulaukę Kalėdų - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo šventės. Nors į mūsų pasaulį Viešpats atėjo vaikeliu, priimdamas visą mūsų žmogišką menkumą, nepamirškime, kad „visa per jį atsirado" ir „jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa", „ tikroji  šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį". (Jn.1, 3-4.9) Linkiu, mieli Broliai ir Sesės, kad mūsų gyvybė per ateinančius metus būtų maitinama šia šviesa iš aukštybių. Tenušviečia ši šviesa mūsų protus ir širdis, kad galėtume pakeisti pasaulį, kuriame gyvename. Dievo garbei ir mūsų gyvenimo džiaugsmui.

Kun. Rimas Mikalauskas

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas