Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ar galima patarti meilei?
Wednesday, 20 March 2013 11:12
There are no translations available.

Džeimsas Dobsonas

tikejimozodis

pritarti_meileiŠis straipsnis laikraštyje „Ganytojas" buvo spausdintas 2003 m. birželio 7 d. Nr. 11 (156)

Patarimai, padėsiantys surasti gyvenimo meilę
Diskusiją baigsime pateikdami dar keletą „raktų į viso gyvenimo meilę". Šia tema galėčiau parašyti knygą - iš tiesų tai jau padariau. Ji vadinasi „Meilė visam gyvenimui" („Love for a Lifetime") ir gali būti naudinga tiems, kas ketina susituokti arba yra jaunavedžiai. Jums pateiksiu penkias nesudėtingas rekomendacijas.

Read more...
 
Krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferencija „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje“
Tuesday, 19 March 2013 19:17
There are no translations available.

tikejimozodis

konf_klaipŠ. m. kovo 1-2 d. LCC tarptautiniame universitete (Klaipėdoje) vyko jau ketvirtoji tradicine tapusi krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferencija. Ekumeninės šių metų konferencijos tema - „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje". Į tokias krikščioniško LCC universiteto organizuojamas konferencijas kviečiami atvykti bei jų metu patarnauti visų Lietuvos bažnyčių ir bendruomenių atstovai. Tiesa, konferencijos pirmiausia nukreiptos į mažumą tarp Lietuvos tikinčiųjų sudarančias evangeliškas bendruomenes. Šįmet į konferenciją susibūrė 67 dvasininkai ir tarnautojai iš evangelikų liuteronų, baptistų, laisvųjų krikščionių bendruomenių, krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis", Išganymo armijos, Vynuogyno, Didesnės malonės bei Klaipėdos miestų bažnyčių. Konferencijoje tarnavo Romos katalikų bei evangelikų reformatų atstovai.
Read more...
 
Pašaukta nauja Lietuvos Biblijos draugijos valdyba
Saturday, 16 March 2013 17:33
There are no translations available.

2013Jono Klėmano  nuotrauka m. lbd_logokovo 16 dieną Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos salėje įvyko Lietuvos Biblijos draugijos ataskaitinė - rinkiminė Generalinė asamblėja. Maldos žodžiu Asamblėją pradėjo Baptistų bažnyčios kunigas Albertas Latužis. Tylos minute buvo pagerbtas ilgamečio LBD  vykdomojo direktoriaus, vieno iš jos kūrėjų dr. Mykolo Mikalajūno šviesus atminimas. Klausėmės Stačiatikių bažnyčios litruginio ansamblio ypatingai gražaus, įkvėpto giedojimo.

Buvo parodytas filmas apie LBD 20-ties metų jubiliejaus šventę. Tikrai buvo malonu vėl išgyventi beveik lygiai prieš metus vykusios šventės akimirkas. Tik pernai buvo daug šilčiau ir Mykolą dar kalbantį matėme.

LBD vykdančioji direktorė p. Vilija Kalinauskienė papasakojo apie gausius nuveiktus darbus, vykdytus projektus, knygų leidybą. Išklausėme Revizijos komisijos ataskaitą.

Read more...
 
Apie politinę arba pilietinę laisvę
Tuesday, 12 March 2013 20:03
There are no translations available.

tikejimozodis

Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis" vyr. pastoriaus dr. Giedriaus Saulyčio mintys, skambėjusios per Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventines minėjimo pamaldas Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje.

Andrius Volanas knygos Apie politinę arba pilietinę laisvę dedikacijoje, kurią jis parašė Mikalojui Radvilai Rudajam 1572 metų sausio 5 dieną, teigia, jog valstybės tvirtybę suponuoja du aspektai: „Sugebėjimas teisingai ir protingai valdyti taikos metu, o per karą - nepalaužiama ir išdidžia dvasia saugoti ją [valstybę] nuo visokių priešų užpuldinėjimų." Sovietinės okupacijos metais pastarąjį testą - puoselėti gimtąją kalbą, rezistenciškai mąstyti, na ir galiausiai kovoti dėl valstybingumo atkūrimo, - mes, rodos, išlaikėme. O štai teisingai ir protingai tvarkytis, atkūrus nepriklausomybę, idant žmonės, vėlgi pasak A. Volano, „gyventų visiškoje ramybėje", mums sunkiai sekasi.

Read more...
 
Tomas Šernas: Vaikai, virtuvė ir Bažnyčia – moterų dalia?
Sunday, 10 March 2013 11:05
There are no translations available.


tomas-sernas2-300x20015min
Linkėdamas moterims gero, bet ko nors konkretesnio nei meilė, tegaliu palinkėti vaikų, virtuvės ir Bažnyčios. Žymios ir taiklios vokiškos „3K" aliteracijos „Kinder, Küche, Kirche" autorystė priskiriama kaizeriui Vilhelmui II. Egzistuoja ir įvairūs „4K" variantai. Pavyzdžiui, kiek pašaipus, turbūt vėl vyriškas variantas „Kinder, Küche, Kirche, Kleider" (suknelės). Šiais laikais pridedamas kitos „K" variantas - karjera.

Kiek teko susidurti su šios aliteracijos vertinimu, visi į ją žvelgdavo tik neigiamai, kaip į liūdnos moterų padėties simbolį.

Read more...
 
Apie avis, kiaules ir vilkus
Thursday, 31 January 2013 18:06
Reformacijos laikų ginčai nuo pat pradžių pasižymėjo gana rūsčiu tonu ir "riebiu" žodynu. Antai 1520 metų Liuterio kaltinamojoje bulėje maištingasis vienuolis vadinamas "pasiutusiu šernu Viešpaties vynuogyne". Pats vienuolis taip pat neieškojo žodžio kišenėje ir netruko atsikirsti "antikristu Romoje", o garbųjį humanistą Erazmą tiesiai išvadino "epikūrininkų bandos kiaule". Be jokios baimės ir pagarbos šniojo Liuteris ir savo meto scholastinei teologijai. Jei Kalvinas teikėsi paieškoti jai plastiškesnio epiteto "ezoterinė magija", tai Liuteris varė paprastai: "melagingi, prakeikti, velniški tauškalai". Kuo ne "šūdų karas", kuris šiandien vyksta tarp A. Ramanausko-Greitai ir A. Račo? Būtent ši, aktualioji, ekskrementinė polemika priminė senuosius laikus ir teisybės aiškinimosi kultūrą.
Read more...
 
How Visible Should Christian Unity Be?
Friday, 18 January 2013 08:32

Leonardo de Chirico

John 17, Cardinal Kurt Koch and Martyn Lloyd-Jones in Trialogue

The priestly prayer of the Lord Jesus in John 17 is unanimously recognized as one of the foundational texts, if not the text par excellence, dealing with Christian unity. There our Lord prays to the Father for His disciples to be one. The pattern of their unity is the relational life of the Trinity. As Father and Son are one, so Jesus prays for his disciples that their unity will be "as" the Triune God is one.

The consensus is shaken and eventually broken when different Christians spell out what this unity should be and how it should be lived out. One of the contentious issues is whether or not this unity is to be "visible". The fact that Christian unity should be somewhat visible is not what is at stake. What kind of "visibility" is required by the Lord's prayer is where Christians begin to disagree.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 36