Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
"Visagalybė slypi jumyse"
Saturday, 07 July 2012 10:00
There are no translations available.

Holger Lahayne
samones_galiaTikėjimas yra pasitikėjimas pažadais. logost1Tai galioja bibliniam tikėjimui, paremtam paties Dievo savo žodyje išdėstytais pasižadėjimais. Tačiau neretai susiduriame ir su kitokiais pažadais, apeliuojančiais į mūsų tikėjimą. Antai dauguma būsime skaitę visų laikų tiražų karalienę - J. Murphy'io knygą Jūsų pasąmonės galia. Tiesiai nuo viršelio autorius duoda patarimą su pažadu: "Atraskite savo pasąmonės galias ir gyvenkite sveiki, turtingi ir laimingi". Pirmame puslapyje dar prideda: "Pasinaudokite stebuklinga savo pasąmonės galia, tada stebuklai neaplenks ir jūsų", o tolesniuose - daugeriopai varijuoja šia mintimi.
Read more...
 
Dievo įsakymai krikščionims ir liberalams
Tuesday, 03 July 2012 12:11
There are no translations available.

kriksc_liberHolger Lahayne

"Tikintieji kovoja prieš laisvę, o laisvėslogost1 šalininkai puola tikėjimą," - taip Alexis de Tocqueville'is knygos Apie demokratiją Amerikoje įžangoje aprašė savo epochą (XIX amžiaus pirmoji pusė). Bet kam kovoti, kai, anot šio prancūzų teisininko, istoriko ir politiko, tikėjimas ir laisvė yra neatskiriami dalykai. "Laisvas [žmogus] turi būti tikintis" - šitokią dabarties skaitytojui neįprastai dogmatiškai skambančią mintį Tocqueville'is dėsto antrame savo didžiojo veikalo tome. Tocqueville'is laikė savo pašaukimu tiesti tiltus tarp moralės ir politikos, tarp krikščionybės ir liberalizmo. Jis laikėsi įsitikinimo, "kad neįmanoma sukurti laisvės karalystės, nesukūrus doros karalystės, nei įtvirtinti doros, neturint tvirtų įsitikinimų" (prancūziškame originale žodis "įsitikinimai" išreikštas sąvoka croyances, bylojančia apie religinio tikėjimo įsitikinimus).

Read more...
 
Ką reiškia siekti teisingumo? (V)
Thursday, 21 June 2012 09:23
There are no translations available.

(Pabaiga, skaitykite nuo pradžios)logost1act_justly

Holger Lahayne
B. Populiarios Biblijos ištraukos apie "socialinį teisingumą"

7. Michėjo 6, 8

Senojo Testamento pranašas Michėjas tikriausiai veikė tarp 735 ir 700 metų pr. Kr. Judo karalystėje. Tai kitų dviejų pranašų, Izaijo ir Ozėjo, bendraamžis, tik, kitaip nei pirmasis, kuris užaugo Jeruzalėje, Michėjas buvo kilęs iš kaimo. Šio pranašo knygos 6 skyriuje yra ir garsioji eilutė, tapusi savotišku biblinės etikos apibrėžimu: "Žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS: tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu."

Read more...
 
Ką reiškia siekti teisingumo? (IV)
Thursday, 14 June 2012 10:41
There are no translations available.

(Tęsinys, skaitykite nuo pradžios)logost1
Kevin DeYoung

yongB. Populiarios Biblijos ištraukos apie "socialinį teisingumą"

(1) Izaijo 1
Pirmasis Izaijo pranašystės skyrius prasideda geliančiu Viešpaties priekaištu Judui ir Jeruzalei (1 eil.). Jie - sukilę vaikai (2), stokojantys supratimo (3). Judas yra "nuodėminga tauta, žmonės, apsikrovę nedorybėmis" (4). Už savo maištavimą Dievo žmonės mušami, aptekę mėlynėmis, žaizdomis ir yra lyg priešų apgultas miestas (5-8). Žinoma, Dievas siūlo atleidimo ir apvalymo viltį (10), bet dominuojanti šio skyriaus tema - nusivylimas. Dievo tauta ištvirko.

Read more...
 
Detmoldiečiai prisideda įgyvendinant projektą Lietuvoje
Wednesday, 13 June 2012 15:30
There are no translations available.

Draugijos pirmininkas Joergas Ehrlicher (pirmas iš kairės) ir Wilhelmas Augustas Kaemper (trečias iš kairės) džiaugsmingai priima iš Ralf Hillert (viduryje) dovaną, skirtą Biržų  projekto įgyvendinimui.Žydų ir krikščionių bendradarbiavimą remianti draugija skatina neužmiršti praeities

Detmoldas
Lipės krašto žydų ir krikščionių bendradarbiavimą remianti draugija prisideda įgyvendinant vieną iš projektų Lietuvoje. Ten tvarkomos žydų kapinės.

Read more...
 
Ką reiškia siekti teisingumo? (III)
Monday, 11 June 2012 19:28
There are no translations available.

Holger Lahayne
(Tęsinys, skaitykite nuo pradžios)logost1

hayekas3. Hayekas: laisvė ar savivalė

Friedrichą Augustą von Hayeką (1899-1992), be jokios abejonės, galima laikyti vienu iš svarbiausių XX a. laisvės mąstytojų. Kaip ir Popperis, jis taip pat kilęs iš Vienos, kur studijavo teisę ir ekonomiką bei su savo mokytoju L. von Misesu po I pasaulinio karo įkūrė tyrimų institutą. 1929 m. išleido pirmąją knygą apie pinigų teoriją ir netrukus po to pradėjo dėstyti Londono ekonomikos ir politinių mokslų mokykloje (LSE). Hayekui tarpininkaujant 1946 m. šioje mokykloje atsidūrė ir jo draugas Popperis.

Read more...
 
Evangelinis Biblijos institutas - pažinti, atrasti, tarnauti
Saturday, 09 June 2012 17:55
There are no translations available.

tikejimozodis

ebi_foto1Siūlome išsamiau susipažinti su bene vienintele Lietuvos evangeline akademine institucija, teikiančia teologinį ir biblinį išsilavinimą. Evangelinis Biblijos institutas (EBI), iki šiol turėjęs mokymo centrą Šiauliuose, nuo šių metų pradės veikti ir Vilniuje.

Apie šio instituto paskirtį, tikslus, studijų programas kalbamės su Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis" vyr. pastoriumi, EBI Vilniaus mokymo centro dekanu dr. Giedriumi Saulyčiu.

Kokia Evangelinio Biblijos instituto paskirtis ir apskritai kodėl reikalingas teologinis išsilavinimas?

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 36