Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Įvadas
Lietuvos evangelikų reformatų parapijos

Parapija yra graikiškos kilmės žodis iš παροικιος: „esantis svetur arba svetimas". Biblijoje parapija įvardinama žodžiu- „surinkimas" (sen.gr. ekklesia) t.y. bažnyčia arba konkretus, vietinis Kristaus surinkimas. Reformacijos laikotarpiu mūsų valstybėje žodžiu surinkimas (lenkų k. zbór) buvo dažnai įvardinama parapija.

Lietuvos evangelikų reformatų parapija (toliau - parapija) yra mažiausias Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo (toliau-Sinodas), tačiau labai reikšmingas, administracinis vienetas ir turi Sinodo apibrėžtą bažnytinės savivaldos autonomiją. Parapija gali turėti jai priklausančias filijas. Valstybinės teisės atžvilgiu parapijos šiuo metu yra juridiniai asmenys. Tačiau, jais gali ir nebūti, tuomet parapijos būna atstovaujamos juridinio asmens - Sinodo. Pagal savo narių skaičių parapijos yra nevienodos, todėl savivaldos organizacija skiriasi. Ją apibrėžia Sinodo patvirtinti du bažnytinės teisės dokumentai: Didesniųjų ir Mažųjų parapijų nuostatai. Didesnės parapijos laikomos tos, kurios turi daugiau nei 200 parapijiečių (šiuo metu tai yra Biržų ir Vilniaus parapijos ir galimybės tokiomis būti yra Papilio (Biržų r.), Nemunėlio Radviliškio (Biržų r.), Kauno, Panevėžio, Klaipėdos parapijoms). Didesnės parapijos turi vidinį suskirstymą į bažnytines seniūnijas, kuriose yra renkami jų atstovai- seniūnai. Seniūnai, kartu su Sinodo paskirtu parapijos administratoriumi ar klebonu

Skaityti daugiau...