Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tikintieji tebesaugo savo bažnyčią
Antradienis, 13 Rugsėjis 2011 13:55
Jurgita Vitkauskienėsiaures_rytai_logo

Greit bus 2000 valandų, kai tikintieji nepertraukiamai budi Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Sekmadienį Biržų evangelikų reformatų parapijos tikinčiuosius pasveikino ir pamaldų metu pamokslą sakė Lietuvos evangelikų reformatų vyriausiasis kunigas - generalinis superintendentas Tomas Šernas.

Tądien buvo jau 79-oji para, kai bendruomenės tikintieji nepertraukimai saugojo Biržų evangelikų reformatų bažnyčios pastatą. Pamaldų metu specialiame stende išdėlioti skaičiai skelbė, kad maldos namuose tikintieji dieną ir naktį budi jau 1870 valandų. Pamaldos laikomos kasdien - ryte ir vakare.

Maldos namų uždaryti neleido

Birželio 24-osios vakare prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios atvyko samdytos saugos firmos darbuotojai. Jie į bažnyčios Sinodą susirinkusiems kunigams ir bendruomenės nariams pareiškė į bažnyčią nieko nebeleisiantys, nes ji, neva, uždarom

a remontui.

Saugos firmos darbuotojai tokius veiksmus grindė sutartimi su Lietuvos evangelikų reformatų sinodo kolegija, kuriai vadovauja Dalia Liaukevičienė ir dvasinis vadovas - Algimantas Kvedaravičius.

Kunigas Tomas Šernas Biržų parapijai linkėjo stiprybės ir dėkojo žmonėms.Šiuo metu Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia yra atsidūrusi paradoksalioje situacijoje, kai valstybinėse insticijose įregistruoti du juridiniai asmenys. Vienas iš jų - minėta Kolegija, kitas - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodas. Jos vadovas - kunigas Tomas Šernas.

Po bandymo uždaryti maldos namus, į Biržų evangelikų reformatų bažnyčią susirinkę parapijiečiai ir kunigai paskelbė nepertraukiamą maldos akciją. Jie tvirtino bažnyčią saugosiantys tiek, kiek reikės.

Biržų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl trukdymo atlikti religines apeigas. O rajono apylinkės teismas patenkino Biržų evangelikų reformatų parapijos prašymą skirti laikinas teisines apsaugos priemones. Tiesa, Biržų teismo sprendimas buvo apskųstas.

Svarbiausia - vidinis susitarimas

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas parapijai linkėjo stiprybės ir dėkojo žmonėms, kurie "grumiasi dienomis ir naktimis, būna bažnyčioje ir jos nepalieka". Dėkojo visiems, kurie palaiko kunigus ir Sinodo sprendimus, nes "reikia saugoti tai, kas yra visų mūsų".

"Į jus žiūri visa reformatiška Lietuva. Jūs mūsų širdys ir galbūt net galva", - kreipdamasis į susirinkusius parapijiečius kalbėjo T.Šernas.

Pasak generalinio superintendento, kad ir kokie būtų teismo sprendimai, parapija ir bažnyčia ne valstybės įkurta. Ir joks pasaulietinio teismo sprendimas neįtakos bažnyčios dvasios. Viskas turi būti sprendžiama iš vidaus, bažnytinėmis priemonėmis, turi būti vidinis susitarimas.

"Kaip žmogus gali būti neįgalus, taip ir bažnyčia gali būti neįgali. Tuo pačiu ji irgi turi būti gydoma Dievo žodžiu. Mūsų bažnyčioje vykstantį košmarą Dievas gali paversti malone. Jei mes vertinsime ką turime, jei grumsimės be kraujo, jei išmoksime atsiverti, mylėsime artimą, jei visą laiką abejosime savimi ir klausime kelio į tiesą - sulauksime Viešpaties malonės. Dienos ir valandos, kada tai įvyks, nežinau. Bet svarbiausia yra mylėti, grumtis, atsiverti ir abejoti",- kalbėjo kunigas Tomas Šernas.