Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Estijos valstybinis apdovanojimas - Generaliniam superintendentui kun.Tomui Šernui
Šeštadienis, 25 Gegužė 2013 10:03

t.sernas apdv estijos_dEstijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Toomas Kukkas įteikė šios šalies valstybinius apdovanojimus Estijai nusipelniusiems Lietuvos piliečiams. Vienas iš apdovanojimą pelniusiųjų -  Generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas.

Ką Jums reiškia šis apdovanojimas?

Estijos valstybiniai apdovanojimai yra skiriami už nuopelnus jų šaliai. Nors aš su Estija mažai kuo susijęs, tačiau man padarė įspūdį blaivus ir praktiškas estų požiūris į apdovanojimų teikimą kitos šalies piliečiams. Apdovanoti Lietuvos piliečiai atstovavo įvairioms politinėms pažiūroms: nuo ultrakairiųjų iki konservatyviųjų dešiniųjų. Antrasis praktiško požiūrio aspektas - nuopelnai Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimui suvokiami ir kaip nuopelnai Estijai. Be abejo, mažos šalys yra netoli viena kitos, kartu veržėsi iš sovietų kalėjimo. Vienos šalies politiniai pasiekimai buvo tiesiogiai naudingi ir kitai šaliai. Pagalvoju, kad norėtųsi daugiau tokio praktiško požiūrio, vertinant bendrą „naudą" ir tarp Lietuvos krikščionių.

Džiaugiuosi man suteikta garbe, malonu ir dėl paties požiūrio, kad neramiais 1991 metais būsiu šiek netiesiogiai prisidėjęs ir prie Estijos laisvės.

Ar kada nors lankėtės Estijoje? Jei taip, kas Jums paliko didžiausią įspūdį?

1981  metais esu buvęs Taline, kuriame man patiko beveik viskas: senamiestis, tramvajai, muziejai, jūros artumas...

O šios svečios šalies kultūra?

Kultūriškai ir politiškai estai yra pralenkę mus, dešimtmečiais atsilikusius. Manau, kad pagrindinių to Lietuvos atsilikimo šaknų reikia ieškoti beprasmiškame 1863-jų metų sukilime, kuris mūsų valstybėje kažkodėl garbinamas... Juk po jo caro valdžia griebėsi įvairių represijų: uždraudė lietuvišką raštą, spaudą, knygas, uždarytos gimnazijos. Ir taip ištisus 42 metus, t.y. iki 1905-ųjų...

Estija man imponuoja dar ir todėl, kad yra labiau už Lietuvą ekonomiškai išsivysčiusi, turi dvigubai daugiau miškų, turi ir meškų, ilgą jūros pakrantę bei salas, kad estai drąsiai imasi naujovių, kad jau atnaujino daugiau kaip 60 procentų senų sovietinių daugiabučių. Atrodo, kad įvertinant Estijos gamtosaugą, mažą korupcijos ir aukštesnį ekonomikos bei gyvenimo kokybės lygį, būti estu yra geriau negu būti lietuviu.

Oficialus Estijos ambasados puslapis skelbia, jog Estija yra viena iš mažiausiai religingų valstybių pasaulyje. Daugiausiai Estijoje išpažįstančių evangelikų-liuteronų tikėjimą. Liuteronų bažnyčia Estijos istorijoje vaidino labai svarbų vaidmenį nuo Reformacijos judėjimo pradžios 16 amžiuje.

Estijos valstybės mažo religingumo viešinimas yra sekuliarus skelbimas, kuriuo, turbūt, norima pranešti žinią apie modernišką ir veržlų valstybės pobūdį. Man atrodo, kad savo esme šis pranešimas yra labai panašus į lietuvių gana dažnai ir plačiai kartojamą teiginį, kad Lietuva buvo paskutinė pagoniška Europos šalis. Juk čia kalbama ne apie religiją, bet apie šalies drąsą ir tautos užsispyrimą. Tokiu būdu bandoma pasauliui pateikti kai kuriuos šalies įvaizdžio aspektus.

Religingumas yra sudėtingas ir įvairiai suvokiamas fenomenas. Negalėčiau spręsti apie Estijos religingumo būklę, bet jis turbūt panašus į Švedijos situaciją, kurioje tautinė liuteronų bažnyčia ilgą laiką turėjo vienos iš daugelio biurokratinių institucijų vaidmenį. Tautinėje valstybėje tautinė bažnyčia papuola į tautinių ir valstybinių darbų barus, tačiau, pasikeitus sąlygoms ir laikmečiui, bažnyčios institucijos vaidmuo tuose darbuose tampa neaktualus, jis lieka pagarbia istorine praeitimi. Mums, reformatams, verta prisiminti, jog praeityje Tartu universitete gana liberalios teologijos mokėsi ne vienas Lietuvos reformatas, vėliau tapęs kunigu.

Vertinant Estiją šiais aspektais iš dalies galima suprasti estų ir švedų santykį su religingumu bei jo procentu. Tačiau būtų per daug drąsu tvirtinti, kad religingumo situacija Estijoje ateityje nepakis į vieną ar kitą pusę. Štai Švedijoje  didžiausios konfesinės bažnyčios autoritetas nelabai didelis ir, atrodo, nuolatos mažėjantis. Nacionalinė bažnyčia laimina ir homoseksualų porystes, bet pasaulis vis dažniau girdi bei mato visai kitokių nuomonių, bent jau iš musulmonų kvartalų. Taigi, religingumas ir jo suvokimas yra nuolatos kintantis parametras. Lietuvoje taip pat.

Dėkoju už pokalbį.

DELFI, Š.Mažeikos nuotr.

Viktorija Liauškaitė

 

 
„Jėzus už ateistus“
Ketvirtadienis, 23 Gegužė 2013 11:31
lksb_logo


r.dawkinsasNet Richardas Dawkinsas kai kada geba pasirodyti gailestingas tikintiesiems: "Religijoje neslypi visų blogybių šaknys...", pripažįsta naujųjų ateistų lyderis savo knygos Dievo iliuzija pratarmės pirmajame puslapyje. Tačiau kita pastraipa bemat vėl patvirtina vieną iš pagrindinių savo tezių: religija tiesiai veda į smurtą. "Įsivaizduokite pasaulį be religijos. Įsivaizduokite, kad nebuvo teroristų savižudžių, rugsėjo 11-osios, raganų medžioklių..." Suprask, nebūtų religijos, visa tai būtų ne svajonė, o tikrovė. Mat, anot Dawkinso, religija savaime, kaip fenomenas, "atveria duris ekstremizmui". Tiesa, ne visi tikintieji peržengia durų slenkstį, bet vis tiek religija - pavojinga.
Skaityti daugiau...
 
Panevėžyje įsteigtas Krikščionių pilietinio veikimo forumas
Trečiadienis, 22 Gegužė 2013 15:46
bernardinai_logoŠkfeštadienį Panevėžyje vietos krikščioniškų bendruomenių iniciatyva įvyko ekumeninė konferencija „Kartu už Lietuvą", kurios metu akcentuota vieningo krikščionių veikimo būtinybė ir primintos pilietinės krikščionių prievolės.

Konferencijoje pranešimus skaitė Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Lietuvos evangelikų reformatų superintendentas Tomas Šernas, Tikėjimo žodžio bažnyčios vyresnysis Giedrius Saulytis, taip pat ir „Bernardinai.lt" redaktorius Andrius Navickas. Lietuvos Šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė paragino krikščionis aktyviau ginti savo vertybes, pasirašyti rezoliuciją „Vienas iš mūsų" ir įsiklausyti į katalikų vyskupų perspėjimą dėl to, kad, prisidengiant kova su smurtu šeimoje, puolama krikščionišką šeimos samprata.

Skaityti daugiau...
 
Reformatiškas požiūris į porystės klausimus - Dievo Žodis yra virš visko
Ketvirtadienis, 02 Gegužė 2013 19:02
Džiaugiuosi, jog mūsų Bažnyčiai aktualūs teologiniai klausimai pristatomi, padedant ne vienam broliui ir sesei Kristuje. Šiuo metu peržiūrima santuokos sudarymo ir skyrybų tvarka. Diskutuojama dėl minėtų klausimų, kurie apima ir kitas plačias temas, pav., mūsų Bažnyčios požiūrį bei mokymą apie lytiškumą, krikščionišką santuoką, vaikų auklėjimą ir t.t. Verta įdėmiau pažvelgti į šimtametės reformatų istorijos bei teologijos lobyną ir iš jo iškelti tai, kas nepasensta kartu pasauliu. Apie santuokos ir skyrybų taisykles pasakoja reformatų Lietuvoje bei Lenkijoje priimta Gdansko agenda (1637), kuri apibrėžia įvairias evangelikų reformatų apeigas, bažnytinės disciplinos, dvasinės tarnystės atsakomybę. (Agenda albo Forma porządku usługi swiętey, w zborach ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, 1637, Gdańsk).
Skaityti daugiau...
 
Skyrybos ir pakartotinos vedybos
Ketvirtadienis, 02 Gegužė 2013 19:34
Kevin DeYoung

Skelbiau šį pamokslą, pavadintą "Ką Jėzus mano apie skyrybas ir naują santuoką" ("What Did Jesus Think of Divorce and Remarriage," URC on October 24, 2010.) Pamoksle aptariami septyni skyrybų ir antros santuokos principai:

  1. Santuoka yra šventa sąjunga tarp vieno vyro ir vienos moters bei Dievo noras, kad ta santuoka truktų visą gyvenimą.
  2. Skyrybos ne visuomet yra nuodėmė.
  3. Skyrybos seksualinio ištvirkimo pagrindu yra leidžiamos, bet nėra būtinos.
  4. Skyrybos tuo atveju, kai netikintis asmuo apleidžia, yra leidžiamos, bet nėra būtinos.
  5. Kai skyrybos nebuvo leistos, bet kokia po to sudaryta antra santuoka (su kitu nei pirmu sutuoktiniu) yra laikoma neištikimybe.
Skaityti daugiau...
 
Čikagos pareiškimas apie Biblijos neklaidingumą
Trečiadienis, 27 Kovas 2013 05:44
lksb_logo

Tarptautinė Biblijos neklaidingumo taryba (TBNT) - įvairių denominacijų evangelikalų mokslininkų bei vadovų sambūris - siekė apginti Bibliją nuo liberalaus ir neoortodoksinio jos traktavimo. Taryba sudarė Pareiškimą apie Biblijos neklaidingumą, kurį priėmė 1978 m. rudenį Čikagoje, aukščiausio lygio tarptautinėje teologų konferencijoje. Po juo pasirašė beveik 300 garsių teologų, tarp kurių buvo J. M. Boice'as, N. L. Geisleris, J. Gerstneris, C. F. H. Henry'is, K. Kantzeris, H. Lindsellis, J. W. Montgomery'is, R. Nicole'as, J. I. Packeris, R. Preusas, E. Radmacheris, F. A. Schaefferis, R. C. Sproulis ir J. Wenhamas.

cikaga 1978 teol konferencija_dIš viso Taryba paskelbė tris pareiškimų pobūdžio dokumentus: 1978 m. minėtąjį pareiškimą apie Biblijos neklaidingumą, 1982 m. pareiškimą apie Biblijos hermeneutiką ir 1986 m. pareiškimą apie Biblijos pritaikymą. Atlikusi šį darbą, 1988 m. TBNT buvo paleista. Pareiškimas anglų kalba ["Chicago Statement on Biblical Inerrancy"] internete: http://library.dts.edu/Pages/TL/Special/ICBI_1.pdf; vokiečių kalba ["Chicagoer Erklärung zur biblischen Irrtumslosigkeit"]: http://www.bibelbund.de/pdf/chicago.pdf
Nuotrauka: Pareiškimo pasirašymas (antras iš kairės: J.I. Packer; antras iš dešinės: J.M. Boice)
Skaityti daugiau...
 
Pavargusios sielos vertė
Penktadienis, 22 Kovas 2013 06:28
btz.ltJeigu esate tarnavę bažnyčioje, žinote, jog kartkartėmis tarnavimas gali būti labai varginantis. Kiekvieną dieną susiduriame su iššūkiu padėti krizinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms, kad Dievas būtų pašlovintas, kai tuo pat metu patys grumiamės su sunkumais. Ganytojiškas rūpestis kartkartėmis gali būti labai sekinantis. Situacijos, kurias stengiamės išspręsti, gali sužlugti. Bažnyčios nariai gali pasitraukti. Vadovai gali apleisti bažnyčią. Kartais į biurą einu akivaizdžiai pavargęs. Pavargęs nuo vėlyvų vakarų ir ankstyvų rytų. Pavargęs nuo telefono skambučių ir žinučių.  Pavargęs nuo pralaimėjimo ir sielvarto. Pavargęs nuo buvimo pavargusiu. Bet aš įsitikinęs, kad kiekvienam krikščioniui pavargusi siela yra be galo vertinga.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 36