Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Po vasaros pertraukos vėl dirba teismai
Trečiadienis, 12 Rugsėjis 2012 13:43

teiseRuduo sugrąžino poilsiautojus į miestus, vaikus ir studentus į mokyklas, o mūsų Bažnyčios advokatus ir atstovus į teismo sales. Daugelis jau primiršo 2011 metų birželio įvykius Biržuose bei per juos išparceliuotą Lietuvos evangelikų reformatų nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Vasarą įvykę pirmieji parengiamieji teismo posėdžiai bylose, teismai Biržuose ir Vilniuje priėmė Bažnyčiai palankius sprendimus dėl išparceliuoto turto laikino arešto, kol vyks teismai. Buvo ramiau atsipūsta, pasibaigė Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje paromis trukę budėjimai, įtampa atslūgo. Nors reformatų nuosavybėje beliko tik bažnyčių pastatai bei viena kita klebonija, jų likimas taip pat nėra aiškus. Grėsmė, jog galima ir šių vienaip ar kitaip netekti, nėra pašalinta. Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėta baudžiamoji byla tęsiama. Įtarimai dėl stambaus turto grobstymo pareikšti suspenduotam reformatų diakonui Algimantui Kvedaravičiui bei jo bendrininkui Jakov'ui Strokanov'ui. Įtariamųjų asmenų butuose buvo atliktos kratos, vienas iš įtariamųjų - Jakov;as Storkanov'as buvo kuriam laikui teismo nutarimu sulaikytas.

2012 metų vasaros pradžioje, be kitų smulkesnių teisinių procesų Vilniaus apygardos teisme buvo pradėtos nagrinėti dvi bylos, kuriose toliau yra sprendžiamas Lietuvos evangelikų reformatų neteisėto atstovavimo bei juo metu neteisėtai įgytų - Bažnyčios pastatų - nekilnojamo turto klausimas.

Vilniaus apygardos teisme byloje, kur ieškovas yra Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas (toliau - Sinodas), atstovaujamas juridinio asmens Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Sinodas (toliau LERB-UL-S) pateikė ieškinį teismui, kuriame keliamas juridinio asmens Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija (toliau - LERBSK) teisėtas atstovavimas bei neteisėtai šio juridinio asmens disponuojami bažnyčių pastatai. Bylą nagrinėja teisėjas Henrichas Jeglinskis. Antras ieškinys, vėlgi Sinodą atstovaujančio juridinio asmens LERB-UL-S vardu pateiktas dėl neteisėtai perleisto nekilnojamojo turto Vilniuje. Jame atsakovais dalyvauja ne tik juridinis asmuo LERBSK, bet ir visi už nesuvokiamai mažas kainas ar pagal dovanojimo sutartis bažnytinį turtą įsigiję fiziniai asmenys, kurių yra net 19. Šią bylą nagrinėja teisėja Aldona Tilindienė. Pirmieji abiejų teismo posėdžių svarstymai prasidėjo 2012 metų birželio pradžioje ir buvo atidėti LERBSK atstovaujančių asmenų A.Kvedaravičiaus ir D.Liaukevičienės prašymais. Šie prašymai buvo motyvuoti tuo, jog atsakovai neturi juos atstovaujančių advokatų dėl pastarųjų interesų supainiojimo dalyvaujant turto perleidimo sandoriuose. Teismai bylas atidėjo iki 2012 rugsėjo pradžios. Vilniaus apygardos teismas dar birželio mėnesį byloje dėl LERBSK atstovavimo įpareigojo atsakovą (LERBSK) pateikti reikiamus dokumentus, liudijančius juridinio asmens teisėtą LERBSK registraciją, sykiu priminė, jog iki minėto laikotarpio iš atsakovų nebuvo sulaukta jokio atsiliepimo ir davė dar laiko jį paruošti.

Rugsėjo 10 dieną Vilniaus apygardos teisme (teisėjas H. Jeglinskis) įvyko antrasis posėdis. Jame dalyvavo ieškovo atstovas Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas kun.Rimas Mikalauskas, ieškovo advokatas Tadas Kelpšas, trečiųjų suinteresuotų asmenų: Panevėžio ev. ref. parapijos atstovas (šios parapijos administratorius kun.R.Stankevičius) bei Klaipėdos ev. ref. parapijai (ją irgi atstovavo adv. T.Kelpšas). Trečiuoju suinteresuotu asmeniu dalyvavo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos atstovai, kurie teismui pateikė savo atsiliepimą. Atsakovą (LERBSK) atstovavo A.Kvedaravičius bei advokatas Egidijus Losis, kartu su jais dalyvavo atsakovo atstovė D. Liaukevičienė. Tesimo posėdis nėra uždaras, todėl posėdyje dalyvavo stebėtojai.

Posėdyje A.Kvedaravičius pristatė atsakovo atsiliepimą (tripliką) ir nemažą šūsnį (beveik 200 lapų apimties) dokumentų. Tuo pačiu atsakovo advokatas kreipėsi į teismą prašydami iškviesti liudytojais Rimantą Jankūną bei Robertą Jakubėną, kurie 1995-2001 metais buvo susiję su atsakovo veikimu. Pirminiais duomenimis atsakovo pateiktuose dokumentuose nebuvo tų dokumentų, kurie atsakytų į teismo įpareigojimus.

Ieškovas, paprašė teismo posėdį atidėti, norėdamas susipažinti su pateiktais dokumentais ir tuo pačiu neprieštaraudamas liudytojų iškvietimui ateityje. Teismas atsižvelgė į prašymą ir teismo posėdį atidėjo bei skyrė laiko - porą savaičių išsakytiems prašymams teismui paruošti raštu. Kitas posėdis numatytas 2012m. lapkričio 8 dieną.


"V.r.ž." inf.