Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kaip gyventi pagal gyvybės dėsnius?
Wednesday, 04 September 2013 18:48
There are no translations available.

lksb_logo

nyce_mDažnas pastebi, kad gyvename laikais, kai sklando vis stiprėjantys moralinio pasimetimo ir nežinomybės vėjai. Kilti jie, matyt, pradėjo kur kas anksčiau. Dar XIX a. pabaigoje garsiojoje "Išprotėjusio žmogaus" kalboje F. Nietzsche'ė pranašiškai klausia: "Kas davė kempinę, kad nutrintume visą horizontą? Ką padarėme, atplėšdami šią žemę nuo jos saulės? Kur link ji dabar skrieja? Kur link judame mes? Tolyn nuo visų saulių? Ar nesiblaškome nepaliaujamai? Atgal, į šoną, į priekį, į visas puses? Ar yra išvis dar koks nors viršus ir apačia? Ar neklaidžiojame begaliniame nieke?" (Linksmasis mokslas)
Read more...
 
Evangelijos paguoda
Wednesday, 28 August 2013 07:15
There are no translations available.

lksb_logo


evangelija_mTikriausiai jūs jau ne kartą esate girdėję žodį "bestseleris". Kas tai yra? Šis žodis kilęs iš anglų kalbos. Tarptautinių žodžių žodynas jį aiškina šitaip: labiausiai perkama knyga, leidžiama didžiausiais tiražais; tai knyga, turinti didžiausią pasisekimą, nepriklausomai nuo savo meninės vertės. Lietuvoje tokios leidyklos ir pardavimo tinklai kaip Vaga, Pegasas, Knygų klubas sudaro savo perkamiausių knygų sąrašus. Galima labai pasidžiaugti, kad, pvz., šiaulietės vaikų rašytojos ir iliustratorės Linos Žutautės knyga Kakė Makė ir didelė Tamsa tuose bestselerių sąrašuose kopia į viršų. Tačiau sąrašus stebint, tenka ir nuliūsti, kai pamatai, kad jau kurį laiką pirmauja britės E.L. James pornografinių romanų trilogijos Penkiasdešimt atspalvių knygos.
Read more...
 
„Viešpats išgelbėjo mus visus“?
Friday, 09 August 2013 16:55
There are no translations available.

lksb_logo

pope_francis_mKoks yra naujasis popiežius? - klausimas, kurį kelia ir protestantai. Kaip ir daugelį, juos taip pat gana teigiamai nuteikė Pranciškaus popiežiškųjų galių ignoravimo gestai. Žinoma, jog šis popiežius nevengia kontakto su evangelikalų stovykla, įskaitant jų atstovus bei organizacijas. Draugiškumas draugiškumu, tačiau ką protestantams manyti apie Pranciškaus teologines nuostatas? Ar ir jam, kaip kad daugeliui Pietų Amerikos katalikų, artima išlaisvinimo teologija? Atrodo, kad ne. Iš vienos nesenos popiežiaus kalbos galima spręsti, jog naujoji Romos katalikų galva visiškai tvirtai laikosi Vatikano II susirinkimo (1962-1965) linijos.
Read more...
 
Vyskupas M.Sabutis: Valstybė atimta iš žmonių
Friday, 26 July 2013 19:23
There are no translations available.

respublika_logo


sabutis_dPrieš smurtą šeimoje Lietuvoje kovojama įstatymais. Ir tik tie, kas juos kuria, stebisi, kad smurtas kažkodėl neišnyksta. Valstybėje, kurios kaime naikinamos mokyklos, bibliotekos, o kultūra raunama su šaknimis tarsi didžiausias blogis, nejauku ne tik aukoms, bet ir smurtautojui - puolusiesiems nepalikta jokių galimybių atsitiesti. Apie tai, iš kur atsiranda smurtas, kodėl Lietuvoje jo tiek daug ir ką su juo daryti, „Respublika" kalbėjosi su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupu Mindaugu SABUČIU.

- Aną savaitgalį Jonavos rajone vyras mirtinai peiliu subadė savo žmoną, trijų vaikų motiną. Jam buvo uždrausta artintis prie savo šeimos, saugant ją nuo smurto. Kaip matome, ši užkarda - Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas - neveikia. Atskirtas nuo namų smurtautojas koks buvo, toks ir liko. Ar apskritai įstatymas gali pakeisti žmogų?

Read more...
 
Diskusija. Tomas Šernas. Kodėl estai nebijo homoseksualų, o lietuviai jų bijo?
Friday, 05 July 2013 11:44
There are no translations available.

bernardinai_logoAutorius yra Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae Sinodas generalinis superintendentas.

t.sernas_mEstijos valdžia nevaržė homoseksualų dėl jų eitynių. Kodėl? Turbūt todėl, kad „Estijos nacionalinėje tvarios plėtros strategijoje" iki 2030 metų raštiškai įtvirtinta tai, kas daugeliui estų ir taip buvo seniai aišku - vienintelis nacionalinės estų valstybės tikslas yra estų tautos bei kultūros tvarumas, estiškumo tvirtinimas ir sklaida. Tai ir kultūros stiprinimas, ir ekonominio augimo sąlygojama visuomenės gerovė, ir solidari, tarpusavyje susieta, gintis galinti tauta. Kodėl gi nebuvo varžomos homoseksualų eitynės? Nes protingi žmonės, prieš akis turėdami tautinius strateginius tikslus, suprato, kad estiškumo tvarumui nepakenks visais laikais ir visose visuomenėse esantys keli procentai homoseksualų. Nedžiūgauju dėl estų homoseksualų, bet liūdžiu dėl lietuvių politikų ir intelektualų, kurie viešai vengia net ištarti žodžius „lietuviškumas", „tautiškumas", nes dėl savo provincialumo ir netikro politinio korektiškumo baiminasi, jog juos gali ne taip suprasti, jie bijo pasirodyti nešiuolaikiški, populistiški bei neeuropietiški.

Read more...
 
„Dievo malonė, o ne įstatymas“?
Friday, 14 June 2013 19:24

dievo malone holgerio str
Malonė ir įstatymas
lksb_logo
Evangelija ir įstatymas
Meilė ir įstatymas
Įstatymiškumas ir įstatymas
Legalizmas ir antinomizmas - siamo dvyniai"Galingiausia idėja, atėjusi į pasaulį per kelis pastaruosius tūkstantmečius - malonės idėja - yra priežastis, dėl kurios aš panorau būti krikščionimi" - "U2" grupės galva Bono neslepia savo tikėjimo. Pratęsdamas Pauliaus, Augustino ir Liuterio tradiciją, ir jis Dievo malonę tvirtina esant didžiausia krikščionybės idėja. Dėl to nestebina, kad P. Yancey'io What's So Amazing About Grace? (Kuo ypatinga malonė?) yra šio airių dainininko mėgstamiausia knyga, jo noriai dovanojama kitoms roko žvaigždėms.
Read more...
 
Švedų ir lietuvių evangelikų konsultacijos Biržuose
Sunday, 02 June 2013 03:45
Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

sved_kons2013_m

Gegužės 29-30 dienomis Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose įvyko Švedijos suvienytos evangelikų bažnyčios (angl. - United Evangelical Church of Sweden, šved. - Equmeniakyrka) ir  Lietuvos ev. Reformatų, taip pat Lietuvos Jungtinės metodistų bei Lietuvos baptistų sąjungos Bažnyčių konsultacijos.

Švedijoje iki 2000 metų tradicinės ir valstybinės Bažnyčios teisinį pripažinimą turėjo vienintelė Liuteronų Bažnyčia, vadinama Švedijos Bažnyčia. Pasikeitus teisinei situacijai, kitos, nevalstybinės evangelikų, taip pat Romos katalikų ir Stačiatikių Bažnyčios šioje šalyje įgijo vienodas valstybinio pripažinimo teises. Tas leido Bažnyčioms laisvai tvarkyti tiek tarpusavio, tiek ir savo santykius su  valstybe. 2011 metais trys Švedijos evangelikų Bažnyčios: Misijos sandoros (Missionskyrka), Baptistų bei Metodistų, nusprendė susivienyti į vieną bažnytinį administracinį vienetą.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 36